FANDOM


Αρχή Ελάχιστης Ενέργειας

Minimum Energy Principle , Αρχή της Ελαχίστης Ενέργειας (Α.Ε.Ε.)


Laws-Science-01-goog

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Physics-Atom-01-goog

Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα ΦυσικήςΠροβλήματα Φυσικής

Είναι ένας Φυσικός Νόμος που ισχύει σε πολλούς κλάδους της Φυσικής.

ΠεριγραφήEdit

Την αρχή αυτή θα την εξετάσουμε στους διάφορους τομείς της φυσικής αρχίζοντας από τη μηχανική.


H Α.Ε.Ε στην Κλασσική ΜηχανικήEdit

Είναι γνωστό ότι η Μηχανική Ενέργεια είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής.

Όταν υπάρχουν τριβές, τότε η μηχανική ενέργεια δεν παραμένει σταθερή, αλλά μέσω του έργου των τριβών, μετατρέπεται βαθμιαία σε Θερμική Ενέργεια και ίσως και σε κάποιες άλλες μορφές (ηχητική, ελαστική κτλ).

Στη θέση ισορροπίας ενός σώματος θα έχουμε Κινητική Ενέργεια ίση με μηδέν, αφού αν το σώμα κινούταν δηλ. είχε ταχύτητα, τότε λόγω των τριβών, αυτή θα ελαττωνόταν συνεχώς μέχρι να μηδενιστεί.

Λόγω όμως της ΑΕΕ στη θέση ισορροπίας θα έχει και την ελάχιστη Δυναμική Ενέργεια. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε τη κίνηση των σωμάτων (π.χ. ενός ταλαντωτή) ως τη προσπάθεια των σωμάτων να φθάσουν στη θέση ισορροπίας τους, όπου θα ελαχιστοποιήσουν την δυναμική τους ενέργεια και έτσι θα ηρεμήσουν.

Π.χ. η επιστροφή ενός κουρασμένου ανθρώπου, στην οικία του, του επιβάλλει να καθήσει σε καρέκλα, ή το ξάπλωμα στο κρεβάτι, ώστε να ελαχιστοποιήσει την μηχανική του ενέργεια.

H Α.Ε.Ε στην ΥδροστατικήEdit

Η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων είναι και αυτή ένα πόρισμα της ΑΕΕ. Αν σε δύο συγκοινωνούντα δοχεία η στάθμη του νερού δεν ήταν ίδια και από τα δύο μέρη, τότε η συνολική ποσότητα του νερού θα είχε μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια από ότι εάν η στάθμη του νερού ήταν ίδια και στα δύο δοχεία. Έτσι το νερό κινείται από το ένα δοχείο στο άλλο, με σκοπό να αποκτήσει τελικά μικρότερη ενέργεια.

π.χ. Το γεγονός ότι όταν ανοίγουμε τη βρύση μας τρέχει νερό, οφείλεται στην ΑΕΕ. Το νερό της βρύσης μας "θέλει" να φθάσει τη στάθμη του υδραγωγείου, ενώ αντίθετα το νερό του υδραγωγείου "θέλει" να κατέβει στη στάθμη της βρύσης, γιατί έτσι θα αποκτήσει όλη η ποσότητα του νερού μικρότερη ενέργεια.

Ακόμη και η ισορροπία ενός πλοίου μπορεί να εξηγηθεί με την ΑΕΕ. Όταν γίνεται η καθέλκυση του πλοίου, η δυναμική ενέργεια του πλοίου όσο αυτό βυθίζεται, ελαττώνεται.

Αντίθετα η δυναμική ενέργεια του νερού αυξάνεται, αφού η στάθμη των νερών ανεβαίνει, έστω και ελάχιστα. Τελικά το πλοίο θα ισορροπήσει στη θέση εκείνη, που η δυναμική ενέργεια του συστήματος "πλοίο - νερό" έχει την ελάχιστη ενέργεια. Η δύναμη της άνωσης μπορεί λοιπόν να προκύψει από την ΑΕΕ.

Γενικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η θέση ισορροπίας των σωμάτων είναι και θέση ελάχιστης ενέργειας και ότι στη φύση τα σώματα τείνουν να καταλάβουν τη θέση ισορροπίας τους, άρα τείνουν να αποκτήσουν την ελάχιστη μηχανική ενέργεια.

Η ΑΕΕ στην ΗλεκτροφυσικήEdit

Όπως και στη Κλασική Μηχανική έτσι και στην Ηλεκτροδυναμική τα φορτία κινούνται με σκοπό να αποκτήσουν τελικά την ελάχιστη δυναμική ενέργεια.

Το αντίστοιχο μέγεθος με το υψόμετρο της Μηχανικής το ονομάζουμε Ηλεκτρικό Δυναμικό και την υψομετρική διαφορά, την ονομάζουμε διαφορά δυναμικού, ή Ηλεκτρική Τάση. Τάση προς κίνηση των φορτίων, βέβαια.

Η μόνη διαφορά με την Μηχανική είναι, ότι στον Ηλεκτρισμό, έχουμε δύο ειδών φορτία, τα θετικά και τα αρνητικά, ενώ στη Μηχανική η μάζα είναι πάντοτε θετική. Έτσι τα θετικά φορτία κινούνται όπως και οι μάζες, από τα υψηλά δυναμικά στα χαμηλά, ενώ τα αρνητικά φορτία κινούνται αντίθετα, από τα χαμηλά δυναμικά προς τα υψηλά.

Η κίνηση των αρνητικών φορτίων, μοιάζει με τη κίνηση των σολομών στα ποτάμια, που κινούνται ανάποδα με τη ροή του ποταμού.

Για φανταστείτε αλήθεια πόσο παράξενα θα συμπεριφερόταν ένα σώμα με αρνητική μάζα. Αν το αφήναμε ελεύθερο, μολονότι θα ήταν πολύ βαρύ, θα πήγαινε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Τα ποτάμια από αρνητική μάζα, θα ξεκινούσαν από τη θάλασσα και θα ταξίδευαν προς τις κορυφές των ορέων.

Όταν κλείνουμε το διακόπτη για να ανάψει το φως ή ο θερμοσίφωνας, αυτό που τελικά γίνεται είναι ότι τα φορτία κινούνται λόγω της διαφοράς δυναμικού που επικρατεί στα δύο άκρα της πρίζας μας, με σκοπό πάντα να αποκτήσουν τη χαμηλότερη δυναμική ενέργεια.

Η κίνηση όμως αυτή των φορτίων δεν είναι τόσο εύκολη κατά μήκος όλου του αγωγού. Στη λάμπα, επειδή το σύρμα είναι αρκετά λεπτό, η κίνηση των φορτίων γίνεται αρκετά δύσκολα και έτσι αναπτύσσεται θερμότητα, η οποία είναι και το αίτιο φωτοβολίας της λάμπας. Το ίδιο συμβαίνει και στο θερμοσίφωνα.

Η λειτουργία λοιπόν των περισσοτέρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οφείλεται στην Α.Ε.Ε.

Η ΑΕΕ στην Συμμετρία και την ΟικονομίαEdit

Έστω ότι έχουμε 5 ομώνυμα και ίσα φορτία τα οποία τα αφήνουμε να κινηθούν ελεύθερα στο εσωτερικό κύκλου φτιαγμένου από μονωτικό υλικό. Τα φορτία, λόγω της μεταξύ τους άπωσης, θα αρχίσουν να κινούνται και τελικά θα ισορροπήσουν στη περιφέρεια του κύκλου, αφού θέλουν να βρεθούν το ένα όσο δυνατόν πιο μακριά από το άλλο, και το εκπληκτικότερο είναι ότι για να συμβεί αυτό, όπως μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά, θα πρέπει τα φορτία να ισορροπήσουν στις κορυφές κανονικού πενταγώνου. Έτσι θα σχηματιστεί μια συμμετρική διάταξη. Οπότε λοιπόν, η συμμετρία που εμφανίζεται στη φύση, είναι αποτέλεσμα της ΑΕΕ.

Έτσι το συμμετρικό σχήμα των λουλουδιών, των ζώων, της κυψέλης των μελισσών κτλ είναι αποτέλεσμα της οικονομίας της φύσης. Έτσι η ομορφιά που συναντάμε στη φύση, (η ομορφιά έχει άμεση σχέση με τη συμμετρία ή με το μερικό σπάσιμο αυτής) είναι αποτέλεσμα της οικονομίας, δηλαδή της ΑΕΕ. Αποδεικνύεται για παράδειγμα, ότι οτιδήποτε άλλο σχήμα αν είχαν οι κυψέλες των μελισσών, οι μέλισσες θα αναγκαζόνταν να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη ποσότητα κεριού, για να φτιάξουν τα ίδια κελιά.

Η ΑΕΕ στην ΟπτικήEdit

Ας υποθέσουμε ότι κινούμαστε με ένα πλοίο, με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα υ. Τότε για να πάμε από τον έναν τόπο σε έναν άλλον πιο οικονομικά, δηλαδή με όσο το δυνατό λιγότερα καύσιμα, άρα και λιγότερη ενέργεια, θα πρέπει προφανώς, να ακολουθήσουμε το συντομότερο δρόμο. Αυτό ακριβώς κάνει και το φως αλλά και οποιοδήποτε άλλο κύμα, όπως ο ήχος κτλ. Ο σχετικός νόμος που διέπει το γεγονός αυτό ονομάζεται αρχή Fermat. Με την αρχή αυτή μπορούμε να εξηγήσουμε τα φαινόμενα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, της ανάκλασης και της διάθλασης.

Η ΑΕΕ στην ΘερμοδυναμικήEdit

Αν ένα σύστημα έχει σε κάποια κατάσταση μέγιστη εντροπία, τότε σε αυτή τη κατάσταση θα έχει ελάχιστη Εσωτερική Ενέργεια. Έτσι, επειδή όπως γνωρίζουμε σύμφωνα με το Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, κάθε μονωμένο σύστημα στη φύση οδεύει προς τη κατάσταση της θερμοδυναμικής ισορροπίας, δηλαδή προς μεγιστοποίηση της εντροπίας του, από την άλλη πλευρά θα οδεύει προς τη κατάσταση της ελαχιστοποίησης της εσωτερικής του ενέργειας.

Έστω ότι το σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία στη κατάσταση Α και έχει εντροπία S1 που είναι μέγιστη και εσωτερική ενέργεια U1 η οποία έστω ότι δεν είναι ελάχιστη.

Τότε θα υπάρχει μια άλλη κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, έστω Β, που θα έχει την ίδια εντροπία (αφού υποθέσαμε ότι η S1 είναι μέγιστη) και μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια, έστω U2.

Το σύστημα θα μπορεί να πάει από τη κατάσταση Α στη κατάσταση Β, αφαιρώντας ισεντροπικά ενέργεια. Από τη κατάσταση τώρα Β, αν προσθέσουμε ίσο ποσό θερμότητας με την ενέργεια που αφαιρέσαμε από τη κατάσταση Α, το σύστημα θα μεταβεί σε μια κατάσταση Γ, που θα έχει το ίδιο ποσό ενέργειας που είχε στη κατάσταση Α, αλλά μεγαλύτερο ποσό εντροπίας, αφού όπως γνωρίζουμε, αν προσθέσουμε θερμότητα σ’ ένα σύστημα, η εντροπία του αυξάνεται. Έτσι η κατάσταση Γ, θα έχει ίδια ενέργεια με τη κατάσταση Α, αλλά μεγαλύτερη εντροπία. Πράγμα άτοπο, αφού υποθέσαμε ότι το σύστημα στη κατάσταση Α έχει τη μεγαλύτερη δυνατή εντροπία. Στο άτοπο καταλήξαμε γιατί υποθέσαμε ότι στη κατάσταση Α η ενέργεια δεν είναι ελάχιστη.

Άρα μια κατάσταση θερμοδυναμική ισορροπίας που θα χαρακτηρίζεται από μέγιστη εντροπία, θα χαρακτηρίζεται συγχρόνως και από ελάχιστη εσωτερική ενέργεια.

Όπως είδαμε στην Ηλεκτροδυναμική, η ΑΕΕ οδηγεί στη συμμετρία και κατά συνέπεια στη τάξη και την ευμορφία. Στη θερμοδυναμική όμως, διαπιστώσαμε ότι η αρχή αυτή οδηγεί ή είναι ισοδύναμη με την μεγιστοποίηση της εντροπίας, που ως γνωστό σημαίνει αύξηση της αταξίας. Τελικά τι γίνεται; Η φύση οδηγείται σε τάξη ή σε αταξία; Το ερώτημα αυτό είναι θεμελιακό για τη Φυσική και μόνο τα τελευταία έτη αρχίζει να διαφαίνεται μια πιθανή απάντησή του, με τη μελέτη συστημάτων που απέχουν από τη Θερμοδυναμική Ισορροπία, η οποία γίνεται με τη βοήθεια μη γραμμικών μαθηματικών, γνωστών και ως θεωρία του Χάους. Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι ένα σύστημα που βρίσκεται μακριά από τη κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας η εντροπία του αυξάνεται, δηλαδή το σύστημα οδηγείται στο χάος και την αταξία. Ωστόσο, μπορούν μερικά τμήματα του συστήματος, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να αυτοοργανώνονται, και να παρουσιάζουν πολύ πολύπλοκες δομές, παραβιάζοντας τοπικά το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του έμβιου κόσμου, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και σε ανόργανα συστήματα.

Η ΑΕΕ στην Ατομική ΦυσικήEdit

Το πρώτο ατομικό μοντέλο, με αρκετή επιτυχία στην εξήγηση των πειραματικών δεδομένων της εποχής του, ήταν το μοντέλο του Rutherford. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το άτομο μοιάζει με ένα πολύ μικρό ηλιακό σύστημα, που στη θέση του ήλιου υπάρχει ο πυρήνας και γύρω από τον πυρήνα περιφέρονται τα ηλεκτρόνια. Η βασική διαφορά με το Ηλιακό Σύστημα, είναι ότι αντί για τη δύναμη της παγκόσμιας έλξης που συγκρατεί σε τροχιά τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο, εδώ η δύναμη που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια γύρω από το πυρήνα είναι η δύναμη Coulomb, δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την δύναμη του Newton.

Παρά το γεγονός ότι αυτό το μοντέλο εξηγούσε πολλά πειραματικά δεδομένα της εποχής του, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά γύρω από τη σταθερότητα, το μέγεθος και το σχήμα των ατόμων. Μερικά από αυτά τα ερωτήματα ήταν:

  • Γιατί ενώ τα (e) ενώ μπορούν να κινηθούν σε οποιαδήποτε τροχιά γύρω από το πυρήνα, όπως και οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο, κινούνται πάντα σε συγκεκριμένες τροχιές; ( αυτό είναι φανερό λόγω του σταθερού μεγέθους του κάθε ατόμου )
  • Εφ’ όσον η πιο ευσταθής κατάσταση είναι αυτή που το (e) βρίσκεται ακίνητο πάνω στο πυρήνα, γιατί τα ηλεκτρόνια δεν πέφτουν πάνω στο πυρήνα όπως οι δορυφόροι που πέφτουν λόγω τριβής στη γη και προτιμούν να κινούνται γύρω από αυτόν; δηλαδή γιατί τα (e) δεν εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινούμενα γύρω από τον πυρήνα, όπως κάνει κάθε φορτίο όταν εκτελεί κυκλική κίνηση;
  • Γιατί το άτομο δεν καταστρέφεται τόσο εύκολα όπως ένας δορυφόρος που μπορεί εύκολα να βγει από τη τροχιά του, ενώ αρκετά δύσκολα μπορεί να μπει σε τροχιά; ( το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια.)
  • Γιατί το άτομο του Η2 για παράδειγμα είναι σφαιρικό, ενώ σύμφωνα με το μοντέλο του Rutherford θα έπρεπε να είναι επίπεδο;. Για παράδειγμα η τροχιά ενός δορυφόρου είναι πάντα επίπεδη.

Μερικά από τα ερωτήματα απαντήθηκαν με τα δύο αξιώματα του Bohr. Μόνο που αυτά τα αξιώματα μπήκαν εντελώς αυθαίρετα ακριβώς για να καλύψουν λίγο τα κενά που δημιούργησε το μοντέλο του Rutherford. Ένα μοντέλο όμως που τα πειραματικά δεδομένα, δεν άφηναν κανένα περιθώριο για την πλήρη ανατροπή του. Όλα αυτά τα ερωτήματα και άλλα ακόμη που δεν έχουμε αναφέρει, λύθηκαν στα πλαίσια μιας εντελώς νέας και επαναστατικής θεωρία, της θεωρία των κβάντα, ή Κβαντικής Θεωρίας. Και στα πλαίσια αυτής της νέας θεωρίας, η ΑΕΕ κατέχει μια σημαντικότατη θέση. Μια νέα αρχή που εισάγει αυτή η θεωρία και η οποία είναι ίσως η σπουδαιότερη αρχή αυτής της θεωρίας, είναι η αρχή της αβεβαιότητας. Θα πούμε και παρακάτω γι’ αυτή, αλλά προς το παρόν μπορούμε να την διατυπώσουμε ως εξής:

Εάν Δx η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζουμε τη θέση ενός σωματιδίου ( ηλεκτρονίου εν προκειμένω ) και Δu η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζουμε την ταχύτητά του, τότε ισχύει πάντα η ανισότητα: m×Δx×Δu ³ h (1) όπου h είναι μια σταθερά που ονομάζεται σταθερά Planck.

Με άλλα λόγια, όσο πιο καλά ξέρουμε τη θέση του (e), τόσο λιγότερο καλά μπορούμε να ξέρουμε τη ταχύτητά του και αντιστρόφως. Με αυτή την αρχή και με τη βοήθεια της ΑΕΕ, μπορούμε να δώσουμε μια χονδρική απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, στα πλαίσια της νέας θεωρίας της κβαντομηχανικής.

Έτσι αν Δx » x και Δu » u τότε m×x×u ³ h. Άρα για την απάντηση του (β) ερωτήματος, λέμε ότι εάν το (e) βρισκόταν στον πυρήνα, τότε x ~ 0 και για να ισχύει η ανισότητα (1) θα έπρεπε u ~ πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την ΑΕΕ αφού τότε το ηλεκτρόνιο θα είχε άπειρη κινητική ενέργεια. Άρα το (e) δεν μπορεί να βρεθεί ακίνητο πάνω στον πυρήνα. Η αρχή της αβεβαιότητας σε συνδυασμό με την ΑΕΕ το υποχρεώνει σε παντοτινή κίνηση γύρω από τον πυρήνα. Τη μικρότερη συνολικά ενέργεια, την έχει όταν .

Άρα η πιο σταθερή κατάσταση του «e» είναι αυτή που το «e» κινείται γύρω από το πυρήνα σε κυκλική τροχιά ακτίνας χο. Αλλά και πάλι τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί αν το ηλεκτρόνιο κινιόταν ακριβώς σε κυκλική τροχιά, τότε θα γνωρίζαμε επ’ ακριβώς την ακτίνα του, άρα θα είχαμε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στην ακτινική του ταχύτητα. ( από την αρχή της αβεβαιότητας, αν Δr=0 τότε Δu ~ ¥ οπότε το ηλεκτρόνιο θα είχε άπειρη κινητική ενέργεια). Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι το ηλεκτρόνιο «e» θα βρίσκεται γενικά γύρω από το πυρήνα, με μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκεται σε απόσταση χο από αυτόν, χωρίς όμως να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, να βρεθεί και σε κάποια άλλη διαφορετική απόσταση. Η τροχιά επίσης δεν μπορεί να είναι επίπεδη, αφού μια επίπεδη κίνηση του «e» θα σήμαινε uz=0 και z=0 πράγμα άτοπο σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας.( αφού τότε θα γνωρίζαμε με απόλυτη ακρίβεια τη θέση και τη ταχύτητα του «e» στον άξονα z.)

Άρα η έννοια της τροχιάς εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από το νέφος πιθανότητας ή τροχιακό.

Το μοντέλο αυτό λοιπόν, σε σχέση με αυτό των δορυφόρων, έχει εντελώς αλλάξει, από το γεγονός μόνο της ισχύος της αρχής της αβεβαιότητας. Το ηλεκτρόνιο τελικά, βρίσκεται με μεγαλύτερη πιθανότητα σε απόσταση χ0 από το πυρήνα, γιατί τότε επιτυγχάνεται ο ιδανικός συνδυασμός των δύο αρχών. Της αρχής της αβεβαιότητας και της αρχής της ελάχιστης ενέργειας.

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.