FANDOM


Δούκας

DuxΕίναι ένας Ηγεμονικός τίτλος.


ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Regal Titles

Η λέξη " Dux" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Η λέξη δούκας προέρχεται απ' τη λατινική λέξη DUX, που σημαίνει αρχηγός ή ηγεμόνας.


ΓενικάEdit

Στους αρχαίους Ρωμαίους ο τίτλος δούκας αντιστοιχούσε σε ανώτατο στρατιωτικό αξίωμα. Στην αρχή, δούκας λεγόταν ο αρχηγός του στρατού, αλλά αργότερα ο τίτλος αυτός δινόταν στους επαρχιακούς στρατιωτικούς διοικητές. Στο Βυζάντιο η λέξη δούκας εμφανίζεται γύρω στον 11ο αιώνα. Απονεμόταν στον πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή των βυζαντινών θεμάτων (επαρχιών). Επίσης ο αρχιναύαρχος λεγόταν μέγας δούκας.

Το αξίωμα του μεγάλου δούκα το έπαιρναν, είτε μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας είτε πρόσωπα προερχόμενα από τις μεγάλες βυζαντινές οικογένειες, δηλαδή εκείνες που είχαν πολιτική δύναμη. Ο τελευταίος μεγάλος δούκας του Βυζαντίου υπήρξε ο Λουκάς ο Νοταράς, που σφάχθηκε μετά την άλωση από τον Μωάμεθ Β'.

Αλλά εκεί που ο τίτλος του δούκα είχε τεράστια εξάπλωση ήταν η δυτική Ευρώπη και ιδιαίτερα η Γερμανία. Στην αρχή οι Γερμανοί έδιναν τον τίτλο του δούκα στους στρατιωτικούς αρχηγούς. Αλλά οι διάφοροι δούκες των επαρχιών απέκτησαν, με το πέρασμα του χρόνου, και πολιτική και δικαστική εξουσία. Έτσι έπαψαν να είναι μόνο στρατιωτικοί ηγέτες, κάτω από τις διαταγές του βασιλιά, αλλά έγιναν ανεξάρτητοι άρχοντες των επαρχιών, που ονομάστηκαν δουκάτα. Με αυτόν τον τρόπο οι δούκες απέκτησαν και μεγάλη οικονομική δύναμη και μετατράπηκαν σε φεουδάρχες.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι δούκες αρχίζουν να χάνουν ένα μέρος της εξουσίας τους και της λάμψης του τίτλου τους κάτω από την επίδραση του πνεύματος της γαλλικής επανάστασης και απο την άνοδο της αστικής τάξης (δηλ. εμπόρων και βιομηχάνων κ.α.).


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki