FANDOM


Ηλεκτροτεχνία


Κλάδος της Τεχνολογίας

Θέματα - ΤομείςEdit

ΓενικάEdit

 • Βασικά μεγέθη και μονάδες,
 • Συμπληρωματικά μεγέθη,
 • Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια,
 • Σύμβολα και μονάδες μεγεθών και περιοδικών φαινομένων,
 • Σύμβολα και μονάδες μεγεθών Μηχανικής και Θερμότητας,
 • Σύμβολα και μονάδες μεγεθών Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού,
 • Μερικές μονάδες εκτός Διεθνούς Συστήματος,

Ηλεκτροστατικό ΠεδίοEdit

Μαγνητικό ΠεδίοEdit


Ηλεκτρικό ΚύκλωμαEdit

 • Ηλεκτρική Αντίσταση
 • Θερμοκρασιακή εξάρτηση αντιστάσεως,
 • Υπερθέρμανση αγωγών,
 • Εξισώσεις ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας στο ΣΗΠ,
 • Τάσεις, ρεύματα, ισχύς και έργο στο Σ.Ρ.,
 • Εναλλασσόμενα Ρεύματα,
 • Μέθοδοι επιλύσεως γραμμικών δικτυωμάτων,
 • Συνθήκες μέγιστης ισχύος στο φορτίο (προσαρμογή),
 • Ισοδύναμοι μετασχηματισμοί σε δικτυώματα,
 • Ηλεκτρικό Δίπολο
 • Τε παθητικά δίπολα,
 • Συντονισμός,
 • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος,
 • Απώλειες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Ηλεκτρικό Τετράπολο
 • Συσχετισμός των στοιχείων μητρών (πινάκων) ηλεκτρικών τετραπόλων,
 • Καμπύλες συναρτήσεων κυκλωμάτων.

Ηλεκτρομαγνητική ΘεωρίαEdit

 • Συστήματα συντεταγμένων και σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, *Σημαντικές σχέσεις της Διανυσματικής Αναλύσεως,
 • Σχέσεις συνιστωσών στα διάφορα συστήματα συντεταγμένων,
 • Κανόνες για την κλίση, την απόκλιση και την περιστροφή,
 • Μεγέθη και παραστάσεις της Διανυσματικής Αναλύσεως σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων,
 • Εξισώσεις ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας για διάφορους τύπους πεδίων,
 • Συντακτικές σχέσεις και οι συντελεστές αναλογίας,
 • Σχέσεις πεδιακών μεγεθών σε διαχωριστικές επιφάνειες,
 • Αρχές διατηρήσεως.

ΜετασχηματιστέςEdit

Τριφασικό ΚύκλωμαEdit

 • Επίλυση τριφασικών κυκλωμάτων,
 • Μετρήσεις στα τριφασικά συστήματα,
 • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος
 • Απώλειες σε τριφασικές γραμμές.

ΒιβλιογραφίαEdit

[1] Γ. Βουδούρη: Ηλεκτροτεχνία, Βιβλιοπωλείο Παπαδημητρόπουλου, Αθήνα 1959,

[2] J. Edminister: Ηλεκτρικά κυκλώματα (μετάφραση από τα αγγλικά του βιβλίου Electric Circuits), McGraw-Hill, Αθήνα 1980,

[3] Κοκκινάκη-Καρύδη: Ηλεκτροτεχνία Γ' Λυκείου, 'Ιδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 1979,

[4] Klaus Lunze: Υπολογισμός Ηλεκτρικών Κυκλώματων (μετάφραση από τα γερμανικά του βιβλίου Berechnung Elektrischer Stromkreise), Αθήνα 1976,

[5] Τ. Παμπούκα: Ηλεκτροτεχνία Ι, ΚΑΤΕΕ Αθήνας, 1974 κ.ε.

[6] Ε. Πρωτονοτάριου: Ειδική Ηλεκτροτεχνία, ΕΜΠ, Αθήνα 1977,

[7] Φ. Σεραφείμ: Ειδική Ηλεκτροτεχνία, ΕΜΠ, Αθήνα 1980,

[8] Σ. Φραγκόπουλου: Βασική Ηλεκτροτεχνία Ι - Ηλεκτρικά Κυκλώματα και το Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, β' έκδοση, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 1993,

[9] G. Bosse: Grundlagen der Elektrotechnik ΙII & IV(Βασική Ηλεκτροτεχνία), BI, Mannheim 1976,

[10] E. Feldtkeller: Dielektrische und Magnetische Materialeigenschaften I+II (Διηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών), BI, Mannheim 1969,

[11] Fitzgerald-Higginbotham-Grabel: Basic Electrical Engineering(Βασική Ηλεκτροτεχνία), Mc Graw-Hill, 1985,

[12] Fricke-Frohne-Vaske: Grundlagen der Elektrotechnik(Βασική Ηλεκτροτεχνία), Teubner, Stuttgart 1977,

[13] Fricke-Vaske: Elektrische Netzwerke (Ηλεκτρικά Κυκλώματα), Teubner, Stuttgart 1982,

[14] Η. Frohne: Einfuerung in die Elektrotechnik I-III(Εισαγωγή στην Ηλεκτροτεχνία), Teubner, Stuttgart 1979,

[15] Hayt-Kemmerly: Engineering Circuit Analysis (Θεωρία Κυκλωμάτων για Μηχανικούς), Mc Graw-Hill, 1971,

[16] P. klein: Netztransformatoren und Drosseln (Μετασχηματιστές δικτύου και πηνία), RPB, Franzis-Verlag, Μόναχο 1979,

[17] A.H. Morton: Advanced Electrical Engineering (Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτροτεχνίας), Pitman, London 1986,

[18] K. Kuepfmueller: Einfuehrung in die Theoretische Elektrotechnik(Εισαγωγή στη Θεωρητική Ηλεκτροτεχνία), 12. Auflage, Springer-Verlag, 1988,

[19] O. Zinke: Widerstaende, Kondensatoren und Spulen(Αντιστάτες, Πυκνωτές και Πηνία), Springer-Verlag, 1965,

[20] Abramovitz-Stegun: Handbook of Mathematical Functions, Dover Edition, 1965,

[21] Bronstein-Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik (Εγχειρίδιο Μαθηματικών), Harri Deutsch, Frankfurt 1986.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki