FANDOM


Γυνή

Woman

Woman-01-wik

Γυναίκα ... μην εγγίζετε!

Είναι η ονομασία του θηλυκού ανθρώπου.


ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία " Γυναίκα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".


ΕισαγωγήEdit

Women-goog

Γυναίκες, Υποψήψιες Καλλιστείων "Miss Universe 2006" ... αποκλειστικά και μόνον για εγκυκλοπαιδική χρήση. Για άλλες χρήσεις αλλού.

Woman-03-goog

Άγρια Γυναίκα

CosmicDeos05-goog

Η γυναικεία ψυχή

Οι παράγοντες που καθορίζουν το φύλο ενός ατόμου είναι κυρίως βιολογικοί, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Μερικές γυναίκες είναι δυνατό να έχουν μη φυσιολογικές ορμονικές ή χρωμοσωμικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να μη διαθέτουν εξ ολοκλήρου τα χαρακτηριστικά της γυναικείας φυσιολογίας, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Χρησιμοποιώνας όρους Βιολογίας, τα όργανα του θηλυκού φύλου εμπλέκονται στις διαδικασίες αναπαραγωγής, ενώ τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου σχετίζονται με την ανατροφή των απογόνων και την προσέλκυση του άλλου φύλου.

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν καρυότυπο 46,XX, αλλά περίπου μία στις χίλιες έχει καρυότυπο 47,XXX και μία στις 2500 είναι 45,X.

Ενώ ο αριθμός των γυναικών που γεννώνται είναι μικρότερος από τον αριθμό των ανδρών (η αναλογία βρίσκεται κάπου γύρω στο 1:1.05), τελικά υπολογίζεται ότι στην ηλικία των 60 και άνω, αναλογούν 81 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες.

Επιπλέον, σε μεγαλύτερες ηλικίες αναλογούν μόνο 53 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες.

ΘνησιμότηταEdit

Σε γενικές γραμμές οι γυναίκες έχουν μικρότερο δείκτη θνησιμότητας από τους άνδρες, ζώντας κατά μέσο όρο πέντε χρόνια παραπάνω, εξ' αιτίας μιας ποικιλίας παραγόντων.

Αυτοί είναι:

Συνολικά, αντιστοιχούν 101.3 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες (πηγή: 2001 World Almanac).

Μετά το τέλος της ανδροκρατίας, οι περισσότερες γυναίκες είναι σε θέση να μείνουν έγκυες και να αναθρέψουν τέκνα.

Η μελέτη της γυναικείας αναπαραγωγικότητας και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος ονομάζεται Γυναικολογία.

ΥγείαEdit

Γενικώς, οι γυναίκες υποφέρουν από τις ίδιες ασθένειες με τους άνδρες. Παρόλ΄ αυτά, υπάρχουν σχετικές με το φύλο ασθένειες που είναι περισσότερο κοινές ή αποκλειστικές στο γυναικείο φύλο.

Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι πιθανό να εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα σε μια ασθένεια ή να ανταποκρίνονται διαφορετικά σε κάποια φαρμακευτική θεραπεία.

Αυτό το πεδίο επιστημονικής έρευνας διερευνάται από την Φυλετική Φαρμακευτική (gender-based medicine).

ΦωτοθήκηEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit

  • [ ]
  • [ ]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)