FANDOM


Ηγεμόνες Λαγάσειας

Sumerian Rulers, Sumerian King List


Rulers-Sumerian-01-goog

Μέσο-Σουμεριακή Εποχή
Ηγεμόνες Μέσο-Σουμεριακής Εποχής
---
Λαγάσεια (Lagash)
Ηγεμόνες Λαγάσειας
---
Σουμερία (Sumer)
Ηγεμόνες Σουμερίας
Σουμέριοι
---
Ακκαδία (Akkad)
Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ακκάδιοι
---
Ελυμαΐδα (Elam)
Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Ελυμαίοι
---
Αδάβεια (Adab)
Ηγεμόνες Αδάβειας
Ωρύγεια (Uruk)
Ηγεμόνες Ωρύγειας (Uruk)
Ώρεια (Ur)
Ηγεμόνες Ώρειας
Αξάγεια (Akshak)
Ηγεμόνες Αξάγειας
Κίσεια (Kish)
Ηγεμόνες Κίσειας
Ώμμεια (Umma)
Ηγεμόνες Ώμμειας
---
Λάρισα (Larsa)
Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin)
Ηγεμόνες Ισίνειας
---
Εσνύννεια (Esnunna)
Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari)
Ηγεμόνες Μάρειας
---
Ασσυρία
Ηγεμόνες Ασσυρίας
Ασσύριοι
---
Βαβυλωνία
Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Βαβυλώνιοι
---
Μιταννία (Mitanni)
Ηγεμόνες Μιταννίας
Μιταννοί
---
Ουραρτία (Urartu)
Ηγεμόνες Ουραρτίας
Ουράρτιοι
---
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Χετταίοι
---
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt)
Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Αιγύπτιοι
---
Αμορραίοι
Αραμαίοι
Χαναναίοι

Ακολουθούν οι ηγεμόνες της Λαγάσειας κατά δυναστείες.

ΚατάλογοςEdit

Δυναστεία 0ηEdit

Kings (Βασιλείς) bef.2570 - aft.2550

House of Engalids Εγκαλίδες


Its tutelary deity was Ningirsu (who was also called Ninurta), the god of war.


En-hegal, son of, Εγκέλης ( c. 2570)

He was a vassal of Uruk ?


Lugal-shag-engur, son of, Λευκοσάγωρ (c. 2550)

He was a vassal of Ur ?

Δυναστεία 1ηEdit

- Ωρονασίδες (Oronasids)

It is possible that he was a Semite from the western land of Tidnum He threw (c.2490?) of the domination of Ur. Inscriptions have been found which read “ the ships of Dilmun brought him wood as tribute from foreign lands” If true, his power extended into Iran and overseas. He was a great builder.


son of Ur-Nanshe

- War First between Lagash and Umma He may have been killed in a war with Ush of Umma.


son1 of Akur-gal

- War Second between Lagash and Umma (c. 2450) He defeated Enakalle of Umma, who he made a tributary.

Πιθανώς, όταν εκδηλώθηκε η Ελυμαϊκή εισβολή (2540), να ήταν σύμμαχός τους ή να έγινε υποτελής της Αβάνειας. Στην συνέχεια ίσως επωφελήθηκε από την πιθανή ρήξη Ωρύγειας (Uruk) και Κίσειας (Kish) και τέθηκε επικεφαλής των αντιτιθεμένων στην ηγεμονία της Ωρύγειας (? 2430).

After this, he swept through Sumeria, which had liderated from the Elymaeans by Uruk, subduing Uruk, Ur and other cities (, as well as conquering part of Elymia.

Next, he moved north to conquer Kish, Nippur, Akshak. Kish was still weak, from a defeat, at the hands of En-Shakush-Anna of Uruk.

Zuzu of Ashkak, led the northen coalition against Lagash. They marched into Lagasite territory but were defeated, routed pursued to the gates of Ashkak. Now, he was recognized as king of Kish (i.e. Sumeria) (? 2428).

His tributary domains extended to Mari.

There was a brief period of peace (? 2428 - 2425).

Then, an Elymaean attack was barely repulsed (2425). He may have died in a disastrous battle, because he was succeeded by his brother, and Lagash was never again a great power.

He called himself "He who subjects the lands", "Prostrater of the lands for Ningirsu".


son2 of Akur-gal - War Third between Lagash and Umma Ur-lumma of Umma attacked with the aim of “north foreigners”. En-ana-tuma I was able to crush the attackers but this also exhausted his forces.

son of En-anna-tuma I

- War Fourth between Lagash and Umma He overcame Il of Umma, but only with the help of Lugal-kinishe-dudu of Uruk - Ur.

He fought the influence of priesthood.

Ηe was the last great Ensi of Lagash and his reign ended in peace and prosperity


son of En-temena

Δυναστεία 3ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2365 - 2345

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι

En-entar-zi, the usurper, son of, Εντάρζης (2365 - 2359)

An usurper. He was either installed by the priests or he was a priest himself. - War between Elymais and Sumerian cities. He fought the Elamites. Συντριβή Ελυμαϊκής εισβολής.


Lugal-anda, son of, Λυκάνδης (2297 - 2289 π.Χ.), (2359 - 2352), 7 years

An usurper. He was helped to the throne by the priesthood. The previous rulers of Lagash, especially the two usurpers installed by the priesthood, had terribly oppressed the people, both economically and militarily. There were excessive taxes on such occasions as weddings and funerals and land was "bought" by officials at far below market value.


Uru-ka-gina, the *Reformist, son of, Ωρογένης ο *Ανακαινιστής, (Ur-uinim-gina), 2352 - 2345, 8 years

He was an usurper. He claimed to have been chosen by the god Ningirsu to end the oppression of the poor.

He destroyed much of the old bureaucracy. To the priests, he cut their income and ended their influence.

He created a near idyllic state, but in so doing, weakened Lagash to the point that it could (or would) no longer defend itself from its mortal enemies, the Ummaites.

- War Fifth between Lagash and Umma ( ? - 1235). Lugalzaggessi of Umma sacked Lagash and burned all of its holy temples.

The priests of Lagash may have aided him.

Urukagina fled to the town of Girsu, a possession of Lagash that did not seem to have fallen to Umma. Here, he disappears from history.

His documents proclaiming his reforms are the oldest in history to speak of freedom.

Δυναστεία 4ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2345 - 2334

House of Ummans Ύμμιοι

Lugal-zaggesi, son of, Λυκοζάγγης (c. 2345 - 2334), 25 years

- Originally, he was a king of Umma (from 2359) - After he conquered Lagash (c.2345), he went on and conquered Uruk/Ur state (*c.2343). - He established Uruk as his capital . - He created a huge empire (*c.2340) (from Lower sea ( = Persian Gulf) to Upper sea (= Mediterannian Sea)). - He was defeated by Sargon of Agade (c.2334).


Δυναστεία 5ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2234 - 2111

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι

Lugal-ushumgal, son of, Λυκοσύγαλος (2230 - 2200)


Puzur-Mama, son of, Πυσιρομάμης


Ur-Utu, son of, Ωρείτης


Ur-Mama , son of, Ωρομάμης


Lu-Baba, son of, Λυβαύης


Ur-Baba, son of, Ωροβαύης , 2155 - 2142

Δυναστεία 6ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2141 - 2111

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι


Gudea, son of, Γυδαίος ( 2141- 2122)


Ur-Ningirsu, son of, Ωρονίγρης (2121 - 21180


Pirig-me, son of, Πιρίγμης ( 2117 - 2115)


Ur-gar, son of, Ωρκώρ (2114)


Nam-mahazi , son of, Ναμαχάζης (2113 - 2111)

Δυναστεία 7ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2111 - 2023

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι (vassals of Ur)

Ur-Ninsuna, son of, Ωροσύνης (c. 2100)


Ur-Nikimara, son of, Ωρονικίμωρ (c. 2100)


Lu-kirilaza, son of, Λυκιράλσης (c. 2070)


Ir-Nanna, son of, Ιρονάσσης (c. 2050)

First Dynasty of LagashEdit

Ηγεμόνες Λαγάσειας
1η Λαγάσεια Δυναστεία
Ηγεμόνας Εξελληνισμένο
όνομα
Χρονολογία Ιστορικά Γεγονότα
En-hengal περί 2480 π.Χ.
Lugal-sha-engur (Lugal-Suggur) περί 2440 π.Χ. high priest or ensi
Ur-Nanshe (Ur-nina) 2418 - 2389 π.Χ. king
Akurgal 2389 - 2378 π.Χ.
Eannatum 2378 - 2348 π.Χ. grandson of Ur-Nanshe, king, took Sumer away from Enshagkushana of Uruk and repulsed the armies of Kish, Elam and Mari
En-anna-tum I 2348 - 2343 π.Χ. brother to Eanatum, high priest, Ur-Luma and Illi of Umma, as well as Kug-Bau of Kish gained independence from him.
Entemena 2343 - 2313 π.Χ. son of Enanatum I, king, contemporary with Lugal-ure (= Lugal-kinishe-dudu) of Uruk) and defeated Illi of Umma
Enanatum II 2313 - 2303 π.Χ.
Enentarzid 2303 - 2297 π.Χ.
Lugalanda 2297 - 2290 π.Χ. (7 έτη)
Urukagina 2290 - 2282 π.Χ. (8 έτη) king, defeated by Lugalzagesi of Uruk, issued a proclamation of social reformes.

Second Dynasty of LagashEdit

Ηγεμόνες Λαγάσειας
2η Λαγάσεια Δυναστεία
Ηγεμόνας Εξελληνισμένο
όνομα
Χρονολογία Ιστορικά Γεγονότα
Lugal-ushum-gal
Puzer-Mama
Ur-Utu
Ur-Mama
Lu-Baba
Lugula
Kaku or Kakug
Ur-Bau or [[Ur-Baba 2093 BC – 2080 BC 2157 BC – 2144 BC
Gudea 2080 BC – 2060 BC 2144 BC – 2124 BC Son-in-law of Ur-baba
Ur-Ningirsu 2060 BC – 2055 BC 2124 BC – 2119 BC Son of Gudea
Pirigme or Ugme 2055 BC – 2053 BC 2119 BC – 2117 BC Grandson of Gudea
Ur-gar 2053 BC – 2049 BC 2117 BC – 2113 BC
Nammahani 2049 BC – 2046 BC 2113 BC – 2110 BC Grandson of Kaku, defeated by Ur-Namma

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki