FANDOM


Θεωρία Παλαιολιθικής Συνέχειας

Theory_Paleolithic Continuity Theory


Theory-01-goog

Επιστημονική Θεωρία
Φυσικές Θεωρίες Χημικές ΘεωρίεςΓεωλογικές Θεωρίες Βιολογικές Θεωρίες Οικονομικές Θεωρίες Φιλοσοφικές Θεωρίες

Theory-02-goog

Επιστημονική Θεωρία
Φυσική Θεωρία Χημική Θεωρία Γεωλογική Θεωρία Βιολογική Θεωρία Οικονομική Θεωρία

Science-goog

Στάδια ανάπτυξης μίας Επιστημονικής Θεωρίας

Είναι μία θεωρία της Γλωσσολογίας και της Παλαιοντολογίας.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Παλαιολιθική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "λίθος".

ΕισαγωγήEdit

Η Θεωρία της Παλαιολιθικής Συνέχειας (PCT) προτείνει ότι οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες κατάγονται από την Ευρώπη και έχουν συνεχή παρουσία και εξέλιξη από την Παλαιολιθική Εποχή

Βασίζεται σε μια αμφιλεγόμενη για πολλούς σύνθεση γλωσσολογικών μελετών, αρχαιογενετικών μελετών που υποδεικνύουν ότι το 80% της γενετικής δεξαμενής των Ευρωπαίων έχει παλαιολιθική προέλευση, καθώς και αρχαιολογικών δεδομένων που υποδεικνύουν ευρωπαϊκή πολιτισμική συνέχεια.

Οι βασικοί υποστηρικτές είναι οι Ιταλοί γλωσσολόγοι Mario Alinei, Gabriele Costa και Cicero Poghirc καθώς και Γερμανοί και Βέλγοι αρχαιολόγοι Alexander Hausler και Marcel Otte.

Οι υποστηρικτές στιγματίζουν την ανεπάρκεια αποδείξεων μιας ινδοευρωπαϊκής εισβολής την εποχή του χαλκού, την έλλειψη γενετικής αλλαγής από την παλαιολιθική εποχή, καθώς και την αναλογία με την παλαιολιθική καταγωγή των Ουραλικών πληθυσμών και γλωσσών στην Ευρασία. Οι επικριτές απαντούν ότι η γενετική συνέχεια δεν σημαίνει γλωσσική συνέχεια.

Φαίνεται ότι η βασική διαφωνία είναι η χρονική κλίμακα.

 • Οι περισσότεροι σύγχρονοι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι σε δέκα χιλιάδες έτη θα πρέπει να έχει εκλείψει οποιοσδήποτε συσχετισμός μεταξύ των γλωσσών. Ως εκ τούτου η παλαιολιθική καταγωγή των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών δίνει στην εξέλιξη των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών παράλογα μεγάλη ιστορική διάρκεια.
 • Αντίθετα, οι υποστηρικτές της συνέχειας φαίνεται να θεωρούν ότι η γλωσσολογικές μεταβολές έχουν κύρια αιτία κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, διαφορετικά η εξέλιξή τους είναι πολύ περισσότερο συντηρητική. Ως εκ τούτου η καταγωγή των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών από την εποχή του χαλκού (4η π.Χ. χιλιετία) έχει ανεπαρκή ιστορική διάρκεια για να δικαιολογήσει την ποικιλία της ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας.

Θεωρίες ΑσυνέχειαςEdit

Αρχείο:IE expansion.png

Οι αντίπαλες θεωρίες είναι κατά βάση δύο.

Κιργάνεια ΘεωρίαEdit

Η περισσότερο δημοφιλής είναι η Κιργάνεια υπόθεση των Κέργκαν ή Κούργκαν (kurgan) την οποία επεξεργάστηκε με λεπτομέρεια η Marija Gimbutas. Σύμφωνα με αυτήν οι πρωτο-Ινδοευρωπαίοι ήταν πολεμιστές ποιμένες που έκτιζαν κέργκαν (ταφικούς σωρούς), στις στέπες της Ουκρανίας. Από τις στέπες εισέβαλαν πρώτα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μετά, έχοντας εξελιχθεί σε ισχυρούς πολεμιστές, με κάποιο τρόπο εξαφάνισαν τις περισσότερες προϋπάρχουσες γλώσσες, και διέδωσαν τις ινδοευρωπαϊκές σε όλη την έκταση της Ευρώπης.

Τοποθετώντας την άφιξη των Ινδοευρωπαίων την 4η χιλιετία π.Χ και την εξέλιξη σε διαφορετικές γλωσσικές ομάδες την 3η χιλιετία π.Χ. το επόμενο βήμα της εξέλιξης των γλωσσικών ομάδων στις βασικές μαρτυρούμενες γλώσσες έλαβε χώρα την 2η και 1η χιλιετία π.Χ. που είναι η Ορειχάλκινη Εποχή και του Σιδηρά Εποχή. Για τους οπαδούς της συνέχειας αυτή η χρονολόγηση είναι απαρχαιωμένη και αντίθετη στα αρχαιολογικά δεδομένα.

Θεωρία Νεολιθικής ΔιασποράςEdit

Μια δεύτερη υπόθεση υπόθεση ασυνέχειας είναι αυτή του αρχαιολόγου Colin Renfrew, o οποίος στο βιβλίο του The IE puzzle (1987) καταρρίπτoντας την παραδοσιακή θεωρία, με αρχαιολογικά δεδομένα πρότεινε μια νέα θεωρία καταγωγής των Iνδοευρωπαίων, την ινδοευρωπαϊκή νεολιθική διασπορά, η οποία βασίζεται στην παρατήρηση ότι η μόνη πιθανή στιγμή στην ευρωπαϊκή προϊστορία που μπορεί να συμπίπτει με μια γιγάντια μεταβολή είναι η αρχή της γεωργίας την 7η χιλιετία π.Χ.. Καθώς κατάγεται από την Μέση Ανατολή και η Αρχαιολογία ανιχνεύει στην Νότια Ευρώπη μια μικρή μεταναστευτική συνεισφορά από εκεί, ο Renfrew συμπέρανε ότι οι αγρότες ήταν υπεύθυνοι για την εξάπλωση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Η φιλοσοφία τής θεωρίας είναι ότι οι πρωτο-Ινδοευρωπαίοι, αντί για πολεμιστές που εισέβαλαν και κατέλαβαν στρατιωτικά την Ευρώπη, ήταν εφευρέτες της γεωργίας που κατέλαβαν την Ευρωπαϊκή ήπειρο με πολιτισμική και διανοητική ανωτερότητα. Για τους οπαδούς της συνέχειας αυτή η θεωρία δεχόμενη ουσιαστικά νεολιθική πολιτισμική ασυνέχεια δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει:

 1. Η αρχαιολογία αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκοί νεολιθικοί πολιτισμοί συνεχίζουν τους προγενέστερους μεσολιθικούς πολιτισμούς χωρίς πραγματική ασυνέχεια
 2. Οι δυο νοτιοευρωπαϊκές περιοχές όπου οι νεολιθικοί πολιτισμοί επιδεικνύουν διειδύσεις από την Μέση Ανατολή είναι ακριβώς οι περιοχές όπου τα μη ινδοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά είναι περισσότερο φανερά και σημαντικά. Για να εξηγήσει την πραγματική γλωσσική κατάσταση η υπόθεση θα πρέπει να αντιστραφεί. Οι αγρότες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το μη ινδοευρωπαϊκό στοιχείο της περιοχής.
 3. Η θεωρία αναγκάζεται να υποθέσει ότι οι ινδοευρωπαίοι έφθασαν στην βόρεια και δυτική Ευρώπη πολύ αργότερα από τους πρώτους νεολιθικούς πολιτισμούς. Αυτή η περίοδος είναι ακριβώς εκείνη που η αρχαιολογία δεν ανιχνεύει οποιαδήποτε ασυνέχεια: Για παράδειγμα δεν υπάρχει ίχνος της άφιξης των Κελτών (γεγονός που σημαίνει ότι ήταν πάντα εκεί).
 4. Η νεολιθική ορολογία διαφέρει από ομάδα σε ομάδα. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με την ιδέα των πρωτοευρωπαίων ως εφευρετών της γεωργίας.

Η συμβολή των διαφόρων ΕπιστημώνEdit

Η θεωρία της συνέχειας απορρίπτει τις προηγούμενες ως ανεπαρκείς, ενώ η νέα θεωρία πρέπει να συμφιλιώσει τις ακόμα θεμελιώδεις κατακτήσεις της παραδοσιακής ιστορικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας με την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης. Στο πρόβλημα εμπλέκονται τουλάχιστον πέντε διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι.

 1. Γενική Γλωσσολογία
 2. Παλαιοανθρωπολογία
 3. Γνωστική Επιστήμη
 4. Γενετική
 5. Αρχαιολογία

Για τους οπαδούς της θεωρίας η σύγκλιση των συμπερασμάτων είναι αξισημείωτη.

Στην γενική γλωσσολογία η κεντρική ιδέα της θεωρίας του Νόαμ Τσόμσκυ βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η γλώσσα είναι έμφυτη. Αυτό θεωρείτο μέγιστο εμπόδιο για την ενοποίηση με την θεωρία του Δαρβίνου αλλά οι συνεχιστές ισχυρίζονται ότι έχουν μια απροσδόκητη λύση στο πρόβλημα.

