Fandom

Science Wiki

Ιβηρία

64.044pages on
this wiki
Add New Page
Talk1 Share

Ιβηρία

Iberia


Maps-Iberia-07-goog.png

Ιβηρία.

Maps-Iberia-01-goog.jpg

Ιβηρία.

Maps-Iberia-02-goog.jpg

Ιβηρία.

Maps-Iberia-03-goog.jpg

Ιβηρία.

Maps-Iberia-04-goog.png

Ελληνική Ιβηρία.

Maps-Iberia-05-goog.jpg

Ιβηρία και Λυσιτανία.

Maps-Baetica-01-goog.jpg

Βαιτική και Λυσιτανία.

- Ιστορική χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Countries /Iberia

Το όνομα "Ιβηρία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

ΙστορίαEdit

ΓεωγραφίαEdit

 • Άβδηρα (Ηρακλής προς τιμήν του φίλου του Αβδήρου) ~ Adra
 • Άβιλα Avila
 • Αβόβριγα
 • Άδεβα
 • Αθανασία ή Ιλέρδα (Μασσαλιώτες άποικοι;) ~Lerida
 • Αιμίνιον
 • Ακινιππών ~ Ronda la Vieja
 • Ακοντία
 • Αλανόβριγες ~ Eiras
 • Άλβα
 • Αλθαία (Έλληνες άποικοι του 7ου -6ου αι. π.Χ.) ~ Altea
 • Αλωναί (Έλληνες άποικοι του 7ου -6ου αι. π.Χ.) Villajoyosa
 • Αμφίλοχοι (Τεύκρος και Αμφίλοχος από εκστρατεία στην Ιβηρία)
 • Άνας Ποταμός ~ Guadiana

Άνδηλος Mendigorría

Ανόβριγα Ponte de Barca

Αντιαχαρία (λατ. Antiquaria) Antequera

Απρόσιτος νήσος

Αράβριγα Alenquer;

Αράκιλλον

Αραντίς (πρβλ. Αραντίς η σημερινή Θεσσαλονίκη) Ourique

Αρδόβριγα (Θράκες –Βρίγαντες)

Αρίτιον νέον Alvega

Αρίτιον Πραιτώριον Tamazim

Αρμονία; Carmona

Αρταβρών λιμήν ή Νέριον άκρον Cape Finisterre

Αρτεμίσιον (Φωκαείς άποικοι περ. 600 π.Χ.) Denia

Άστα Jerez de la Frontera

Άστιγις Ecija

Αστούριαι Astorga

Αυγούστα Βράκαρα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική ή ιβηρική). Braga

Αυγούστα Ημερίτα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική ή ιβηρική). Merida

Αυγουστόβριγα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική των Θρακών –Βριγάντων). Talavera de la Vieja

Αυγουστόβριγα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική των Θρακών –Βριγάντων).

Αυσόνα (ίσως από τον Αύσωνα τον υιό του Οδυσσέως και της Κίρκης). Vic

Αφροδίσιον πόλις –άκρον (Ιερόν Αφροδίτης) (Φωκαείς ή Μασσαλιώτες άποικοι του 600 π.Χ.).

Βαίλων Bolonia

Βαίσιππος Barbate

Βαίτις Ποταμός ή Ταρτησσός (από την πόλη της Ταρτησσού, πρβλ. Βαίτιον Μακεδονίας). Guadalcivir

Βαλεντία (Ρωμαϊκό όνομα ίσως πάνω σε αρχαία ελληνική πόλη). Valencia

Βαλλιαρίδαι νήσοι (από τους Κρήτες μισθοφόρους της Μασσαλίας που έβαλλαν με σφενδόνες 4ος αι. π.Χ.) Βαλεαρίδες

Βανίανα Baena

Βαρβάριον άκρον

Βαρβήσολα Tarifa

Βάρεια (Βαλανία, Βαραλία ή Βαρεία) Vera

Βέργιον/ Βέργιδον (πρβλ. Βέργη Οδομαντικής Θράκης πλησίων Σερρών ίδρυμα Θρακών) Berga

Βελόβριγα (Θράκες –Βρίγαντες) Biana don Castelo

Βίλβιλις (πόλη των Κελτιβήρων προφανώς σε μείξη με τους Μασσαλιώτες) Gatalayud

Βίλβιλις Ποταμός (από την πόλη Βίλβιλιν, παραπόταμος του Ίβηρος)

Βιργιλία (Ρωμαϊκό όνομα ίσως πάνω σε παλαιότερη ελληνική πόλη) Murcia

Βριγάντιον (πόλη των Θρακών –Βριγάντων). La Coruna

Βριγαντία (πόλη των Θρακών –Βριγάντων). Braganca

Γάδειρα (ή εκ του φοινικικού gadir=τείχος ή εκ του ελληνικού γα+δειρή, ίσως πόλη του Ηρακλέους). Cadiz

Γεραία

Γερούνδα (Ρωμαϊκό όνομα πάνω σε παλαιότερη ελληνική πόλη πιθανότατα). Girone

Δεόβριγα (πόλη των Θρακών –Βριγάντων).

Δερτώσσα (Μασσαλιωτική αποικία του 6ου αιώνος π.Χ.) Tortosa

Δούριος ή Δωρίας Ποταμός (πρβλ. Δωρίς Ελλάδος αλλά και δουρά η ξυλεία). Douro

Έβορα Evora

Εβουροβρίττιον Gaeiras

Έβρος ή Ίβηρ Ποταμός (πρβλ. Έβρος Θράκης και Ίβηρ ο υιός του Ηρακλέους). Ebro

Έβυσος (Έβουσος, Έρεσος, Έβεσος, Βυσσός) νήσος (ίσως αποικία Ροδίων, Βοιωτών και Κρητών). Ibiza

Έβυσος (Ρόδιοι, Βοιωτοί και Κρήτες) Ibiza

Ελίκη (πρβλ. Ελίκη Θράκης και Αχαΐας, αποικία της Μασσαλίας). Elche

Ελιβύργη ~ Iliberri ~ Elvira ~Granada

Έλλην;/Ίλινον (ουδέν σχόλιον) Hellin

Έλληνες (πόλη του Τεύκρου και του Αμφιλόχου).

Εμπορείον (Νεάπολις & Παλαιόπολις) (προϊστορική πόλη, επανακτίστηκε από Φωκαείς το 550 π.Χ.) Ampurias

Εξιτανών πόλις Almunecar

Εορδαία

Ερμαντική/ Ελμαντική/ Σαλαμαντική Salamanca

Ετόβισσα (Ιόππη;)

Ευανδρία (ίσως πόλη του Αρκάδος Ευάνδρου, του πρώτου οικιστού της Ρώμης).

Ζάκυνθος ή Ζακυνθαίων πόλις ή Ζάκανθα (αποικία των Ζακυνθίων). Sagunto

Ηλίου άκρον

Ημεροσκοπείον (Φωκαείς άποικοι περ. 600 π.Χ.) Denia

Ηράκλεια/ Κάλπη (πόλις του Ηρακλέους). Gibraltar

Ήρας ναός (άλλως Ήρας νήσος)

Ήρας νήσος

Θέρμαι;

Θέρμιδα

Θεών νήσοι (Ελ –θεοί απώτατο παρελθόν;)

Ίβηρα (ίσως κτίσμα του Ίβηρος υιού του Ηρακλέους)

Ιεράβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων) Alenquer

Ιερόν ακρωτήριον Sao Vincente

Ινδική (Θράκες –Σίντιες;)

Ιουλιόβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων)

Ιππών

Ίσπαλις ή Ίπολα Sevilla

Ιωνία (Ίωνες άποικοι;)

Καισαρόβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων) Talavera de la Reina

Καλάθη ~ Urci? = Almeria

Καλλίπολις/ Βαρκινών (Ηρακλής -1153 π.Χ.; Φωκαείς άποικοι και ύστερα Καρχηδόνιοι-236 π.Χ.) Barcelona

Καλλίπους Ποταμός

Κάλλιππος S. Sebastiao do Freixo

Καμάρικα

Καναρία νήσος

Καπραρία νήσος

Καρθαγένη / Καινή πόλις (Καρχηδόνιος στρατηγός Ασδρούβας -225 π.Χ. ίσως πάνω σε ελληνική πόλη). Cartagena

Κάρισσα (πόλη των Καρών;)

Καρταλία (Μασσαλιωτική αποικία)

Καρτηΐα (φοινικικό εμπορείον πιθανώτατα πάνω σε παλαιότερο ελληνικό) Bahia de Algeciras

Κασταλών Cazlona

Καταλωνία

Καύκα

Καύριον Coria

Κέλσα (Colonia Julia Lepida Celsa ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική). Vellila de Ebro

Κερεσσός (λατ. Caesarea Augousta) Zaragosa

Κλουνία (ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική) Alto de Castro

Κονίμβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων) Coimbra

Κονίστοργις (πιθανώτατα θρακική πόλη, λόγω των θρακικών καταλήξεων σε –ις).

Κορδύβη (Σκιπίων Αφρικανός 205 π.Χ., πρβλ. Χορδύλη και Κορδύβη Πόντου) Cordoba

Κοτινούσσα –Ερύθεια νήσος

Κοτταιόβριγα (πόλις Θρακών –Βριγάντων)

Κραβασία (Φωκαείς ή Μασσαλιώτες άποικοι 6ου -5ου αι. π.Χ.) Castellon de la plana

Κρομμυούσσα (Ρόδιοι, Κρήτες, ή Μασσαλιώτες άποικοι) Mallorca

Κρόνιον (ίδρυμα του Τιτάνος Κρόνου)

Λαγάθου άκρον

Λαυαρή

Λευκή άκρα (Φωκαϊκή –Μασσαλιωτική αποικία, επανιδρυμένη από τον Καρχηδόνιο Hannibaal) Alicante

Λευκιανή

Λήθης ή Βελιών ποταμός Lima

Λήσα

Λιβισώκα Lezuza

Λύκη Αστουρών

Λύκη Αυγούστου Lugos

Μαγώ (φοινικικό εμπορείον ίσως θεμελιωμένο σε παλαιότερο ελληνικό). Mahon

Μαινάκη (Φωκαείς άποικοι του 600 π.Χ.) Velez

Μαίνοβα (η παλαιότερη Μαινάκη;)

Μαίνοβα (Μαινόβωρα)

Μακάρων νήσοι

Μαστία (= Καρθαγένη)

Κανάριοι νήσοι

Μαλάκη (φοινικικό εμπορείον πάνω σε παλαιότερο ελληνικό) Malaga

Μέαρος Ποταμός

Μεηλάκος Ποταμός

Μελλούσα (Ρόδιοι, Κρήτες, ή Μασσαλιώτες άποικοι) Minorca

Μέλσος

Μενεσθεύς (από τον βασιλέα Μενεσθέα των Αθηνών που κατέφυγε μετά τα Τρωικά στην Ιβηρία).

Μέντησσα Guardia de Jaén

Μετελλινόν

Μερούα

Μίνιος ποταμός (Μινωίτες ή Μίνυες άποικοι;) Minio

Μιρόβριγα Ciudad Rodrigo

Μιρόβριγα Santiago do Cacém (Portugal)

Μολυβδίνη (~ Μούνδα? = Salobrena?)

Μούνδος Ποταμός

Μούνδα (ρωμαϊκή πόλη θεμελιωμένη σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική)

Ναίλος Ποταμός

Νέβρισσα Lebrija

Νερούας ποταμός

Νερτόβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων)

Νινγουαρία νήσος

Νομαντία (Μασσαλιώτες άποικοι σε μείξη με Κελτίβηρες). Numancia

Οδύσσεια (ο Οδυσσεύς κατά την περιπλάνησή του) Lisboa

Οδύσσεια (ο Οδυσσεύς κατά την περιπλάνησή του) Loja?

Ολβία / Όνοβα (ελληνικό εμπορείον που σε κάποια στιγμή κατέστη φοινικικό –Onos Baal) Huelva

Ολέαστρον (Μασσαλιωτική αποικία)

Όριππος

Όσκα (Μηνόσκα;) Huesca

Οφιούσσα νήσος Formentera

Παλλαντία Palencia

Παλλαντίας ή Σακχαρεών (λατ. Sucro) ποταμός Guadalaviar

Παλλεντία

Πάλμα Palma

Πέλλα (Μακεδόνες άποικοι;)

Πίνητος

Πλουϊαλία νήσος

Πολλεντία

Πομπαίλων Pamplona

Πυρήνη (Ηρακλής προς τιμήν της Πυρήνης) Donostia /San Sebastian

Πυρήνη (Μασσαλιώτες άποικοι)

Ραύδα

Ρήγουσα

Ρόδη (Ροδιακή αποικία του 7ου -6ου αι. π.Χ.) Golfo de Rosas

Σακχαρεών (λατ. Sucro)

Σάλαυρις Salou

Σεγοβία Segovia

Σεγόβριγα

Σεγορβία Segorbe

Σεργουντία

Σέταβις (Μασσαλιωτική αποικία του 6ου αι. π.Χ.) Xátiva

Σέλλιον (Σελλοί Πελασγοί άποικοι από την Ήπειρο;) Tomar

Σητεία (Μινωίτες άποικοι από την Σητεία της Κρήτης;)

Σιντική (Θράκες –Σίντιες;)

Σκάλλαβις Santarem

Σύελις (~ Suel ~ Fuengirola)

Τάγος Ποταμός Tago

Ταμάρας Ποταμός

Ταρρακών (αποικία των Κρητών –Αλλοβρόγων) Tarragona

Ταρτησσός (Ηρακλής –απώτατο παρελθόν)

Τηλοβίς

Τόλητον (ελληνική ή φοινικική αποικία) Toledo

Τουβούκκη Tramagal

Τρίλευκον άκρον

Τρίτιον μέταλλον

Τύδη (από τον ήρωα Διομήδη, προς τιμήν του πατρός του Τυδέως). Tuy

Τύρις

Τύριος Ποταμός

Φλαβία Padron

Φλαβία Betanzos

Φοίβου άκρα (Ελ Φοίβος Απόλλων –απώτατο παρελθόν;)

Χερσόνησος

Χερσόνησος (Μασσαλιώτες άποικοι;) Peñíscola

Ωρία ή Ωρητία Oreto ?

Ωψικέλλα ή Οκέλα (από τον Οκέλα που έφθασε στην Ιβηρία με τον Αντήνορα και τα τέκνα του).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki