FANDOM


Ηγεμόνες Ωρύγειας

garyweb65


Rulers-Sumerian-01-goog

Σουμεριακή Εποχή Ηγεμόνες Σουμεριακής Εποχής

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ώρεια (Ur) Ηγεμόνες Ώρειας

Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ελυμαΐς (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας

Κίσεια (Kish) Ηγεμόνες Κίσειας
Αδάβεια (Adab) Ηγεμόνες Αδάβειας
Ωρύγεια (Uruk) Ηγεμόνες Ωρύγειας
Αξάγεια (Akshak) Ηγεμόνες Αξάγειας
Λαγάσεια (Lagash) Ηγεμόνες Λαγάσειας
Ώμμεια (Umma) Ηγεμόνες Ώμμειας

Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Βασιλείς της Ωρύγειας.

ΗγεμόνεςEdit

Δυναστεία 1ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2650 - 2428

House of Meskaggarids Μεσκαγγαρίδες


Originally, there are two towns, Eanna and Kullaba.
The tutelary deity of Eanna was An, the god of heavens.
The tutelary deity of Kullaba was Innana ( ~ Ishtar (Semetic) ), the goddess of ?.

In kinglist he is called “son of Utu”.

According to kinglist he “enter the seas and ascended the mountains”. This may mean that he tried to conquest foreign lands or led expeditions to secure trade routes.


Perhaps, he built a wall around the Urukean towns of Eanna and Kullaba. He subjugated the land of Aratta (which may have been near the Caspian sea) (possibly, the later Armenia, Ararat)

---

Companion of arms of Ermerkar.
He was deified by c.2400.

No historical information has been found of him so, we do not know why he became assosiated with the “dying god” myth.

Αιχμαλώτισε τον Εμμεβράγαζος (En-mebaragge-si) τον Ισχυρό, (2590 - 2535 π.Χ.)


The greatest hero of mythogy of Mesopotamia.
- He built the walls of Uruk.
- War First between Kish and Uruk
Perhaps, he did war against Agga of Kish.
- He seems to have conquered Nippur in his old age.

War Second between Kish and Uruk.
He defeated Agga of Kish and conquered Kish (2575?).
Ίσως ήταν αυτός που έχασε the overlordship of Sumeria to Mes-ilim (2520 - 2490 π.Χ.) of Kish, που την έχασε αργότερα by Mes-anna-padda of Ur .
Φαίνεται φυσικό ότι η ηγεμονία της Ωρύγειας (Uruk) δεν μπορεί να ήταν συνεχής

για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τόσων δεκαετιών

Η Κίσεια (Kish) εξεγέρθηκε (υπό τον βασιλέα της Mesalim) και απέκτησε την ανεξαρτησία της από την ηγεμονίδα Ωρύγεια (Uruk). Στην συνέχεια με την υποστήριξη των αντι-Ωρυγειακών παρατάξεων που είχαν δημιουργηθεί στην Σουμερία από την μακροχρόνια ηγεμονία η Κίσεια (Kish) αφαίρεσε τάχιστα και την ηγεμονία από την πρώην κυρίαρχο (? 2455).
Η ηγεμονία, όμως, της Κίσειας (Kish) έφερε και πάλι στην μνήμη των Σουμερίων την υπερ-αιώνια κυριαρχία της μετά τον κατακλυσμό.
Από την κατάσταση επωφελήθηκε αργότερα η Ώρεια (Ur)

[όπως περίπου η Θήβα στην διαμάχη Αθήνας - Σπάρτης] και αφού κυρίευσε την γειτονική της Ωρύγεια (Uruk) στην συνέχεια στράφηκε στον Βορρά όπου αφήρεσε από την Κίσεια (Kish) την σύντομη ηγεμονία της ( 2490).


9 years

Δυναστεία 2ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2390 - 2343

- War between Elymais and Sumerian cities. He drove out Elymaeans from Awan and Hamazi (? 2390).

- Later, he conquered Kish (?2388).

Μετά την εκδίωξη των Ελυμαίων της Αμάζειας από την Σουμερία φαίνεται ότι επήλθε ρήξη Ωγύγειας - Κίσειας.

Τότε, πιθανόν ο En-sakhush-anna εκστράτευσε στην Βόρεια Σουμερία (Κισσία) και αφού κατέλαβε αρχικά την Νιππύρεια, στην συνέχεια πολιόρκησε την Κίσεια και την κατέλαβε (2430) (ίσως προξενώντας της σημαντικές καταστροφές).

- War between Lagash and Uruk

Η προοπτική όμως της επιβολής νέας ηγεμονίας από την Ωρύγεια στην Σουμερία οδήγησε τους αντιτιθέμενους να υποστηρίξουν τον Αίνανδο (E-anna-tum) της Λαγάσειας που ήδη είχε γίνει δημοφιλής από τις νίκες στην Ελυμαΐδα.

Έτσι οι Λαγάσειοι ενίκησαν τους Ωρύγειους και τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν και την Κίσεια την Βόρεια Σουμερία αλλά ενδεχομένως και την Ώρεια (Ur) στην Νόται Σουμερία.

Τότε προφανώς ο En-sakhush-anna ανεγνώρισε την ηγεμονία του E-anna-tum και να επέστρεψε στην Ωρύγεια ως υποτελής του.

Επακολούθησε ο πόλεμος Λαγάσειας με τον συνασπισμό της Αξάγειας - Later, he was, briefly, made a vassal of Lagash (? 2428).

- He, then, gained the overlordship of Sumer (2425), calling himself “en of Sumer” and “king of the Land”.


Προφανώς μετά τον θάνατο του E-anna-tum, στο νέο πόλεμο της Λαγάσειας (Lagash) κατά των Ελυμαίων (2425), η Ωρύγεια (Uruk) προσπάθησε ίσως και πάλι να αναλάβει την ηγεμονία οπότε οι αντιτιθέμενοι συσπειρώθηκαν γύρω από τον x της Αδάβειας.

Κατέλαβε όχι μόνον γειτονική της Ώρεια (Ur) (στην οποία διατήρησε την επιβολή της μέχρι την κατάληψη της Σουμερίας από τους Ακκάδιους (2290), αλλά και την ηγεμονική θέση στην Σουμερία, την οποία διετήρησε, μάλλον, μέχρι τον θάνατο του βασιλέα της (2403).

Τότε η Βόρεια Σουμερία (Κισσία) ανεξαρτητοποιήθηκε καθώς πιθανότατα, η Αξάγεια ανέκτησε την δύναμή της.

Βέβαια, οι διάδοχοι του En-sakhush-anna απέτυχαν να διατηρήσουν την ηγεμονία της Ωρύγειας (Uruk) στην Σουμερία αλλά επέτυχαν, τουλάχιστον, να κρατήσουν στην εξουσία τους την γειτονική τους Ώρεια (Ur).

- He ruled over Ur also and helped Lagash defeat Umma. (No possibly, the Ur-lugal II of some lists.)

- He ruled over Ur, also.

- He was defeated by Lugal-zaggezi of Umma and Lagash (που έγινε βασιλέας Ωρύγειας 2280 - 2071).

(No possibly, the Arga-andea of some lists. )

Δυναστεία 3ηEdit

Kings (Βασιλείς)

House of Ummans Ύμμιοι

Ίσως ήταν διορισμένος κυβερνήτης από τον Λευκοσάγη (Lugal-zaggezi) της Ύμμειας (Umma)

25 years

    • Βασιλέας Ώμμειας (Umma) (2296 - 2271 π.Χ.)
    • Βασιλέας της Λαγάσειας (Lagash) (2282 - 2271 π.Χ.)
    • Βασιλέας Ωρύγειας (Uruk) (2280 - 2271 π.Χ.) he went on and conquered Uruk/Ur state. He established Uruk as his capital .

Μετά κατέλαβε Κίσεια και κυριάρχησε στην Σουμερία (*c.2340)

    • Το 2272 και το 2271 defeated by Sargon of Agade.

Δυναστεία 4ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2500 - 2340

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι


Overthrown by the Gutians (?2130)


Δυναστεία 5ηEdit

Kings (Βασιλείς) 2123 - 2113

Houses: Dispersed Οίκοι: Διάσπαρτοι


Utu-hegal, son of, Ωτοχέγαλος , 2123 - 2113

He rebelled against and defeated the Gutians, and had the last of their kings, Tiragan, brought before him so that he could put his foot upon his neck. He managed to bring much of Sumer under his control and establish a semblance of stability. He may have died accidentally as a text states that "his body was carried off by the river". Some texts do allude to him being assassinated though.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki