FANDOM


Ηγεμόνες Αρμενίας

Armenian Rulers


Rulers-Armenia-01-goog

Αρμενία
Ηγεμόνες Αρμενίας
Αρμένιοι

Ακολουθούν οι δυναστείες των βασιλέων της Αρμενίας, κατά χρονολογική σειρά.

ΚατάλογοςEdit

Δυναστεία 1ηEdit

Kings (Βασιλείς) bef.530 - 320

House of Orontids

 • Tigranes Orontid


 • Tigranes, son of , Τιγράνης αΑ', (560 - 535 BC). Παρέσχε άσυλο στον Κύρο Β' της Περσίας όταν αυτός διωκόταν από τον Αστυάγη της Μηδίας.

Περσική ΚυριαρχίαEdit

 • Επανάσταση κατά της Περσικής κυριαρχίας (μετά τον θάνατο του Κύρου)
 • Μάχες στα Ζούρα (spr.519), στον Τίγρη (sum.519), στα Ευθύαμα και στην Αντύαρο (518)
 • Μετά την κατάπνιξη της εξέγερσης στη Βαβυλώνα ο βασιλέας Δαρείος υπέταξε και την Αρμενία

Μακεδονική Κυριαρχία Edit

Έπαρχοι 323 - 321

Δυναστεία 2ηEdit

Βασιλείς (321 -

Οροντίδες

---

Orontes II, son of, Ορόντης Δ', 212 - 200


 • Abdisarus, son of, Αβδίσαρος 212

Σελευκιδική ΚυριαρχίαEdit

 • Seleucid rule (200 - 189 BC)

After 200, parts of Armenia became incorporated in the Seleucid empire under king Antiochus III the Great. Soon, the country regained its independence in the form of two small kingdoms, west and east of the Euphrates.

The western kingdom was known as Lesser Armenia under ruled by king Zariadris.

The other state was called Greater Armenia and ruled by Zariadris' son Artaxias (189 - 164). The latter rebuilt -following an advice of his Carthaginian friend Hannibal- Yerevan in 188, called it Artaxata, and made it his capital.

The younger capital Tigranocerta was built by a descendant of Artaxias, Tigranes II the Great (ruled c.95 - c.55), who had been able to reunite Armenia but was defeated by the Roman general Pompey in 66 BCE.

The western part of Armenia became part of the Roman world and was included in the province of Cappadocia.

Greater Armenia remained independent, as a buffer state between the Roman and the Parthian empires.

As a rule, the Romans were permitted to appoint the king. However, the country was briefly occupied by the Romans between 114 and 117 CE.


Δυναστεία 3η Edit

Βασιλείς (189 BC - 163 AD)

Artaxiads, Αρταξιάδες • Artaxias I, son of, Αρταξίας Α΄, (ή Αρδάσης Α΄), 189 - 164

Υποταγή στην Ρώμη (189)


Εισβολή Πάρθων Mithradates II the Great Ο Τιγράνης αιχμαλωτίζεται και τμήμα της Αρμενίας προσαρτάται στο Παρθικό κράτος. • Tigranes II, the Great, I of Syria, son of Artavasdes I, Τιγράνης Β', ο Μέγας 95 - c.68, ? - 55

- Ο Τιγράνης καταλαμβάνει την Δαμασκό (72) αποκτώντας το μεγαλύτερο μέρος Συριακού κράτους. Όμως οι παράλιες πόλεις καθώς και η Κιλικία εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τους Σελευκίδες.

- Εξεθρόνισε τον Αρτάνη, διοικητή της Αρμενίας υπό τον Σελευκίδη Αντίοχο Γ΄

- War between Rome and Armenia. Defeat by Loucoullus (69).

- Mε την βοήθεια των Πάρθων ο υιός του Tigranes ανέτρεψε τον πατέρα του που αποκαταταστάθηκε όμως, λίγο αργότερα, από τους Ρωμαίους (Πομπηΐος). • Tigranes IIIa, son of Tigranes III, hsb of x?, dgt of Phraates III of Parthia, Τιγράνης Γα', ο *Μικρός c.68 - ?

Mε την βοήθεια των Πάρθων ανέτρεψε τον πατέρα του, Tigranes II the Great αλλά ανατράπηκε από τους Ρωμαίους (Πομπηΐος).- Σύμμαχος αρχικά της Ρώμης κατά της Παρθίας κατά την Ρωμαϊκή εισβολή στην Μεσοποταμία (Κράσσος) μεταπήδησε στην συνέχεια στην αντίπαλη πλευρά.

- Η συμμαχία με την Παρθία επισφραγίστηκε με τον γάμο της θυγατρός του με τον Orodes II.

- Μετέβαλε και πάλι στρατόπεδο μετά την εισβολή στην Αρμενία των Ρωμαίων (τπό τον Κανίδιο) οι οποίοι ενίκησαν τους Πάρθους (36).

- Σύμμαχος του Αντωνίου τον εγκατέλειψε στο κρίσιμο σημείο της μάχης.

- Οι Ρωμαίοι (υπό τον Αντώνιο) κατέλαβαν την Αρμενία (34).

- Ο Αρταβάσδης μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στην Αλεξάνδρεια.

- Ο Αντώνιος του χάρισε την ζωή αλλά η Κλεοπάτρα τον εκτέλεσε (31).

He succeeded his father, Tigranes the Great. Artavasdes was an ally of Rome, but when Orodes II of Parthia invaded Armenia following his victory over the Roman general Marcus Licinius Crassus at the Battle of Carrhae in 53 BC, he was forced to join the Parthians. He gave his sister in marriage to Orodes' son and heir Pacorus....


 • Alexandrus, son of M.Antonius and Cleopatra, Αλέξανδρος, ο *Ρωμαίος 34 - 33 • Ρωμαϊκή κατοχή (34 - 31)Διέφυγε της αιχμαλωσίας των Ρωμαίων και επέστρεψε στην Αρμενία όπου κατέλαβε τον θρόνο με την βοήθεια της Παρθίας. Ανατράπηκε από τον αδελφό του Tigranes (III), υποστηριζόμενο από τους Ρωμαίους. Η επακολουθήσασα δολοφονία του αποδόθηκε στους συγγενείς του.Ανατράφηκε στην Αλεξάνδρεια ως αιχμάλωτος της Ρώμης (Ανώνιος) Ενθρονίστηκε με την βοήθεια των Ρωμαίων (Αύγουστος) Απέθανε δηλητηριασθείς.Ενθρονίστηκε με την βοήθεια των Ρωμαίων. Αργότερα καθαιρέθηκε από τους ίδιους Ανέκτησε τον θρόνο με την βοήθεια των Πάρθων.
 • Erato, dgt of Tigranes IIΙ, Ερατώ, 10 BC - 5, 4 BC - 2 AD, 6 - 12?

Αρχικά συμβασίλευσε με τον Tigranes IV.

 • Ariobarzanes, son of , Artabasdes of Atropatene, Αριοβαρζάνης, της Ατροπατηνής Μηδίας, 2 AD - 4

Ενθρονίστηκε με την βοήθεια των Ρωμαίων (Αύγουστος). Απέθανε λίγο μετά.

 • Erato, (restored), dgt of, Ερατώ, 10 - 5 BC

6 - 12?

Ενθρονίστηκε με την βοήθεια των εθνικιστών που ανέτρεψαν τον προηγούμενο.- Ανατράφηκε στην Ρώμη. Ενθρονίστηκε, προφανώς, με την βοήθεια των Ρωμαίων.

- Εβασίλευσε σε τμήμα της χώρας.

- Ανατράπηκε από τους εθνικιστές.


DYNASTY III

Δυναστεία 4ηEdit

House of Arsacids Αρσακίδες • Vonones, of Arsacids, I of Partia, son of, Βονώνης, των Αρσακιδών 12 - 16

d. after 16

Αρχικά εβασίλευσε στην Παρθία.

Ανατραπείς (από τον ανταγωνιστή του Artabanus III) μετέβη στην Αρμενία όπου και επέτυχε να καταλάβει τον θρόνο της.

Εκδιωχθείς και απο εκεί από τον ανταγωνιστή του Artabanus III of Parthia μετέβη στην Συρία όπου δολοφονήθηκε.

Η δολοφονία του αποδώθηκε στους υποστηρικτές του Ρωμαίους οι οποίοι είχαν έρθει σε συμφωνία με τον ανταγωνιστή του. • Orodes ΙΙΙ, son of Artabanus III of Parthia, Ορώδης, 16 - 18

Εγκαταστάθηκε στον θρόνο με την υποστήριξη των Πάρθων (υπό τον πατέρα του Artabanus III).

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την επέμβαση της Ρώμης (υπό τον Τιβέριο). • Artaxias III, son of Polemon, [Αρταξίας Γ \Αρμενία | Αρταξίας Γ']], Ζήνων, 18 - 34 • Arsaces, III of Parthia, son of Artabanus of Parthia, Αρσάκης, ο *Πάρθος, 34 - 35

Εγκαταστάθηκε στον θρόνο της Αρμενίας με την υποστήριξη του πατέρα του.47 - 51

Annexion to Persia (37 - 47)


 • Tiridates I, of Arsacids, son of Bonones II of Parthia, btr of Vologesus I of Parthia, Τιριδάτης, των Αρσακιδών, 52 - 60, 63 - 75

Κατέλαβε τον θρόνο με την βοήθεια της Παρθίας (υπό τον αδελφό του Vologesus I)

Εξεδίωξε τον Ραδάμιστο τον *Ίβηρα και κατέλαβε τα Αρτάξαρτα και τα Τιγρανοκέρατα (52)

Αρχικά προκάλεσε την αντίδραση της Ρώμης τελικά όμως έγινε αποδεκτός.ο *Καππαδόκης 60 - 62

Ενθρονίστηκε με την βοήθεια των Ρωμαίων (Νέρων)Δυναστεία 5ηEdit

Arsacids (Αρσακίδες) Kings (Βασιλείς) (113 – c.175)Συμβασιλεία με προηγούμενο.

Tigranes II the Great c.95 - c.55 Artavasdes II 55 - 34 Artaxes 34 - 20 Tigranes III 20 - c.8 Tigranes IV c.8 - 1 CE Artavasdes II [pretender] Ariobarzanes c.2 - c.4 Artavasdes III c.4 - c.6 Tigranes V and Erato c.6 - ? Interregnum Artaxias 18 - c.34 Vonones [pro-Roman pretender] Arsaces of Parthia c.34 - 36 Mithridates of Iberia 36 - 51 Radamistus [pretender] Tiridates I 51 - 59 Tigranes VI 'the Cappadocian' 59 - 62 Tiridates (restored) 63 - 75 Axidares c.110 Parthamasiris 113 - 114 Sanatruces c.115

=Ρωμαϊκή ΚυριαρχίαEdit

Επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 114 - 117


 • Sanatruces, son of, Σανατρούκης, c.115
 • Vologasus, son of, Βολόγασος, 117 - 140

 • Unknown KingΕνθρονίστηκε με την βοήθεια των Ρωμαίων (Νέρων) Ανατράπηκε από τους Ρωμαίους (Λεύκιος Ουήρος).


 • Unknown King

 • Pacorus III, son of, Πάκορος, 161 - 164

 • Sohaemus, son of, Σόχαιμος 164 - 175 • Unknown Kings


Δυναστεία 6ηEdit

Kings (Βασιλείς) (215 - 428)


 • Tiridates II, of Arsacids, son of, bhr of Bologeses IV of Parthia, Τιριδάτης Β', των Αρσακιδών c.215

 • Unknown Kings

Επέβαλε τον Χριστιανισμό ως θρησκεία του κράτους.

...


Arsaces III, son of, Αρσάκης Γ΄ - 368?,


Papos, son of Arsaces III?, Πάπος 368? 369? - 374

Περσική κατάκτηση (υπό τον Σαπώρα) Ο βασιλέας Πάπος καθαιρείται και η Αρμενία ανατίθεται σε δύο κυβερνήτες, τον Κυλάκη και τον Αρταβάνη (368?)

Αλλά μετά ένα βραχύ διάστημα οι δύο κυβερνήτες μεταστρέφονται προς τους Βυζαντινούς και επαναφέρουν τον βασιλέα Πάπο (369?).


...


Balarsaces, son of Papos, Βαλαρσάκης 378 - 387

Arsaces IV, son of Papos, Αρσάκης Δ΄ 378 - 387 387 - 390

Η Αρμενία διαμελίζεται μεταξύ της Περσικής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας (387).


Tigranes VΙΙΙ, son of Arsaces IV, Τιγράνης Η', , 390? - 408

Η Αρμενία καταλαμβάνεται και διαμελίζεται μεταξύ της Περσικής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας (υπό Θεοδόσιο τον Μεγάλο) (408).


Artaxias IV, son of Boan-Sabach, Αρταξίας Δ', 422 - 428

Υποταγή της Αρμενίας στους Πέρσες (428)

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.