FANDOM


Ηγεμόνες Ιουδαίας

Rulers of Judaea


The Kings of Judah Edit

Αρχείο:Genealogy of the kings of Israel and Judah.png

For this period, most historians follow either of the older chronologies established by William F. Albright or Edwin R. Thiele, or the newer chronology of Gershon Galil, all of which are shown below. All dates are BCE.

Albright dates[1] Thiele dates[1] Galil dates[1] Common/Biblical name Regnal Name and style Notes
The House of DavidEdit
1000962   1010970 Δαβίδης (David) דוד בן-ישי מלך ישראל
David ben Yishai, Melekh Ysr’el
Reigned over Israel & Judah in Jerusalem for 33 years and 7 years in Hebron, 40 years in total. Death: Natural causes
962922   970931 Σολομών (Solomon]] שלמה בן-דוד מלך ישראל
Shelomoh ben David, Melekh Ysr’el
Reigned over Israel & Judah in Jerusalem for 40 years. Death: Natural Causes
Son of David by Bathsheba, his rights of succession were disputed by his older half-brother Adonijah
922915 931913 931914 Ροβόαμος (Rehoboam) רחבעם בן-שלמה מלך יהודה
Rehav’am ben Shlomoh, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 17 years. Death: Natural Causes
915913 913911 914911 Άβιος (Abijam]] אבים בן-רחבעם מלך יהודה
’Aviyam ben Rehav’am, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 3 years. Death: Natural Causes
913873 911870 911870 Άσιος (Asa) אסא בן-אבים מלך יהודה
’Asa ben ’Aviyam, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 41 years. Death: foot disease
873849 870848 870845 Ιωσάφαθος (Jehoshaphat) יהושפט בן-אסא מלך יהודה
Yehoshafat ben ’Asa, Melekh Yahudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 35 years. Death: Natural Causes
849842 848841 851843 Ιώραμος (Jehoram) יהורם בן-יהושפט מלך יהודה
Yehoram ben Yehoshafat, Melekh Yahudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 8 years. Death: Stomach disease
842842 841841 843842 Οχοζίας (Ahaziah of Judah|Ahaziah]] אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה
’Ahazyahu ben Yehoram, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 1 year. Death: Killed by Jehu, who usurped the throne of Israel
842837 841835 842835 Αθαλίας (Athaliah) עתליה בת-עמרי מלכת יהודה
‘Atalyah bat ‘Omri, Malkat Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 6 years. Death: Killed by the troops assigned by Jehoiada the Priest to protect Joash.
Queen Mother, widow of Jehoram and mother of Ahaziah
837800 835796 842802 Ιώασος (Jehoash) יהואש בן-אחזיהו מלך יהודה
Yehoash ben ’Ahazyahu, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 40 years. Death: Killed by his officials namely: Zabad, son of Shimeath, a Moabite Woman, and Jehozabad, son of Shimrith, a Moabite Woman.
800783 796767 805776 Αμάσιος (Amaziah of Judah) אמציה בן-יהואש מלך יהודה
’Amatzyah ben Yehoash, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 29 years. Death: Killed in Lachish by the men sent by his officials who conspired against him.
783742 767740 788736 Οζίας (Uzziah)
(Οζίας (Αζαρίας) (Azariah))
עזיה בן-אמציה מלך יהודה
‘Uziyah ben ’Amatzyah, Melekh Yehudah
עזריה בן-אמציה מלך יהודה
‘Azaryah ben ’Amatzyah, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 52 years. Death: Tzaraas
George Syncellus wrote that the First Olympiad took place in Uzziah's 48th regnal year.
742735 740732 758742 Ιώθαμος (Jotham) יותם בן-עזיה מלך יהודה
Yotam ben ‘Uziyah, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 16 years. Death: Natural Causes
735715 732716 742726 Άχασος (Ahaz) אחז בן-יותם מלך יהודה
’Ahaz ben Yotam, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 16 years. Death: Natural Causes
The Assyrian king Tiglath-Pileser III records he received tribute from Ahaz; compare 2 Kings 16:7-9
715687 716687 726697 Εζεκίας (Hezekiah) חזקיה בן-אחז מלך יהודה
Hizqiyah ben ’Ahaz, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 29 years. Death: Natural Causes
Contemporary with Sennacherib of Assyria and Merodach-Baladan of Babylon.
687642 687643 697642 Μανασσής (Manasseh of Judah|Manasseh]] מנשה בן-חזקיה מלך יהודה
Menasheh ben Hizqiyah, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 55 years. Death: Natural Causes
Mentioned in Assyrian records as a contemporary of Esarhaddon
642640 643641 642640 Άμμων (Amon of Judah|Amon]] אמון בן-מנשה מלך יהודה
’Amon ben Menasheh, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 2 years. Death: Killed by his officials, which were killed later on by the people of Judah.
640609 641609 640609 Ιωσίας (Josiah]] יאשיהו בן-אמון מלך יהודה
Yo’shiyahu ben ’Amon, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 31 years. Death: He was shot by archers during the battle against Neco of Egypt. He died upon his arrival on Jerusalem.
609 609 609 Ιωάχασος (Jehoahaz)
(Ahaz)
יהואחז בן-יאשיהו מלך יהודה
Yeho’ahaz ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah
אחז בן-יאשיהו מלך יהודה
’Ahaz ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 3 months. Death: Neco, king of Egypt, dethroned him and was replaced by his brother, Eliakim. Then he was carried off to Egypt, where he died.
609598 609598 609598 Ιωάκειμος (Jehoiakim) יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה
Yehoyaqim ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 11 years. Death: Natural Causes
The Battle of Carchemish occurred in the fourth year of his reign (Jeremiah 46:2)
598 598 598597 Ιωάκεινος (Jehoiachin)
(Jeconiah)
יהויכין בן-יהויקים מלך יהודה
Yehoyakhin ben Yehoyaqim, Melekh Yehudah
יכניהו בן-יהויקים מלך יהודה
Yekhonyahu ben Yehoyaqim, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 3 months & 10 days. Death: King Nebuchadnezzar of Babylon sent for him and brought him to Babylon, where he lived and died.
Jerusalem was captured by the Babylonians and Jehoiachin deposed on 16 March, 597 BCE. Called Jeconiah in Jeremiah and Esther
597587 597586 597586 Σεδεκίας (Zedekiah]] צדקיהו בן-יהויכין מלך יהודה
Tzidqiyahu ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah
Reigned over Judah in Jerusalem for 11 years. Death: Unknown.
His reign saw the second rebellion against Nebuchadnezzar (588-586 BCE). Jerusalem was captured after a lengthy siege, the temple burnt, Zedekiah blinded and taken into exile, and Judah reduced to a province.

Δαβίδ, Σολομών, Ροβοάμ, Άβια, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωαράμ, Οζίας, Ιωαθάμ, Αχάζ, Εζεκίας, Μανασσής, Αμών, Ιωσίας


Δυναστεία 1ηEdit

Maccabaeans (Μακκαβαίοι)

Kings (Βασιλείς) (152 - 37)


  • Alexandra, wif of Alexandrus, Αλεξάνδρα Σαλώμη 76 - 67
  • Ο Ηρώδης Α΄ με την βοήθεια των Ρωμαίων (υπό τον Αντώνιο) καταλύει την δυναστεία των Μακκαβαίων.Δυναστεία 2ηEdit

Herodeans (Ηρωδιανοί)

Kings (Βασιλείς) ( 37 BC - 100 AD)


  • Herodes IΙ Archelaus, son of Herodes I, Ηρώδης Β' Αρχέλαος, 4 BC – 6 AD
  • Herodes Antipas, son of Herodes I, Ηρώδης Αντίπας, 4 BC – 39 AD
  • Herodes Philippus, son of Herodes, Ηρώδης Φίλιππος, 4 BC - 34 AD
  • Herodes IV Agrippas II, son of ?, Ηρώδης Δ', Αγρίππας Β' , 53 - 100?
Rulers-Judaea-01-goog.gif

Ηγεμόνες Ιουδαίας.

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)Σφάλμα αναφοράς: Υπάρχουν ετικέτες <ref>, αλλά καμία ετικέτα <references/> δεν βρέθηκε.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki