FANDOM


Άρθρωσις

joint, articulacy, utterance


- Μία κατάσταση

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Άρθρωση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "άρθρο".

ΟρισμόςEdit

Άρθρωση καλείται η σύνδεση μεταξύ δύο γειτονικών οστών η οποία γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του αντίστοιχου μέρους του σώματος.

ΕισαγωγήEdit

Στα άκρα, όπου απαιτείται μεγάλη κινητικότητα, οι επιφάνειες των οστών (αρθρικές επιφάνειες) που έρχονται σε επαφή έχουν το ανάλογο σχήμα ώστε η μία να ολισθαίνει κατά κάποιο τρόπο πάνω στην άλλη, ενώ τα γειτονικά στοιχεία, όπως οι μύες και οι σύνδεσμοι δεν περιορίζουν αλλά ενισχύουν αυτή την κινητικότητα, θέτοντας βεβαίως κάποια όρια σε αυτή. Οι αρθρώσεις συνήθως περιβάλλονται από συνδετικό ιστό ο ο οποίος σχηματίζει τον αρθρικό θύλακο.

Αντίθετα, σε περιοχές όπως η πύελος, όπου τα γειτονικά οστά πρέπει να έχουν μια σχετική ακινησία, η διαμόρφωση των αρθρώσεων και των λοιπών στοιχείων είναι αρκετά διαφορετική.

Στην πρώτη περίπτωση, η κινητικότητα επιτυγχάνεται με τη σύσπαση και τη χαλάρωση αντίστοιχων μυών οι οποίοι υπακούουν σε "σήματα" που δέχονται διαμέσου των νεύρων. Οι μύες, για να επιτελέσουν τη λειτουργία τους, προσφύονται σε συγκεκριμένα σημεία των αντίστοιχων οστών με τη μεσολάβηση των τενόντων. Οι τελευταίοι είναι σκληρές, ανθεκτικές, ίνες από συνδετικό ιστό που δέχονται συχνά μεγάλες καταπονήσεις. Για το μετριασμό των τελευταίων οι τένοντες περιβάλλονται από λεπτές μεμβράνες συνδετικού ιστού που καλούνται έλυτρα, τα οποία επίσης μπορούν να αποτελέσουν εστία φλεγμονής.

ΤαξινόμησηEdit

Διακρίνουμε τρία είδη αρθρώσεων:

ΣυνάρθρωσηEdit

Είναι η άρθρωση εκείνη, κατά την οποία τα οστά δεν μπορούν να κινούνται, όπως π.χ τα οστά του κρανίου.

ΔιάρθρωσηEdit

Είναι η άρθρωση εκείνη, κατά την οποία τα οστά μπορούν να κινούνται, όπως π.χ. η άρθρωση του αγκώνα, του γόνατου κλπ. Οι επιφάνειες με τις οποίες συνδέονται τα οστά ονομάζονται αρθρικές επιφάνειες και καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο. Όλη τη διάρθρωση την περιβάλλει ο αρθρικός θύλακας. Στο εσωτερικό του καλύπτεται από μια λεπτή μεμβράνη του αρθρικό υμένα, που εκκρίνει το αρθρικό υγρό. Αυτό έχει ως σκοπό να ελαττώνει τις τριβές μεταξύ των αρθρικών επιφανειών, για να μην καταστρέφονται.

ΑμφιάρθρωσηEdit

Είναι είδος άρθρωσης κατά την οποία γίνονται μεν κινήσεις, αλλά είναι πολύ περιορισμένες, όπως π.χ. των σπονδύλων στη Σπονδυλική Στήλη.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)