FANDOM


Ηγεμόνες Βακτρίας

Bactria Rulers


Rulers-Bactria-01-goog

Ελληνιστική Βακτρία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Βακτρίας
Ελληνιστική Ινδία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Ινδίας
---
Ινδοσκυθία
Ηγεμόνες Ινδοσκυθίας
---
Ινδοπαρθία
Ηγεμόνες Ινδοπαρθίας
---
Μαγαδία
Ηγεμόνες Μαγαδίας
---
Ελληνιστική Συρία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Συρίας
Σελευκίδες
---
Ελληνιστική Αίγυπτος
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου
Λαγίδες
---
Ελληνιστική Μακεδονία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Μακεδονίας
Αντιγονίδες
---
Ελληνιστική Μυσία (Πέργαμος)
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Μυσίας
Ατταλίδες
Ελληνιστική Θράκη
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Θράκης
Ελληνιστική Ήπειρος
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Ηπείρου
Ελληνιστική Κυρηναϊκή
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κυρηναϊκής
---
Ελληνιστική Καππαδοκία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Καππαδοκίας
Ελληνιστικός Πόντος
Ηγεμόνες Ελληνιστικού Πόντου
Ελληνιστική Βιθυνία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Βιθυνίας
Ελληνιστική Παφλαγονία
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Παφλαγονίας
Ελληνιστική Κομμαγηνή
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κομμαγηνής
Ελληνιστική Κύπρος
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κύπρου
---
Μακεδονική Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Μακεδονικής Αυτοκρατορίας
---
Περσική Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας
Αχαιμενίδες
---
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Δυναστεία 0ηEdit

Διοικητές (σατράπες) υπο την Μακεδονική κυριαρχία:

  • Αρτάβαζος (329 - 328?)
  • Αμύντας (328 - c.326)
  • Φίλιππος (c.326 - 321)
  • Στασάνωρ (321 - c. 306)


Μετά από βραχύβια αυτονομία η επικυριαρχία της Βακτρίας περιέρχεται στο νεοδημιουργηθέν κράτος των Σελευκιδών (μετά το 306).


Διοικητές (σατράπες) υπο την Σελευκιδική κυριαρχία:

  • Στασάνωρ (c. 306 - c. 300)

...

  • Διόδοτος ( c. 256 - c. 246)


Δυναστεία 1η Edit

Diodotids (Διοδοτίδες)

Kings (Βασιλείς) (c.260 - 225)

Η κρίση διαδοχής που ξέσπασε στην Συροελληνική αυτοκρατορία μετά τον θάνατο του Αντιόχου Β΄ (sum. 246) έδωσε την δυνατότητα στον διοικητή της Βακτρίας Διόδοτο να μιμηθεί το παράδειγμα του διοικητή της Παρθίας Ανδραγόρα και να ανακτήσει την ανεξαρτησία του διατηρώντας όμως τυπικές σχέσεις με την αυτοκρατορία.

Η Συροελληνική αυτοκρατορία εμπλακείσα στο μεταξύ στον Γ΄ Συριακό πόλεμο (246 - 241) με το Αιγυπτοελληνικό κράτος δεν αντέδρασε.

Νέο πλήγμα για την Συροελληνική αυτοκρατορία (η ήττα του Σελεύκου Β΄ στην Άγκυρα (239)) έδωσε την δυνατότητα στον Διόδοτο να διακυρήξει την πλήρη ανεξαρτησία του Βακτροελληνικού κράτους.

Η δημιουργία ανεξάρτητου Παρθικού κράτους (238) πιθανόν ήταν η αφορμή για συννενοήσεις του Σελεύκου Β΄ με τον Διόδοτο για την εξουδετέρωση του αλλοεθνούς γείτονα.

Οι πρώτες επιτυχίες όμως του Σελεύκου Β΄ κατά την εκστρατεία του στην Παρθία (c.230 - c. 227) δημιούργησαν πιθανότατα άσχημη αίσθηση στην Βακτρία.


Ο Διόδοτος Β΄ κρίνοντας τα νέα δεδομένα που προέκυπταν από την πιθανή συντριβή του Παρθικού κράτους έκλεισε αμέσως συμμαχία μαζί τους (c. 228).

Μετά την τελική αποτυχία (c. 227) της εκστρατείας του Σελεύκου Β΄ εκδηλώθηκε ίσως φιλοσελευκιδικό ρεύμα στην Βακτροελληνική αριστοκρατία το οποίο γρήγορα κατέληξε σε πραξικόπημα (υπό την χήρα του Διοδότου Α΄ (και αδελφή του Σελεύκου Β΄) και τον στρατηγό Ευθύδημο) που ανέτρεψε την δυναστεία.

Οι φίλοι των Διοδοτιδών κατέφυγαν πιθανότατα στις υπώρειες του όρους Παροπαμίσου.

Δυναστεία 2ηEdit

Euthydemids (Ευθυδημίδες)

Kings (Βασιλείς) (225 - 165)


Αν και ο Ευθύδημος υποτίθεται ότι εξέφραζε την φιλοσευλευκιδική άποψη ωστόσο επωφελούμενος της Σελευκιδικής αδυναμίας γρήγορα προέβει σε επεκτατικές ενέργειες εις βάρος της αυτοκρατορίας τους.

Σημαντικότερη από αυτές ίσως ήταν η προσάρτηση της Αρείας (που πιθανόν ανεγνώριζε (έστω μόνον τυπικά) ακόμη την Συριακή επικυριαρχία) (perhaps before 210).

Επιπλέον άρχισε προετοιμασία για εισβολή στην Ινδία (όπου η Μαγαδική Αυτοκρατορία παρουσίαζε σημεία παρακμής μετά τον θάνατο του Πιοδάσση (232)).

Αλλά τα σχέδια αυτά ματαίωσε η εισβολή (208?) των Συροελλήνων (υπό τον Σελευκίδη Αντίοχο Γ΄).

Ο Αντίοχος Γ' αφού έκαμψε την αντίσταση της Παρθίας εισήλθε στο Βακτροελληνικό κράτος.

Ο Ευθύδημος προσπάθησε να εμποδίσει τον Αντίοχο να διέλθει τον π. Άρειο αλλά στην επακολουθήσασα μάχη ηττήθηκε.

Επακολούθησε πολιορκία των Βάκτρων (208 - 206) που λύθηκε με συνθήκη ειρήνης που μετέτρεπε το Βακτροελληνικό κράτος σε υποτελή της Συροελληνικής αυτοκρατορίας (206).

Εκστρατεία Ευθυδήμου Α΄ κατά των νομάδων του Βορρά (Σάκες, Μασσαγέτες κ.α.) που απωθήθηκαν πέραν του π. Ιαξάρτου (προέλαση Ευθύδημου στην Παρικανία και απόκτηση κοινών συνόρων με τους Σήρες (υπό την δυναστεία των Χανιδών)) (ίσως c. 200).

Εκστρατεία Ευθυδήμου κατά του Παρθικού κράτους και αφαίρεση από αυτό δύο επαρχιών της Ταπουρίας (Ασταυηνής) και της Τραξιανής (Απαυαρτικηνής) (ίσως c. 200).


Μετά την Συριακή ήττα στην Μαγνησία (190) (από τους Ρωμαίους) η τάση για την απόσχιση από στην Συριακή Αυτοκρατορία των ανατολικών κτήσεών της, πιθανότατα, κορυφώθηκε.

Από το γεγονός αυτό επωφελήθηκε μάλλον ο Ευθυμηδίδης βασιλέας Δημήτριος Α΄ (εμφανισθείς ίσως ως σύμμαχος των Σελευκιδών και τιμωρός των εξεγερθεισών περιοχών) και επεχείρησε εκστρατεία προς Ν. (c. 189 - 185).

Αρχικά κατέκτησε την Αραχωσία και την Δραγγιανή στην συνέχεια διέτρεξε την κοιλάδα του Ινδού και κατέκτησε την Πατταληνή και ίσως και την Σωραστρηνή.

Από το ίδιο γεγονός επωφελούμενος και ο Διοδοτίδης Αντίμαχος ηγήθηκε εξέγερσης στην Παροπαμισάτιδα (c. 188) και από εκεί εισέβαλλε και κυριάρχησε στην Βακτρία (c. 185) επωφελούμενος επιπλέον από την απουσία στην Πατταληνή του Δημητρίου Α΄.

Pantaleon, son of Demetrius I, Πανταλέων, c. 187 - 170

Οι βασιλείς Πανταλέων και Αγαθοκλής ηγεμόνευσαν σε τμήμα μόνον του Βακτριανού κράτους και συγκεκριμένα στην Αραχωσία και την Δραγγιανή που κατέκτησε (c. 187) ο πατέρας τους Δημήτριος Α΄ κατά την μεγάλη νότια εκστρατεία του.

Δυναστεία 3ηEdit

Diodotids (Διοδοτίδες)

Kings (Βασιλείς) (c.186 - 165)


Η κατάρρευση της Συροελληνικής κυριαρχίας στην Παροπαμισάτιδα, μετά την ήττα του Αντιόχου Γ΄ στην Μαγνησία (190), έδωσε την δυνατότητα στον εμφανιζόμενο ως Διοδοτίδη Αντίμαχο να καταλάβει την περιοχή αυτή (Α. Παροπαμισάτιδα) όπου ο Συροέλληνας διοικητής Ανδροσθένης είχε πιθανόν χάσει ήδη τον έλεγχο και στην συνέχεια να εισβάλλει από τα Ν. στην Βακτρία την οποία, στηριζόμενος στην φιλοδιοδοτική παράταξη, εξήγηρε σε εξέγερση κατά του απουσιάζοντος, στην Πατταληνή, Ευθυδημίδη Δημητρίου Α΄.

Η εξέγερση επέτυχε και ο αδελφός του Δημητρίου, Ευθύδημος Β΄, φονεύθηκε ενώ ο ίδιος ο Δημήτριος πέθανε πριν προλάβει ίσως να επιστρέψει.

Στη συνέχεια ο Αντίμαχος εκστράτευσε στο βορρά όπου απώθησε εισβαλόντες νομάδες και στα δυτικά όπου συγκρούστηκε με τους Πάρθους.

Τέλος στράφηκε στην Ινδία, όπου κατέκτησε την υπόλοιπη Παροπαμισάτιδα και εισέδυσε στην Κωφηνίτιδα.

Ενώ ο Δημήτριος Β΄ συνέχισε την επέκταση του Βακτροελληνικού κράτους στην Ινδία όπου κατέκτησε την Δ. Γανδαρίδα αλλά γρήγορα δέχτηκε την επίθεση των Ευθυδημιδών Αγαθολέους και Πανταλέονος, οι οποίοι εκκινώντας από την Αραχωσία, εισέβαλλαν στις Ινδικές κτήσεις του.

Επακολούθησε μακρά διαμάχη μεταξύ των δύο αντιπάλων από την οποία επωφελήθηκαν οι Σελευκίδες της Συρίας (υπό τον Αντίοχο Δ΄) που προσπαθώντας να ανακτήσουν και πάλι τις χαμένες ανατολικές επαρχίες, οργανώνουν εκστρατεία στην Βακτρία (υπό τον Ευκρατίδη).

Ο Ευκρατίδης με την βοήθεια της φιλοσελευκιδικής αριστοκρατίας καταλαμβάνει τα Βάκτρα και μαζί και τον θρόνο.

Επακολουθεί πολιορκία των Βάκτρων από τον επανακάμψαντα Δημήτριο Β΄ ο οποίος ανακαταλαμβάνει την πόλη αλλά ο Ευκρατίδης με τους λίγους υποστηρικτές του διαφεύγει.

Αλλά η διαμάχη δεν τελειώνει εδώ καθώς ο Ευκρατίδης με νέα εξέγερση πετυχαίνει τον σκοπό του ενώ ο Δημήτριος Β΄ φονεύεται.

Δυναστεία 4ηEdit

Eucratids (Ευκρατίδες)

Kings (Βασιλείς) (171 - 130)


Συμμαχία Ευκρατίδη και Συροέλληνα Τιμάρχου με πιθανό σκοπό τον διαμοιρασμό του Παρθικού κράτους (c. 161).

Αφού στερέωσε την θέση του στο βορρά ο Ευκρατίδης στρέφεται κατά του Ευθυμηδίδη Αγαθοκλή και αποσπά (ίσως c. 160 - c. 156) όλες σχεδόν τις κτήσεις του (Αραχωσία, Παροπαμισάτιδα, κοιλάδα Κωφήνα) περιορίζοντας τους Ευθυμηδίδες στην Πενταποταμία.

Οι Πάρθοι (υπό τον Μιθριδάτη Α΄) επωφελούμενοι από την απουσία του Ευκρατίδη στην Ινδία εισβάλλουν στο Βακτριανό κράτος αποσπούν (c. 156) τις δυτικές του επαρχίες (την Ταπουρία και την Τραξιανή), αλλά ο επιστρέψας βασιλέας δεν επιτρέπει (c. 155) περαιτέρω διείσδυσή τους στην Βακτρία.

Επωφελούμενος προφανώς από την Βακτριοπαρθική διαμάχη αλλά και από τον θάνατο του Ευκρατίδου (155) ο διάδοχος του Αγαθοκλέους, Διοδοτίδης Μένανδρος, αφαιρεί ξανά (c. 155/50) από τους Ελληνοβακτρίους την Παροπαμισάτιδα, κοιλάδα Κωφήνα και Αραχωσία.

Λίγο αργότερα οι Πάρθοι αφού απαλλάσσονται από τις εισβολές νομάδων επιστρέφουν και καταλαμβάνουν (c. 145) το μεγαλύτερο μέρος της Βακτρίας και την Σογδιανή (πάντοτε υπό τον Μιθριδάτη Α΄).

Οι κτήσεις του Ευκρατίδη Ηλιοκλή Α΄ περιορίζονται πιθανόν στις βόρειες πλαγιές του Παροπάμισου.

Η κατάσταση μεταστρέφεται για μικρό διάστημα όταν ο Ηλιοκλής Α΄ επωφελούμενος πρώτα από τον θάνατο (138) του Πάρθου βασιλέα Μιθριδάτη Α΄ ανακαταλαμβάνει την Βακτρία και ίσως τμήμα της Σογδιανής και μετά από τον θάνατο (c. 135) του Ελληνοινδού βασιλέα Μενάνδρου οπότε ανακαταλαμβάνει τμήματα της Παροπαμισάτιδας και της Κωφηνίτιδας.

Η μεγάλη εισβολή Τοχαρικών φύλων όμως στην Βακτρία καταλύει (c. 131) οριστικά αυτή την φορά το Ελληνοβακτριανό κράτος ενώ οι Ευκρατίδες περιορίζονται στο εξής στις Ινδικές κτήσεις τους.

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki