FANDOM


Αργαίος Α' ο Πρεσβύτερος

Argaeus


Rulers-Macedonia-01-goog

Αρχαϊκή Εποχή Ηγεμόνες Αρχαϊκής Εποχής Ηγεμόνες 7ου Αιώνα π.Χ.

Όνομα: Αργαίος Ηγεμονικά Ονόματα

Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας Αργεάδες Αντιπατρίδες Αντιγονίδες
Μακεδονική Αυτοκρατορία Στρατιωτικοί Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Ηγεμόνες Μακεδονικής Αυτοκρατορίας

Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Στρατιωτικοί Αθήνας Πολιτικοί Αθήνας Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Σπάρτη Ηγεμόνες Σπάρτης Στρατιωτικοί Σπάρτης Πολιτικοί Σπάρτης Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Θήβα Ηγεμόνες Θήβας Στρατιωτικοί Θήβας Βοιωτία ‎Ηγεμόνες Βοιωτίας
Άργος Ηγεμόνες Άργους Στρατιωτικοί Άργους Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας
Κόρινθος Ηγεμόνες Κορίνθου Στρατιωτικοί Κορίνθου Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Φωκίδα ‎Ηγεμόνες Φωκίδας Στρατιωτικοί Φωκίδας
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Ιλλυρία ‎Ηγεμόνες Ιλλυρίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Περσικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας Πρίγκιπες Περσικής Αυτοκρατορίας
Ρώμη Ηγεμόνες Ρώμης Στρατιωτικοί Ρώμης Πολιτικοί Ρώμης

- Βασιλέας της Μακεδονίας (652 - 621 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Αρχαϊκή Εποχή, 7ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Μακεδονίας
Αργεάδες


Το όνομα "Αργαίος" ενδέχεται να συνδέεται με την λέξη "Άργος"

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: Αργεάδες.

- Πατέρας: Περδίκκας Α'

- Μητέρα: Κλεοπάτρα Α' η Πρεσβύτερη

- Σύζυγος: Προθόη

- Τέκνα: Φίλιππος Α'

Βιογραφία Edit

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ο Αργαίος διαδέχθηκε στον θρόνο τον πατέρα του Περδίκκα Α'.

Φαίνεται ότι η διαδοχή δεν ήταν εύκολη και ευρέως αποδεκτή με αποτέλεσμα να μην διαθέτει επαρκή στρατιωτική δύναμη.

Αυτό το γεγονός, πιθανόν, διαδόθηκε στην Ιλλυρία και υπήρξε αιτία της δεύτερης καταγεγραμμένης Ιλλυρικής εισβολής στην Μακεδονία.

2ος Μακεδονο-Ιλλυρικός ΠόλεμοςEdit

Έχοντας υπερισχύσει ο Γάλαυρος, βασιλέας των Ταυλαντίων, σε διάφορες γειτονικές Ιλλυρικές φυλές, οδήγησε μια πολυάριθμη στρατιά στην Μακεδονία με σκοπό να αποκομίσει μία μεγάλη λεία από την λεηλασία των πεδιάδων της (ίσως περί το 650 π.Χ.).

Όμως, στους πρόποδες του όρους Ερέβοια, ο Αργαίος, διαθέτοντας εμφανώς λιγότερες δυνάμεις, επέτυχε να τους τρέψει σε άτακτη φυγή.

Ο Πολύαινος περιγράφει το γεγονός "περιτυλιγμένο" από τον σχετικό μύθο:

"Ἀργαῖος βασιλεὺς Μακεδόνων, Ταυλαντίων Γάλαυρος· Ταυλάντιοι στρατεύουσιν ἐπὶ Μακεδόνας. Ἀργαῖος, ἦν γὰρ αὐτῷ χεὶρ ὀλίγη, κελεύει τὰς παρθένους τῶν Μακεδόνων, ἐπειδὰν οἰ πολέμιοι προσάγωσι τὴν φάλαγγα, αὐτοῖς ἐκ τοῦ ὅρους τῆς Ἐρεβοίας ἐπιφανῆναι. Οἱ μὲν δὴ προσῆγον· αἱ δὲ ἐπεφάνησαν καὶ κατῄεσαν ἀπὸ τοῦ ὅρους παρθένοι πολλαὶ θύρσους ἀντὶ δοράτων πάλλουσαι καὶ στεφάνοις τὰ πρόσωπα σκιάζουσαι. Γάλαυρος ἐξεπλάγη ἄνδρας εἶναι τὰς παρθένους ἀπὸ μακροῦ νομίζων καὶ τὸ ἀνακλητικὸν ὑπεσήμηνεν· Ταυλάντιοι δὲ ἔφευγον τά τε ὅπλα ἀποβαλόντες καὶ τὰ σκευοφόρα καταλιπόντες. Ἀργαῖος ἀμαχεὶ κρατήσας ἱερὸν ἱδρύεται Διονύσῳ Ψευδάνορι καὶ τὰς παρθένους, ἃς πάλαι Κλώδωνας ἔκλῃζον οἱ Μακεδόνες, αὐτὸς κλῄζειν ἔταξε διὰ τὴν μίμησιν τῶν ἀνδρῶν Μιμαλλόνας."

ΠαρακμήEdit

Επί Αργαίου Α' άρχισαν πιθανόν να εκδηλώνονται τα πρώτα σημεία παρακμής.

Καθώς οι Ιλλυρικές επιδρομές, παροδικά, σταμάτησαν, οι απομακρυσμένες επαρχίες του Μακεδονικού κράτους πιθανόν εμφάνισαν σημεία απόσχισης που εξασθένισαν και έτσι το άφησαν εκτεθειμένο στο νέο κύμα Ιλλυρικών επιδρομών που επρόκειτο να ακολουθήσει.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)