FANDOM


Διοίκησις

Administration


Cratos-01-goog.jpg

Κράτος Εξουσία Βία Επιβολή Διοίκηση

- Μία διαδικασία.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Διοίκηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "οίκος".

ΕισαγωγήEdit

Κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται από ένα άτομο ή μια επιχείρηση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αποβλέπει στη συστηματική διαχείριση των υποθέσεων του ατόμου ή της επιχείρησης. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως στη δημόσια διοίκηση και στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Δημόσια διοίκησηEdit

Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών.

Διοικητικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν στη λειτουργία της πολιτείας, π.χ. η διοίκηση εκπαίδευσης, χωροφυλακής κ.λ.π.

Οι διοικητικές υπηρεσίες είναι διαχωρισμένες σε μεγάλους κλάδους και σε κάθε κλάδο την πρώτη θέση κατέχει ο υπουργός.

Αμέσως κατώτερα όργανα, μετά τον υπουργό, είναι οι γενικοί επιθεωρητές διοίκησης και οι νομάρχες. Τα διοικητικά όργανα των διοικητικών υπηρεσιών ασκούν τα καθήκοντά τους είτε εκδίδοντας κανονιστικά διατάγματα είτε με την έκδοση ατομικών ή γενικών διοικητικών πράξεων είτε με την έκδοση διαταγμάτων. Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης γίνεται είτε με τρόπο αποκεντρωτικό, δηλ. με το να αναθέτει το κράτος σε ορισμένους οργανισμούς την αυτόνομη άσκηση δημόσιας διοίκησης (δηλ. χωρίς την άμεση επέμβαση των κεντρικών οργάνων, όπως π.χ. η διοίκηση του πανεπιστημίου), είτε με την σύμπραξη ιδιωτών.

Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι νόμοι και το Σύνταγμα. Κάθε πράξη κατά παράβαση των διατάξεων αυτών ακυρώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διοίκηση επιχειρήσεωνEdit

Με την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των διάφορων μεμονωμένων ατόμων ή των οργανωμένων συμφερόντων προέκυψε και η ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα απαιτεί εκτός των άλλων τη σωστή οργάνωση της εργασίας των υπαλλήλων και των εργατών που ασχολούνται σε αυτήν, τη χρησιμοποίηση σύγχρονων λογιστικών και άλλων μηχανημάτων στη δημιουργία ευνοϊκών σχέσεων με το καταναλωτικό κοινό κ.λ.π.

Η διοίκηση των επιχειρήσεων συνήθως γίνεται από τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki