Fandom

Science Wiki

Δευκαλίων και Ταύγαλος

64.045pages on
this wiki
Add New Page
Talk1 Share

Δευκαλίων και Ταύγαλος


Πιθανή Ιστορική Ερμηνεία.

Αναφέρεται από διάφορους ερευνητές ότι ο (Tawagalawa) Ταύγαλος, των χετταϊκών κειμένων. είναι ο Ετέοκλος, βασιλέας των κράτους των Μινυών, με έδρα τον Ορχομενό της Βοιωτίας.

Στα χετταϊκά κείμενα ο Ταύγαλος (Tawagalawa)εμφανίζεται ως αδελφός ενός ανώνυμου βασιλέα των Αχαιών (Ahhiyawa) προς τον οποίο ο Χετταίου αυτοκράτορας Αττάσιλος Γ' (Hattusili III) απευθύνει την ομώνυμη επιστολή.

Αλλά είναι αρκετά πιθανόν ο εν λόγω Ταύγαλος (Tawagalawa) να ταυτίζεται με τον Δευκαλίωνα, γιό του βασιλέα της Κρήτης (Αχαιού) Μίνωα και αδελφού του Κατρέα, διαδόχου του Μίνωα στον Κρητικό θρόνο της Κνωσού.

Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα εξής:

[Σε κάποια αποσπάσματα, ο βασιλέας των Ahhiyawa εμφανίζεται στο Μικρασιατικό έδαφος, μετά εκστρατεύει στην Κύπρο και γενικά ασχολείται άμεσα με τις Ασιατικές/Χετταϊκές υποθέσεις. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένας ηγεμόνας του Ελλαδικού χώρου (Πελοπόννησος, Αττική, Βοιωτία, Θεσσαλία)].
  • Ο Πιγαμάραδος (Piyama-radu), είναι ένας Χετταίος αποστάτης ευγενής που, στα χετταϊκά κείμενα, εμφανίζεται να συνεργάζεται με τους Αχαιούς (Ahhiyawa) δημιουργώντας προβλήματα στον Χετταίου αυτοκράτορα. Αυτός πρέπει να ταυτισθεί με τον Ραδά-μανδυ που στην Ελληνική Μυθολογία εμφανίζεται ως αδελφός του Μίνωα και κυβερνήτης των νήσων του ανατολικού Αιγαίου δηλ. της Χίου και πιθανώς της Σάμου (όχι όμως, της Λέσβου που ανήκε στους Χετταίους). Επίσης φαίνεται ότι κατείχε τις Ερυθρές της Μικράς Ασίας.Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki