FANDOM


Γερούνδιον

Gerund


Είναι ένας Λεξικός Τύπος (παλαιότερα, "μέρος του λόγου")

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Λέξη Ikl
Γραμματικοί Τύποι
Α. Λεξικοί Τύποι
Ονοματικοί Τύποι

Ρηματικοί Τύποι


Άκλιτοι Τύποι

Β. Ονοματικά Παρεπόμενα
Πτώσεις


Γένη
Αριθμοί
Κλίσεις
Γ. Ρηματικά Παρεπόμενα
Εγκλίσεις
Φωνές
Χρόνοι

- A. Μέλλοντες Χρόνοι -

Inst/ous Simple Future
Inst/ous Perfect Future
Cont/ous Future Simple
Cont/ous Future Perfect

- Β. Παρόντες Χρόνοι -

Inst/ous Simple Present
Inst/ous Perfect Present
Cont/ous Present Simple
Cont/ous Present Perfect

- Γ. Παρελθόντες Χρόνοι -

Inst/ous Past Simple
Inst/ous Past Perfect
Cont/ous Past Simple
Cont/ous Past Perfect
Αριθμοί
Πρόσωπα


Η λέξη " Γερούνδιο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λατινικήλέξη " gerundium ".

ΕισαγωγήEdit

Το γερούνδιο υπάρχει de facto στην Ελληνική Γλώσσα με τη μορφή ενεργητικης μετοχης. Έτσι, ενω ουσιαστικα δεν υπάρχει γερουνδιακός τύπος στη Νέα Ελληνική, η ενεργητική μετοχή έχει ακριβώς αυτό το ρόλο.

ΠεριγραφήEdit

Το γερούνδιο σχηµατίζεται µε την προσθήκη της κατάληξης -οντας ή -ώντας στο ´ενεστωτικόª (µη συνοπτικό) θέµα των ρηµάτων της ενεργητικής φωνής, ως εξής:

  • γράφοντας (α΄ συζυγία)
  • µιλώντας (β΄ συζυγία)

Είναι επίσης δυνατό να σχηµατίζεται γερούνδιο από το βοηθητικό έχω των δοµών του παρακειµένου (βλ. σχετικό δελτίο) ñ µε το ρήµα δηλαδή στο ´µη παρεµφατικό τύποª: έχοντας γράψει ñ έχοντας µιλήσει

Σε αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά, το ρήµα µπορεί να είναι µεσοπαθητικό ή αποθετικό:

  • έχοντας σκεφτεί ñ έχοντας έρθει ñ έχοντας στενοχωρηθεί

Είναι ακόµα δυνατός ο σχηµατισµός γερουνδίου από τις άλλες συντελικές δοµές (βλ. σχετικό δελτίο), µε το έχω ή, σπανιότερα, µε το είµαι και την παθητική µετοχή του ρήµατος:

  • έχοντας γραµµένο
  • όντας γραµµένο

Το γερούνδιο έχει πάντα επιρρηµατική λειτουργία ñ και εποµένως διαφέρει από τους αντίστοιχους σχηµατισµούς σε άλλες γλώσσες κατά το ότι δεν έχει κανενός είδους ονοµατική χρήση.

Επίσης, ποτέ δεν µπορεί να εµφανιστεί ως ρηµατικός τύπος µιας κύριας πρότασης: (*Γράφοντας.) αλλά πάντοτε προσδιορίζει το ρήµα µιας πρότασης.

Είναι επίσης αδύνατη η συνοδεία του από κάποιον σύνδεσµο που κανονικά εισάγει µια αντίστοιχη επιρρηµατική πρόταση:

  • Επειδή διαβάζοντας µέρα νύχτα, πήρε άριστα στις εξετάσεις.

∆εν µπορεί εξάλλου να εισαχθεί µε κάποιο τροπικό µόριο:

  • θα/να/ας γράφοντας...

Κανονικά, η πράξη που περιγράφει το γερούνδιο ερµηνεύεται ως ταυτόχρονη µε αυτήν του κύριου ρήµατος. Σπανιότερα, και ιδιαίτερα στην περίπτωση των ´συντελικώνª τύπων (έχοντας γράψει κτλ.), το γερούνδιο ερµηνεύεται ως προτερόχρονο του κύριου ρήµατος.

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki