FANDOM


Ηγεμόνες Ανδεγαβίας

Rulers of Anju


Ακολουθούν οι ηγεμόνες της Ανδεγαβίας κατά δυναστείες.

ΚατάλογοςEdit

Δυναστεία 0ηEdit

Counts (Κόμητες) bef.866 - 922

House of Capetids Οίκος των Καπετιδών ...

Επιτυχής ανάσχεση των Νορμανδικών επιδρομών

(IX cent. 2nd half)

Ο Ροβέρτος B΄γίνεται βασιλέας της Γαλλίας (922) (ως Ροβέρτος Α') και η Ανδεγαυία μετατρέπεται σε Γαλλική κτήση.
 • Η Ανδεγαυΐα ανακηρύσσεται σε υποκομητεία

(υπό του Γάλλου (πλέον) βασιλέα Ροβέρτου) και παραχωρείται στον Ιγγλεζέρ (?).

Δυναστεία 1ηEdit

Counts (Κόμητες) 879 -1206

Πλανταγενέτες

 • Ingelgοr, son of ?, Ιγγέλγωρ, Ingelger, 879 - 899

Προαγωγή της Ανδεγαυΐας από υποκομητεία σε κομητεία (929). • Φούλκων Γ', ο Μέλας (Νέρας) Fulcon III, the Black, Nerra, son of ?, Fulk, 987 - 1040
Κατάληψη τμήματος της Τουραίνης και στην συνέχεια της Βανδώμης και της Μαίνης.

Μετέβη για προσκύνημα τέσσερεις φορές στην Ιερουσαλήμ. • Γοδεφρείδος Γ', ο Πωγωνοφόρος Godefriedus III the Bearded, son of ?, , Godfrey, Godefroi, Gottfried, 1060 - 1069 or - 1090?

 • Φούλκων Δ', ο Φίλερις Fulcon IV, the Harsh, son of?, , Fulk, 1069 - 1109 or 1090 -
Άνοδος φεουδαρχών. Φεουδαλική αναρχία.


Καταστολή εξεγέρσεων φεουδαρχών.

Γοδεφρείδος Ε' ο Πλανταγενέτης (Godefriedus V, the Plantagenet), son of Fulcon V, hsb of Mathilde (dgt of Henricus I of Anglia),

Godfrey, Godefroi, Gottfried 1131 - 1151

Καταστολή εξεγέρσεων φεουδαρχών.

 • Ερρίκος Α' Πλανταγενέτης (Henricus, of Planatagenets), (I of Andecavia, Normadia, Aquitania and II of Anglia), son of

Godefreidus V and Mathilde, hsb of Eleonore, Ερρίκος ο *Ευδαίμων, Henry, Henri, Heinrich Enrico, Enrique 1151 - 1189

Η άνοδος του Ερρίκου στο θρόνο της Αγγλίας (ως Ερρίκου Β΄) (1154) μετατρέπει ουσιαστικά την Ανδεγαυία (καθώς και την Νορμανδία και την Ακουιτανία) σε Αγγλικές ηπειρωτικές κτήσεις. Ιδιαίτερα μετά τον διορισμό βασιλικού επιτρόπου (1175) η Ανδεγαυΐα μετατρέπεται σε απλή επαρχία μιάς αυτοκρατορίας. Παραμένει όμως τυπικά, ως υποτελής κομητεία της Γαλλίας.


son of Herricus (II of Anglia), Ριχάρδος ο Λεοντόθυμος, ο Λεοντόκαρδος, (1189 - 1199)


 • Αρθούρος Arthurus, (I of Brettane), the Posthumous, son of Godefreidus (ΙV of Brettane), Αρθούρος, ο Οψιγενής, 1199 - 1204

 • Ιωάννης (Johannes, the Lackland, (I of Anglia), son of Herricus (II of Anglia), Ιωάννης, ο Ακτήμων, 1199 - 1202 & 1204 - 1205, d. 1216

Κατάληψη της Ανδεγαυΐας από τους Γάλλους (1205) (υπό τον βασιλέα Φίλιππο ΄Αύγουστο)
Ο βασιλέας Φίλιππος καταλαμβάνοντας την Ανδεγαυία, γίνεται ουσιαστικά κόμης της (1205) (Φίλιππος Α' και την προσαρτά άμεσα στο Γαλλικό στέμμα.

Ingelger c. 870–898 Fulk I the Red 898–941 Fulk II the Good 941–958 Geoffrey I Greymantle 958–987 Fulk III the Black 987–1040 Geoffrey II Martel 1040–1060 Geoffrey III the Bearded 1060–1067 Fulk IV the Ill-Tempered 1067–1109 Geoffrey IV (co-ruler) 1098–1106 Fulk V the Young 1106–1129 (King of Jerusalem 1131–1143) Geoffrey V Plantagenet 1129–1151 Henry FitzEmpress 1151–1189 (also King of England 1154–1189) Henry the Young King (co-ruler) 1170–1183 Richard Coeur de Lion 1189–1199 Arthur of Brittany 1199–1203

Δυναστεία 4ηEdit

Counts (Κόμητες) 1246 - 1290

House of Capetids (Anjou II) Καπετίδες της Ανδεγαυΐας

 • Κάρολος Α' ο Φιλόδοξος Carolus I, (I of Sicelia), (I of Neapolis), son of Ludovicus (VIII of France), , της Ανδεγαυΐας, 1246 - 1285
 • Κάρολος Β' ο Χωλός Carolus II, (II of Secilia), (II of Neapolis), son of Carolus I, 1285 - 1290

Δυναστεία 5ηEdit

Counts (Κόμητες) 1290 - 1328

House of Capetids (Anjou IIΙ) Καπετίδες της Βαλοισίας

 • Κάρολος Γ' Carolus III, of Valois, (I of Levant), son2 of Philippus III (of France), hsb of Margaritta, 1290 - 1325
O Carolus (III) of Valois, διεκδικητής του θρόνου της Αραγωνίας λαμβάνει ως σύζυγο την Margaritta, dgt of Carolus II και ως προίκα, την Ανδεγαυΐα και την Μαίνη (1290), σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών του προς στους Anju και τον Πάπα.
- Όταν Philippus έγινε βασιλέας της Γαλλίας (as Philippus VI) (1328) η Ανδεγαυία μετατράπηκε και πάλι σε επαρχία της Γαλλίας (1328 - 1360).
- Αλλά, Joannes II, king of France, son of Philippus VI, την αποσπά και πάλι και την δίνει (ως δουκάτο πλέον) στον υιό του Ludovicus (1360).

Δυναστεία 6ηEdit

House of Capetids -Valois (Anjou III) (Οίκος των Καπετιδών της Βαλοισίας)

Dukes (Δούκες) (1360 - 1481)

 • Κάρολος Δ' (Carolus IV), of Main, son of Carolus, csn of Ludovicus II, (1480 - 1481)
Carolus IV κληροδοτεί τις κτήσεις του στον Λουδοβίκος Δ' Ludovicus ΧΙ, king of France. Έτσι οριστικά πλέον η Ανδεγαυΐα μετατρέπεται σε επαρχία της Γαλλίας (1481).

Δυναστεία 7ηEdit

 • Duchess of Anjou, 1515 creation Λουίζα (Louise de Savoie), Duchesse d'Anjou et d'Angoulême (1476–1531), mother of King François I
 • Duke of Anjou, 1566 creation Ερρίκος Γ' (Henri, Duc d'Anjou) (1551–1589), son of King Henri II, succeeded as King Henri III in 1574
 • Dukes of Anjou, 1576 creation Φραγκίσκος François, Duc d'Anjou, de Touraine et de Berry (1555–1584), brother of King Henri III

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki