FANDOM


Αΐδειος Αιών

Hadean Eon, Hadean Aeon, Καταρχαιοζωικός Αιώνας,


Century-01-goog

Χρόνος (Time)
Χρονική Περίοδος (Time Period)
---
Παρόν, Παρελθόν, Μέλλον
---
Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)
Κοσμολογική Περίοδος
Κοσμολογική Εποχή
---
Γεωλογικός Υπεραιώνας (Supereon)
Γεωλογικός Αιώνας (Eon)
Γεωλογικός Υποαιώνας (Era)
Γεωλογική Περίοδος (Period)
Γεωλογική Εποχή (Epoch)
Γεωλογική Υποεποχή (Age)
---
Ιστορική Περίοδος
Προϊστορική Περίοδος, Αρχαία Περίοδος
Μεσαιωνική Περίοδος, Νεώτερη Περίοδος
Σύγχρονη Περίοδος
---
Χιλιετία (Millennium)
Αιών ( = Εκατονταετία) (Century)
Δεκαετία (Decade)
Έτος (Year)
Εποχή (season)
Μήνας (Month)
Ημερονύκτιο
Ημέρα (Day) - Νύκτα (Night)
Ώρα (Hour)
Λεπτό (Minute)
Δευτερόλεπτο (Second)
---
Κοσμολογική Χρονολογική Κλίμακα
Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

GodsAdes01-goog

O υποκόσμιος θεός Άδης που έδωσε το όνομά του στην Γεωλογική περίοδο

- Γεωλογικός Αιώνας της Γης.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Αΐδειος Αιών" σχετίζεται ετυμολογικά με τη ονομασία του θεού της Ολυμπιακή Θρησκεία "Άδης", δηλαδή το αόρατο και υπαινίσσεται επίσης τις συνθήκες που επικρατούσαν στον πλανήτη Γη εκείνη την εποχή.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Γη Ikl
Χρονικές Περίοδοι
Geologic Time scale
Α. Φανεροζωικός Αιώνας
Phanerozoic Aeon
1. Καινοζωική Εποχή
Cenozoic Era
α) Νεογενής Περίοδος
Neogene
Olocene
Pleistocene
Pliocene
Miocene

β) Παλαιογενής Περίοδος
Paleogene
Oligocene
Eocene
Paleocene
2. Μεσοζωική Εποχή
Mesozoic Era
α) Κρητιδική Περίοδος
Cretaceous

β) Ιουρασική Περίοδος
Jurassic

γ) Τριασική Περίοδος
Triassic
3. Παλαιοζωική Εποχή
Paleozoic Era
α) Πέρμια Περίοδος
Permian

β) Λιθανθρακοφόρα Περίοδος
Carboniferous
β1) Πενσυλβάνεια Περίοδος
Pennsylvanian
β2) Μισισίπεια Περίοδος
Mississippian

γ) Δεβόνια Περίοδος
Devonian

δ) Σιλούρια Περίοδος
Silurian
Πριδόλεια
Λουδολόβεια
Βενολόκεια
Λανδοβέρεια

ε) Ορδοβίκια Περίοδος
Ordovician

στ) Κάμβρια Περίοδος
Cabrian
Β. Προτεροζωικός Αιώνας

Proterozoic Aeon

1. Νεοπροτεροζωική Εποχή
Neoproterozoic Era
α) Εδιακρανική Περίοδος
Ediacaran
β) Κρυογονική Περίοδος
Cryogenian
γ) Τονωτική Περίοδος
Tonian
2. Μεσοπροτεροζωική Εποχή
Mesoproterozoic Era
α) Στενωτική Περίοδος
Stenian
β) Εκτατική Περίοδος
Ectasian
γ) Καλυπτική Περίοδος
Calymman
3. Παλαιοπροτεροζωική Εποχή
Paleoproterozoic Era
α) Σταθερωτική Περίοδος
Statherian
β) Οροσείρεια Περίοδος
Orosirian
γ) Ρυάκεια Περίοδος
Rhyacian
γ) Σιδηρική Περίοδος
Siderian
Γ. Αρχαιοζωικός Αιώνας
Archean Aeon
1. Νεοαρχαιοζωική Εποχή
Neoarchaean Era
2. Μεσοαρχαιοζωική Εποχή
Mesoarchaean Era
3. Παλαιοαρχαιοζωική Εποχή
Paleoarchaean Era
4. Ηωαρχαιοζωική Εποχή
Eoarchaean Era
Δ. Αΐδειος Αιώνας
Hadean Aeon
1. Ιμβρία Εποχή
2. Νεκταρία Εποχή
3. Προνεκταρία Εποχή
4. Κρυπτική ΕποχήΜε τον όρο καταρχαιοζωικός αιώνας αναφερόμαστε στη γεωλογική περίοδο που εκτείνεται πριν από 3.800 εκατομμύρια έτη. Ο γεωλόγος Preston Cloud χρησιμοποίησε τον όρο Αΐδειος το 1972, αρχικά για να ονοματοδοτήσει την περίοδο πριν το πρώτο γνωστό πέτρωμα.

Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα οι γεωλόγοι ανακάλυψαν ελάχιστα πετρώματα του Άδειου αιώνα στη δυτική Γροιλανδία, τον ΝΔ Καναδά και τη δυτική Αυστραλία.

Ο W. B. Harland αργότερα επινόησε τον σχεδόν συνώνυμο όρο: "Πρισκώα περίοδος".

Οι αρχαιότεροι γνωστοί σχηματισμοί πετρωμάτων περιλαμβάνουν ιζηματογενή από την Γροιλανδία, χρονολογημένα περίπου 3800 mya, διαταραγμένα από μια ηφαιστειακή φλέβα που διείσδυσε στα πετρώματα μετά την απόθεσή τους. Κρύσταλλοι ζιρκονίου σε ιζηματογενή πετρώματα του ΝΔ Καναδά και της περιοχής Jack Hills της Δ Αυστραλίας είναι πολύ προγενέστεροι.

Οι αρχαιότεροι κρύσταλλοι ζιρκονίου, -περ. 4400 mya- βρίσκονται πολύ κοντά στον υποθετικό χρόνο σχηματισμού της Γης.

Τα ιζηματογενή πετρώματα της Γροιλανδίας περιλαμβάνουν κοιτάσματα ραβδωτού σιδήρου, άνθρακα και υποδεικνύουν πιθανώς ότι ήδη είχε προβάλλει σε εκείνη την μακρινή εποχή η πρωτοσυνθετική ζωή.

Τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα (από την Αυστραλία) χρονολογούνται εκατοντάδες εκατομμύρια έτη μεταγενέστερα.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Valley, John W., William H. Peck, Elizabeth M. King (1999) Zircons Are Forever, The Outcrop for 1999, University of Wisconsin-Madison Wgeology.wisc.eduEvidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago Accessed Jan. 10, 2006
  • Wilde S.A., Valley J.W., Peck W.H. and Graham C.M. (2001) Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. Nature, v. 409, pp. 175-178.
  • Wyche, S., D. R. Nelson and A. Riganti (2004) 4350–3130 Ma detrital zircons in the Southern Cross Granite–Greenstone Terrane, Western Australia: implications for the early evolution of the Yilgarn Craton, Australian Journal of Earth Sciences Volume 51 Zircon ages from W. Australia - Absract Accessed Jan. 10, 2006

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki