FANDOM


Ηγεμόνες Κίσειας

Sumerian Rulers, Sumerian King List


Rulers-Sumerian-01-goog.gif

Σουμεριακή Εποχή Ηγεμόνες Σουμεριακής Εποχής

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ώρεια (Ur) Ηγεμόνες Ώρειας

Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ελυμαΐς (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας

Κίσεια (Kish) Ηγεμόνες Κίσειας
Αδάβεια (Adab) Ηγεμόνες Αδάβειας
Ωρύγεια (Uruk) Ηγεμόνες Ωρύγειας
Αξάγεια (Akshak) Ηγεμόνες Αξάγειας
Λαγάσεια (Lagash) Ηγεμόνες Λαγάσειας
Ώμμεια (Umma) Ηγεμόνες Ώμμειας

Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Ηγεμόνες Κίσειας της Κίσειας (Kish), πόλης της Σουμερίας, στην Νότια Μεσοποταμία

Ο τιτλούχος θεός της Κίσειας (Kish) ήταν ο Ζάββος Zababa. Ήταν θεός του πολέμου.

Ισοδυναμεί με τον Σημιτικό Ninurta .


Δυναστεία 0ηEdit

Μυθικοί βασιλείς 2900 - 2700.

Δυναστεία 1aEdit

Ετανίδες Etanids 2700 - 2575?

  • Ετάνης, Etana, (c. 2700 - 2680 π.Χ.) (ή Άδωνις, ή Άθων), ο Ποιμήν, ο Μέγας, the Herdsman, the Shepar, the Great. Κυριάρχησε σε ολόκληρη την Σουμερία ενώνοντας σε ένα κράτος τις 12 σημαντικές πόλεις της (Kish, Uruk, Ur, Sippar, Nippur, Arshak, Larak, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira και Larsa). Ενδεχομένως κυριάρχησε και σε γειτονικές εξω-μεσοποτάμιες περιοχές. Είναι ο πρώτος ημι-μυθικός δημιουργός αυτοκρατορίας στην μετα-κατακλυσμιαία περίοδο. Ίσως πρέπει να ταυτισθεί με τον Νιμρώδ της Βίβλου.

He supposely ruled all of Sumeria as well as some surrounding lands His deeds (as a king) are the first recorded although not from his reign). Was he the first historical Empire builder? Was he Nimrod of Bible? He united Sumerian 12 city-states: Kish, Uruk, Ur, Sippar, Nippur, Arshak, Larak, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira and Larsa, “after “great Flood”.


  • Βάλικος, Balih, (2680 - 2660 π.Χ.). Γιός του Ετάνη.


Πρώτος γιός του En-men-nunna.son2 of Enmen-unna

son of Bargal-Nunna

son of Mes-simug


Dynasty Ib, Δυναστεία 1bEdit

Ετανίδες, (Etanids)


- War First between Elymais and Sumerian cities (? 2610).
He must have defeated Elymaians (under un-known King I) in battle (at unknown position) and “disarmed” Elam. According to Kinglist “he who smote the weapons of land of Elam”.
- He was captured single handedly by Δάμαση (Dumuzid the fisherman) of Uruk, predecessor of Gilgamesh.
- He built (or re-built) the temple of god Enlil in Nippur.

son of En-mebaragge-si
War between Kish and Uruk
He laid siege to Uruk (in reign of Gilgamesh) but was forced to lift it (2565?).
Πιθανόν κληρονόμησε τον θρόνο της Κίσειας (Kish)

μετά από την άνοδο του Γίλγαμου (Gilgamesh) στην Ωρύγεια (Uruk) (2570 π.Χ.).

O Γίλγαμος (Gilgamesh) επωφελήθηκε της δυναστικής αλλαγής και αποτίναξε την Κίσεια επικυριαρχία.
Τότε ο Άγγης (Agga) εκστράτευσε στην Νότια Σουμερία (Υρία) και πολιόρκησε την Ωρύγεια (Uruk).
Μετά την ανεπιτυχή έκβαση της πολιορκίας είναι πιθανόν ότι και άλλες Σουμεριακές πόλεις ακολούθησαν το παράδειγμα της Ωρύγειας (Uruk).
Σύντομα η ηγεμονία της Σουμερίας πέρασε στην Ωρύγεια και

τελικά και η ίδια Κίσεια (Kish) αναγκάστηκε να την αναγνωρίσει.

War between Kish and Uruk

He was, in turn, defeated by Ur-Nungal (son of Gilgamesh) of Uruk and έχασε μάλλον τον θρόνο του (2545).

Dynasty Ic, Δυναστεία 1cEdit

Ετανίδες (Etanids) 2675 - 2560

Μάλλον κατά την διακυβέρνηση της δυναστείας αυτής η Κίσεια (Kish) ήταν υποτελής της Ωρύγειας (Uruk)
He gained independence from Uruk and briefly took the title of king of Kish (i.e Sumeria) and ruled over Sumeria.
He was, in turn, defeated by Mesannapadda of Ur.

Dynasty II, Δυναστεία 2ηEdit

(2490 - 2375 π.Χ.)

Ταυτίζεται με τον Ωχάβης (Susuda)(// Eannatum? of Lagash)


Dynasty IIa, Δυναστεία 2aEdit

2375 - 2340


Πιθανόν συμμετείχε (υπό την ηγεσία της Ωρύγειας (Uruk)) στην εκδίωξη, από την Σουμερία, των Ελυμαίων της Αβάνειας (Awan) (?2370).
Αργότερα ίσως ίσως οδηγήθηκε σε ρήξη με τον σύμμαχό του.
He was defeated by En-Shakush-Anna of Uruk (and no by Eannatum of Lagash).
Στην συνέχεια, πιθανόν η Κίσεια (Kish) καταλήφθηκε από τους Ωρυγείους (υπό τον En-Shakush-Anna). Όμως λίγο μετά ακολούθησε η κατάληψη της πόλης από τον Αίτανδρο (Eannatum) της Λαγάσειας (Lagash)(?2352).

Πιθανώς ήταν υποτελής της Λαγάσειας (Lagash) (ίσως μέχρι το τέλος της βασιλείας του Αίνανδρου).

Το 2348 στην Ελυμαϊκή επιδρομή του Hamazi o Αίνανδος φονεύθηκε


Πιθανώς ήταν υποτελής της Αξάγειας (Akhshak).

Dynasty III, Δυναστεία 3ηEdit

Kings (Βασιλείς), 2340 - 2300

House of Kubabids, Οίκος: Κυβαβίδες


  • Ku-Baba, the inn-keeper, dgt of ?, Κυβαύη, η πανδοχέας, 2340 - 2300 π.Χ.
Είναι άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες αναρριχήθηκε στην εξουσία.

The only woman to rule in Sumeria and Akkadia. (// Puzur-Nirakh of Akshak)

Νίκησε την Αξάγεια και της αφήρεσε την ηγεμονία της Βόρειας Σουμερίας.
Πιθανότατα η Κίσεια (Kish) κατάφερε και πάλι να ανακάμψει μετά την πιθανή καταστροφή που υπέστη (κατά από την κατάληψή της από τον En-Shakush-Anna) οπότε διεκδίκησε, προφανώς με επιτυχία, τα πρωτεία στην Βόρεια Σουμερία (Κισσία) από την γειτονική της ολιγάνθρωπη Αξάγεια (Akshak) (2335).

Dynasty IV, Δυναστεία 4ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2360 - 2330  • Ur-Zababa, son of Puzur-Sin, Ωροζάβης, ως ανεξάρτητος επί 6 έτη (2284 - 2278 π.Χ.) και ως υποτελής (2278 - 2273 π.Χ.)

He was defeated (c.2273) and possibly killed by Lugal-zaggesi of Uruk.

Μετά την ήττα του Ωροζάβη και την κατάληψη της Κίσειας από τους Νοτιοσουμέριους, πιθανόν πολλοί οπαδοί του κατέφυγαν στην μικρή γειτονική πόλη Αγάθεια (Agade).

Εκεί, λίγο αργότερα, πιθανότατα ανέτρεψαν τον τοπικό κυβερνήτη και αναβίβασαν (2271) τον Σαργώνα (οινοχόο του Ωροζάβη).


He was a vassal of Lugal-zaggesi of Uruk


He was a vassal of Lugal-zaggesi of Uruk


  • Annexion to Akkadia (2234 - 2193)

Dynasty V (Δυναστεία 5η)Edit

Kings (Βασιλείς), 2330 - 2191

House of Astromytids Οίκος: Αστρομυτίδες


Ishtar-Muti, Son of ?, Αστρομύδης, 2315 - *2300

He was a vassal of Sargon of Akkadia


Ishme-Shamash, Son of ?, Ισομεσάδης, 2300 - 2290

He was a vassal of Sargon of Akkadia


Nannia, the stone-worker, Son of ?, Νάννης, 2290 - bef 2279

He was a vassal of Sargon of Akkadia


  • Annexion to Gutian Empire (2191 - 2130)
  • Annexion to Amorites (2130 - 1900)
  • Annexion to Babylonia (1900 - 1595)
  • Annexion to Assyria (1595 - 609)
  • Annexion to Babylonia (609 - 539)

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki