FANDOM


Βλάστησις

vegetation, germination, growth, gemmation


Germination-01-goog.jpg

Βλάστηση

Germination-02-goog.gif

Βλάστηση

Germination-03-goog.jpg

Βλάστηση

Germination-04-goog.jpg

Βλάστηση

Germination-05-goog.jpg

Βλάστηση

- Μία Βιολογική Διαδικασία.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Βλάστηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "βρύση".

ΕισαγωγήEdit

Είναι η ζωτικότερη λειτουργία του φυτού κατά την οποία αναπτύσσονται τα διάφορα όργανα ιστοί και μέρη. Η διαδικασία αυτή έχει διάφορα στάδια ή διάφορες περιόδους που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη διάφορων οργάνων ή που η ανάπτυξη ενός οργάνου κυριαρχεί και πολλές φορές σταματά τελείως την ανάπτυξη κάποιου άλλου οργάνου ή ιστού.

Από την άποψη αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές βλαστικές περίοδοι χωρίς πάντα να μπορεί να χαραχθεί μεταξύ τους μια σαφής διαχωριστική γραμμή.

Οι περίοδοι αυτές είναι

  • η κύρια ανάπτυξη του φυτού, ανάπτυξη που μπορεί να εκφράζεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ακολουθεί κατόπιν
  • η ανθοφορία, όπου ππλέον αρχίζουν να αναπτύσσονται άλλα όργανα και ιστοί και τέλος υπάρχει
  • η καρποφορία.

Τα στάδια αυτά είναι χαρακτηριστικά για όλα τα είδη των φυτών, ανεξάρτητα από το αν πολλές φορές δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους σαφή χρονική εξέλιξη, με την έννοια όμως ότι ένα φυτό μπορεί να βρίσκεται συγχρόνως και στα τρία στάδια. Απόδειξη θα μπορούσε να αποτελέσει π.χ. η λεμονιά, όπου, ενώ έχει ώριμους καρπούς, συγχρόνως φέρει και άνθη σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ ακόμη βγάζει αρκετούς βλαστούς.

Φυσικά κάθε κύκλος, από τους παραπάνω που αναφέραμε, χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί μια ορισμένη οργανική λειτουργία του φυτού, λειτουργία που καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:

το στάδιο ανάπτυξης που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από τη βιολογική ηλικία του φυτού, καθώς και από τη χρονική του ηλικία.

Ακόμη η βλάστηση μπορεί να έρθει και ως αποτέλεσμα εξωτερικών συνθηκών, όπως π.χ. το φως η θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από την επίδραση χημικών ουσιών. Μπορεί π.χ. μια Χημική Ένωση να προκαλέσει βλάστηση ενός φυτού, ενώ ακόμη το φυτό δεν βρίσκεται σε τέτοια ούτε βιολογική ούτε χρονική ηλικία, για να παρουσιάσει κάποιο από τα τρία είδη βλάστησης.

Μιλώντας για τη βλάστηση δεν πρέπει να την περιορίσουμε μόνο στα άνω από την επιφάνεια όργανα των φυτών. Η βλάστηση αφορά και τις ρίζες που υπόκεινται και αυτές στην ίδια διαδικασία.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki