FANDOM


Δαρείος Β' ο Νόθος

Dareius II, Dareius


Rulers-Persia-Persian-goog

Κλασσική Εποχή Ηγεμόνες Κλασσικής Εποχής 5ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Δαρείος Ηγεμονικά Ονόματα

Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας Ηγεμονίδες Περσικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας Αχαιμενίδες
Περσική Αίγυπτος ‎Έπαρχοι Περσικής Αιγύπτου‎
Περσική Αραχωσία‎Έπαρχοι Περσικής Αραχωσίας
Περσική Αρεία ‎Έπαρχοι Περσικής Αρείας
Περσική Αρμενία ‎Έπαρχοι Περσικής Αρμενίας
Περσική Βαβυλωνία ‎Έπαρχοι Περσικής Βαβυλωνίας‎
Περσική Βακτρία ‎Έπαρχοι Περσικής Βακτρίας‎
Περσική Γανδαρίδα ‎Έπαρχοι Περσικής Γανδαρίδας‎
Περσική Γεδρωσία ‎Έπαρχοι Περσικής Γεδρωσίας
Περσική Δραγγία ‎Έπαρχοι Περσικής Δραγγίας
Περσική Ελυμαΐδα ‎Έπαρχοι Περσικής Ελυμαΐδας‎
Περσική Θράκη ‎Έπαρχοι Περσικής Θράκης‎
Περσική Ινδία ‎Έπαρχοι Περσικής Ινδίας
Περσική Καππαδοκία ‎Έπαρχοι Περσικής Καππαδοκίας
Περσική Καρία ‎Έπαρχοι Περσικής Καρίας‎
Περσική Καρμανία ‎Έπαρχοι Περσικής Καρμανίας‎
Περσική Κιλικία ‎Έπαρχοι Περσικής Κιλικίας
Περσική Λυδία ‎Έπαρχοι Περσικής Λυδίας‎
Περσική Μακεδονία ‎Έπαρχοι Περσικής Μακεδονίας
Περσική Μαργιανή ‎Έπαρχοι Περσικής Μαργιανής‎
Περσική Μηδία ‎Έπαρχοι Περσικής Μηδίας
Περσική Μυσία ‎Έπαρχοι Περσικής Μυσίας‎
Περσική Παρθία ‎Έπαρχοι Περσικής Παρθίας
Περσική Συρία ‎Έπαρχοι Περσικής Συρίας‎
Περσική Υρκανία ‎Έπαρχοι Περσικής Υρκανίας‎
Περσική Φρυγία ‎Έπαρχοι Περσικής Φρυγίας‎
Περσική Χορασμία ‎Έπαρχοι Περσικής Χορασμίας‎
Μηδική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Μηδικής Αυτοκρατορίας
Νεο-Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Νεο-Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας
Νεο-Ασσυριακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Νεο-Ασσυριακής Αυτοκρατορίας
Λυδία Ηγεμόνες Λυδίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας Στρατιωτικοί Μακεδονίας
Σπάρτη Ηγεμόνες Σπάρτης Στρατιωτικοί Σπάρτης
Αθήνα Στρατιωτικοί Αθήνας
Θήβα Στρατιωτικοί Θήβας

- Αυτοκράτορας ("Μ. Βασιλέας") της Περσικής Αυτοκρατορίας.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Κλασσική Εποχή

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Tο όνομα "Δαρείος" είναι ελληνoποίηση του ονόματος "Dārayawuš" (που σημαίνει: «αυτός που παρέχει το καλό») της Περσικής Γλώσσας.

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: Αχαιμενίδες.

- Πατέρας: Αρταξέρξης Α' ο Μακρόχειρ

- Μητέρα: Κοσμαρτιδηνή

- Σύζυγος: Παρύσατις Α' η Πρεσβύτερη

- Τέκνα:

α) Από Παρύσατιδα Α' την Πρεσβύτερη

β) από άλλες συζύγους

Βιογραφία Edit

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του, είναι:

Ο Δαρείος Β΄ της Περσίας γεννήθηκε το 445 π.Χ. και ήταν υιος του Αρταξέρξη Α' του Μακρόχειρος και μιας παλλακίδας με το όνομα Στατείρα.

Το 424 π.Χ. όταν απέθανε ο απατέρας του εξορίστηκε από τον αδελφό και αυτοκράτορα Ξέρξη Β'.

Μετά από λίγες ημέρες ο Ξέρξης Β' όρισε συναυτοκράτορα τον έτερο αδελφό του Σογδιανό

Το επόμενο έτος (423 π.Χ.), ο μεγαλύτερος αδελφός του Ξέρξης Β' δολοφονήθηκε και η δολοφονία αποδόθηκε στον δεύτερο αδελφό του Σογδιανό.

Στην εξορία συζεύχθηκε την ετεροθαλή του αδελφή Παρισάτιδα με την οποία απέκτησε τον μεγαλύτερο υιο τους Αρσάκη (Αρταξέρξη Β').

Τότε ο Δαρείος Β' επέτυχε να αποδράσει και να φονεύσει τον αδελφό του Σογδιανό και να αναρριχηθεί στον θρόνο.

Το 423 την εποχή που ο Δαρείος και η Παρισάτιδα ήταν αυτοκράτορες της Περσίας, γεννήθηκε ο πορφυρογέννητος γιος του Κύρος ο Νεώτερος.

Το 415 έστειλε στους Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου 5.000 στρατιώτες Μήδους,

το 407 διόρισε τον γιο του Κύρο, σατράπη της Βαβυλώνας.

Το 405 έστειλε 300 πλοία, εκ νέου στους Σπαρτιάτες, λίγο μετά από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου (431 - 404) απέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Darius' reign was conspicuous for frequent revolts, led partly by satraps who had acquired a power base in regions where their families had ruled for generations.

Ctesias mentioned a revolt by Darius’ full brother Arsites, assisted by Artyphios, son of the satrap Megabyzus, who had mounted a revolt during Artaxerxes’ reign.

The revolt of the satrap Pissoúthnēs at Sardis was crushed by Tissaphernes, probably in 422 (cf. Ctesias, in Jacoby, Fragmente 688 frag. 15.53), who bribed Pissoúthnēs’ Greek mercenary troops to abandon their commander.

Tissaphernes’ sojourn in Asia Minor signaled the start of intensified Persian interference in Greek affairs during the Peloponnesian war.

The Paphlagonian eunuch Artoxares, who had once helped Darius to become king, also attempted a coup at an uncertain date (Ctesias, in Jacoby, Fragmente 688 frag. 15.54).

In addition, the novelistic tale of the insubordination of Teritouchmes, married to a daughter of Darius II, may well mask a more serious threat to the throne (Ctesias, in Jacoby, Fragmente 688 frag. 15.55-56).

There is evidence of trouble in Egypt in 410 B.C.E., prelude to a successful revolt in 404 (on its origins, cf. Briant, pp. 138 ff.; Ray, 1987; idem, 1988).

Finally, in the heart of the empire the crushing of a Median revolt (Xenophon, Hellenica 1.11.19) was followed by a campaign against the Cadusii

Darius II died in 404 in Babylon (Ctesias, in Jacoby, Fragmente 688 frag. 16.57).

He was survived by Parysatis, who supported her younger son, Cyrus the Younger (see CYRUS vi), in his well-known rebellion against his full brother Artaxerxes II (405-359), reported by Xenophon in the first book of his Anabasis.

Dependence on Greek sources, notably Ctesias (Sancisi-Weerdenburg, pp. 34 ff.), and the virtual absence of Near Eastern documentation seriously biases current views on the reign of Darius II.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • P. Briant, “Ethno-classe dominante et populations soumises dans l’empire achéménide. Le cas d’Égypte,” in A. Kuhrt and H. Sancisi-Weerdenburg, eds., Achaemenid History III. Method and Theory, Leiden, 1988, pp. 137-74.
  • J. M. Cook, The Persian Empire, London, 1983.
  • M. A. Dandamaev (Dandamayev), A Political History of the Achaemenid Empire, tr. W. J. Vogelsang, Leiden, 1989, pp. 258-73.
  • Idem, Iranians in Achaemenid Babylonia, Costa Mesa, Calif., 1992, pp. 115-16.
  • A. Kuhrt, “Survey of Written Sources Available for the History of Babylonia under the Later Achaemenids,” in H. Sancisi-Weerdenburg, ed., Achaemenid History I. Sources, Structures and Synthesis, Leiden, 1987, pp. 147-58.

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)