Α. Σχετικά με την Γενετική σημειώνουν ότι:

 1. η κατανομή των γενετικών τύπων σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί στις γλώσσες του κόσμου
 2. Η διαφοροποίηση της γλώσσας πρέπει να προχώρησε βήμα βήμα με την διασπορά των ανθρώπων (των Homo sapiens sapiens)
 3. Ανεξάρτητοι γενετιστές βεβαιώνουν ότι το 80% της γενετικής δεξαμενής των ευρωπαίων έχει παλαιολιθική προέλευση.

Παρ' όλο που ο Cavalli Sforza προσπάθησε πρώτα να να συνδυάσει τα δεδομένα με την θεωρία της πολεμικής εισβολής και μετά με την θεωρία Renfrew, κατέληξε ότι η γονίδιακή δεξαμενή των σύγχρονων ευρωπαίων προέρχεται κυρίως κυρίως από τους κατοίκους της παλαιολιθικής Ευρώπης.

Β. Σχετικά με την Αρχαιολογία σημειώνουν ότι:

 1. δεν υπάρχει ίχνος μαζικής πολεμικής εισβολής
 2. όλοι οι νεολιθικοί πολιτισμοί είναι κατευθείαν συνέχειες των μεσολιθικών ή φτιάχτηκαν από μεσολιθικές ομάδες μετά από νεολιθικοποίηση από λίγους αγρότες της μέσης ανατολής.

Οι συνεχιστές θεωρούν ότι η θεωρία τους έρχεται σε αναλογία και συμφωνία με την θεωρία της Ουραλικής συνέχειας που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970 από αρχαιολόγους και γλωσσολόγους ειδικευμένους στην ουραλική περιοχή της Ευρώπης. Αυτή η θεωρία αξιώνει αδιάλειπτη συνέχεια των ουραλικών πληθυσμών και γλωσσών από την Παλαιολιθική Εποχή.

Οι συνεχιστές, επίσης, σημειώνουν ότι η κλασσική ινδοευρωπαϊκή θεωρία του 19ου αιώνα είναι πολύ επηρεασμένη από ρατσιστικές, παγγερμανικές και αποικιοκρατικές αντιλήψεις. Η επιλογή της εποχής του χαλκού ήταν αναγκαστική ώστε η ανώτερη φυλή που θα κυριαρχούσε να είναι εξοπλισμένη με όπλα και άλογα. Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μια νέα εκδοχή του παραδοσιακού σεναρίου παρουσιάστηκε από την Marija Gimbutas (την οποία οι συνεχιστές κατηγορούν για Βαλτικό εθνικισμό) που θεωρούσε ότι οι υπερπολεμιστές εκφράζονται καλύτερα από τους βαλτικούς ελίτ λαούς αντί των γερμανικών και έγινε η κανονική ινδοευρωπαϊκή θεωρία.

Οι συνεχιστές διαπιστώνουν το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό λεξιλόγιο κοινό σε όλες τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αποτελείται από έννοιες που σχετίζονται με τον πολιτισμό της παλαιολιθικής εποχής. Λέξεις που σχετίζονται με την τεχνολογία της μεσολιθικής εποχής είναι διαφοροποιημένες για τις διάφορες ομάδες γλωσσών (πράγμα που σημαίνει ότι είχαν ήδη διαχωριστεί) και το γεγονός ότι λέξεις σχετικές με την γεωργική ορολογία είναι διαφορετικές για τις διάφορες γλώσσες (γεγονός που καταρρίπτει πολύ καθαρά την θεωρία του Renfrew)

Οι συνεχιστές γενικά θεωρούν ότι τα σύνορα, όπως προκύπτουν από την Αρχαιολογία, ουσιαστικά συμπίπτουν με τα γλωσσικά σύνορα και ανάλογα με το χρονικό βάθος, την σπουδαιότητα και την σταθερότητα αυτών των πολιτισμικών συνόρων μπορούν να θεωρηθούν ως σύνορα γλωσσικών οικογενειών, ομάδων ή διαλέκτων. Οι Κιργάνειοι (Curgan) (οι ινδοευρωπαίοι της Marija Gimbutas ) σύμφωνα με τους συνεχιστές είναι ένα μη ινδοευρωπαϊκό φύλο και συγκεκριμένα το αναγνωρίζουν ως Τουρκικό.

Για τους συνεχιστές η αδιάλειπτη συνέχεια των αλταϊκών πολιτισμών στις στέπες μπορεί να συμβολιστεί από τους ίδιους τους Κιργάνειους, καθώς το έθιμό τους να ανεγείρουν ταφικούς σωρούς ήταν πάντοτε από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία των Αλταϊκών νομάδων.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki