FANDOM


Εσαραχχαδδών

Esarhaddon, Εσαρχαδών

Kings of Assyria, Assyrischen Könige


Rulers-Assyria-02-goog

Νεο-Ασσυριακή Εποχή Ηγεμόνες Νεο-Ασσυριακής Εποχής 7ος Αιώνας π.Χ.

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
>>Αρχαιο-Ασσυριακή<< Δυναστεία 1η Δυναστεία 2η
>>Παλαιο-Ασσυριακή<< Δυναστεία 3η Δυναστεία 4η Δυναστεία 5η
>>Μεσο-Ασσυριακή<< Δυναστεία 6η Δυναστεία 7η Δυναστεία 8η
>>Υστερο-Ασσυριακή<< Δυναστεία 9η Δυναστεία 10η

Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας

Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ελυμαΐδα (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Συρία Ηγεμόνες Συρίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Μυκηναϊκή Ελλάδα Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Ελλάδας
Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Βασιλέας της Ασσυρίας (681 π.Χ. - 669 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Νεο-Ασσυριακή Εποχή,

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Ασσυρίας
Νεότερη Περίοδος
Adad-nirari II
912 - 891
Αδδονίρρωρ Β'
Tukulti-Ninurta II
891 - 884
Τυγλονίρρωρ Β'
Ashur-nasir-pal II
884 - 859
Ασσυρονασίπαλος Β'
Shalmaneser III
859 - 824
Σαλμανάσωρ Γ'
Shamshi-Adad V
822 - 811
Σαμοσάδδης Ε'
Adad-nirari III
811 - 783
Αδδονίρρωρ Γ'
Sammu-ramat
(Semiramis)
regent, 811 - 805
Σεμίραμις
Shalmaneser IV
783 - 773
Σαλμανάσωρ Δ'
Ashur-Dan III
773 - 755
Ασσυροδών Γ'
Ashur-nirari V
755 - 745
Ασσυρονίρρωρ Ε'
Tiglath-Pileser III
745 - 727
Τυγλοπλάσωρ Γ'
Shalmaneser V
727 - 722
Σαλμανάσωρ Ε'

Sargon II
722 - 705
Σαργών Β'
Sennacherib
705 - 681
Σιναχχερίβης
Esarhaddon
681 - 669
Εσαραχχαδδών
Ashurbanipal
669 - 631\627
Ασσυροβανάπαλος
Ashur-etil-ilani
631 - 627
Ασσυροθελλών
Sin-shumu-lishir
626
Σινοσυμύλης
Sin-shar-ishkun
627 - 612
Σινοσαρισκών
Πτώση Νινευίδας,
στους Μήδους (612)
Ashur-uballit II
612 - 609
Ασσυροβάλλης Β'
Πτώση Χαρράνειας
Τέλος (609)


Το όνομα "[[]]" είναι εξελληνισμός του Ασσυριακού ονόματος "[[]]".

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι: Ο Εσαρχαδδών (681 π.Χ. - 669 π.Χ.) ήταν βασιλέας της Ασσυρίας και της Βαβυλωνίας.

Ήταν μικρότερος υιος και διάδοχος του Σεναχειρίβου ο οποίος δολοφονήθηκε από τους μεγαλύτερους αδελφούς του.

Ο Εσαρχαδών που βρισκόταν στο Χάνιγκαλμπατ ήρθε με στρατό νίκησε τους αδελφούς του κατέλαβε τον θρόνο και οικοδόμησε τον ναό του Εσαγκίλα στη Βαβυλώνα που είχε καταστρέψει ο πατέρας του.

Στη συνέχεια επανεμφανίστηκαν οι Κιμμέριοι (679 π.Χ.) που είχαν φονεύσει τον πάππο του Σαργώνα Β'. Τους νίκησε και τους ανάγκασε να αποσυρθούν δυτικότερα προς την περιοχή της Μικράς Ασίας όπου και κατέστρεψαν το βασίλειο της Φρυγίας (676 π.Χ.).

Ο βασιλέας της Σιδώνας Αμπντί - Μικουλτί επαναστάτησε. Τότε ο Εσαρχαδδών κινήθηκε ταχύτατα, τον αποκεφάλισε και κατέστρεψε την πόλη μεταφέροντας τον πληθυσμό της στην Ασσυρία.

Την εποχή εκείνη όλα τα παράλια της Φοινίκης και οι πόλεις της πεντάπολης των Φιλισταίων ήταν επαρχία της Ασσυρίας.

Το 672 π.Χ. απέθανε πρόωρα ο μεγαλύτερος υιος και διάδοχος του Σιν ιντινά απλά.

Ο δεύτερος υιος του Σαμάς σουμ ουκίν είχε εγκατασταθεί τοπικός διοικητής της Βαβυλώνας και διάδοχος ορίσθηκε ο μικρότερος υιος του, Σαρδανάπαλος.

Το 671 π.Χ. εκστράτευσε εναντίον του Αιγύπτιου φαραώ Ταχάρκα και τον νίκησε, ήταν ο πρώτος Ασσύριος βασιλέας που υπέταξε την Αίγυπτο στήνοντας θριαμβευτική στήλη.

Επιστρέφοντας στην Ασσυρία αντιμετώπισε επανάσταση των ευγενών ενώ πέθανε αιφνίδια σε νέο ταξίδι του στην Αίγυπτο.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Amitai Baruchi-Unna, "Crossing the Boundaries: Literary Allusions to the Epic of Gilgamesh in the Account of Esarhaddon's Egyptian Campaign," in Mordechai Cogan and Dan'el Kahn (eds), Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies from the Ancient Near East Presented to Israel Eph`al (Jerusalem, Magnes Press, 2008)
  • Erle Leichty, "Esarhaddon's Eastern Campaign," in Mordechai Cogan and Dan'el Kahn (eds), Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies from the Ancient
  • Near East Presented to Israel Eph'al (Jerusalem, Magnes Press, 2008).

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)