FANDOM


Γονιδιακή Μετάλλαξις

Mutation


Mutation-01-goog

Μετάλλαξη

Mutation-02-goog

Μετάλλαξη

Mutation-03-goog

Μετάλλαξη

- Είναι η αιφνίδια κληρονομήσιμη αλλαγή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Μετάλλαξη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αλλαγή".

ΕισαγωγήEdit

ΓονίδιοEdit

Τμήμα του DNA με συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός τμήματος RNA ή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας

Πρόκληση μεταλλάξεωνEdit

 • Τυχαία – αυθόρμητα: δηλαδή κάτω από συνθήκες που θεωρούνται φυσιολογικές για τον οργανισμό
 • Από μεταλλαξογόνους παράγοντες όπως
  • η ακτινοβολία (υπεριώδης ,ακτίνες γ από ραδιενεργά υλικά) και
  • οι χημικές ουσίες

Είδος κυττάρων που υφίστανται μεταλλάξειςEdit

 • τα σωματικά κύτταρα που είναι και τα περισσότερα και προκαλούν συνήθως την εμφάνιση όγκων.
 • τα γεννητικά κύτταρα - γαμέτες και κατά συνέπεια μπορούν να μεταβιβάζονται στους απογόνους.

ΤαξινομίαEdit

Οι μεταλλάξεις διακρίνονται ανάλογα με την έκταση της αλλαγής του γενετικού υλικού σε :

 • Γονιδιακές μεταλλάξεις
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες του αριθμού ή της δομής των χρωμοσωμάτων

Γονιδιακές μεταλλάξειςEdit

 • Αντικατάσταση βάσης
 • Προσθήκη βάσης
 • Έλλειψη βάσης

Οι επιπτώσεις τους είναι:

 • Εξαδακτυλία δηλ. ανάπτυξη ενός επιπλέον δακτύλου στο χέρι ή στο πόδι
 • Έλλειψη της χρωστικής μελανίνης δηλ. τροποποιήση ενός από τα γονίδια που ελέγχουν την παραγωγή μιας χρωστικής, της μελανίνης. Οι οργανισμοί που δεν έχουν αυτή τη χρωστική στο δέρμα στα μαλλιά στην ίριδα του οφθαλμού ονομάζονται αλφικοί

Χρωμοσωμικές ΑνωμαλίεςEdit

Είναι μεγάλες σε έκταση αλλαγές του γενετικού υλικού)

Διακρίνουμε:

 • Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (αφορούν τον αριθμό των χρωμοσωμάτων)
 • Δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (αφορούν την δομή των χρωμοσωμάτων)

Κληρονομικές ΑσθένειεςEdit

Μεταλλάξεις γονιδίων οδηγούν σε κληρονομικές ασθένειες.

Τα άτομα που πάσχουν θα κληρονομήσουν τα παθολογικά αλληλόμορφα από τους γονείς τους, από τα γεννητικά κύτταρα.

Μεσογειακή Αναιμία Edit

(ή θαλασσαιμία)

Είναι η κληρονομική ασθένεια που οφείλεται σε μετάλλαξη ενός γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης.

Η ασθένεια ονομάζεται έτσι γιατί συναντάται κυρίως σε πληθυσμούς που ζουν γύρω από τη Μεσόγειο της Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής και της Ν. Α. Ασίας.

Συνηθισμένες μορφές Θαλασσαιμίας :

 • Ετερόζυγη β-Θαλασσαιμία (στίγμα)

Το ποσό της κύριας αιμοσφαιρίνης είναι λιγότερο από το φυσιολογικό. Τα άτομα εμφανίζουν ήπια αναιμία και δεν παρουσιάζουν άλλα συμπτώματα.

 • Ομόζυγη β- θαλασσαιμία ή νόσος του Cooley

Σοβαρή αναιμία, παντελής έλλειψη ή μεγάλη μείωση του ποσού της κύριας αιμοσφαιρίνης. Μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μέγεθος και αριθμό. Τα άτομα υφίστανται συχνές μεταγγίσεις . Ο οργανισμός τους υπερφορτώνεται με σίδηρο.

ΚληρονομικότηταEdit

Τι θα συμβεί αν δύο άνθρωποι που είναι ετερόζυγοι για το γονίδιο που αφορά την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης συζευχθούν και αποκτήσουν τέκνα;

Β:φυσιολογικό γονίδιο β:παθολογικό γονίδιο

ΓΟΝΕΙΣ: Ββ χ Ββ


ΓΑΜΕΤΕΣ Β,β Β,β

Απόγονοι : ΒΒ Ββ Ββ ββ Γονότυποι

Φαινότυποι : 75% δεν πάσχουν 25% πάσχουν

 • Τα 2/3 των ατόμων που δεν θα πάσχουν μπορεί να είναι ετερόζυγοι.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki