FANDOM


Ιβηρία

Iberia


Maps-Iberia-Greeks-goog

Αρχαία Ιβηρία

Maps-Iberia-Greeks-Phoenicians-goog

Αρχαία Ιβηρία

Maps-Iberia-Roman-01-goog

Ρωμαϊκή Ιβηρία

Maps-Iberia-BC-200-goog

Ιβηρία Ίβηρες

Maps-Iberia-07-goog

Ιβηρία

Maps-Iberia-01-goog

Ιβηρία

Maps-Iberia-02-goog

Ιβηρία

Maps-Iberia-03-goog

Ιβηρία

Maps-Iberia-04-goog

Ελληνική Ιβηρία

Maps-Iberia-05-goog

Ιβηρία Λυσιτανία

Maps-Baetica-01-goog

Βαιτική Λυσιτανία

Maps-Iberian-Tribes-goog

Ιβηρία

- Ιστορική χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Ιβηρία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ίβηρ".

ΙστορίαEdit

ΓεωγραφίαEdit

 • Άβδηρα (Ηρακλής προς τιμήν του φίλου του Αβδήρου) ~ Adra
 • Άβιλα Avila
 • Αβόβριγα
 • Άδεβα
 • Αθανασία ή Ιλέρδα (Μασσαλιώτες άποικοι;) ~Lerida
 • Αιμίνιον
 • Ακινιππών ~ Ronda la Vieja
 • Ακοντία
 • Αλανόβριγες ~ Eiras
 • Άλβα
 • Αλθαία (Έλληνες άποικοι του 7ου -6ου αι. π.Χ.) ~ Altea
 • Αλωναί (Έλληνες άποικοι του 7ου -6ου αι. π.Χ.) Villajoyosa
 • Αμφίλοχοι (Τεύκρος και Αμφίλοχος από εκστρατεία στην Ιβηρία)
 • Άνας Ποταμός ~ Guadiana

Άνδηλος Mendigorría

Απρόσιτος νήσος

Αράβριγα Alenquer;

Αράκιλλον

 • Αραντίς (πρβλ. Αραντίς η σημερινή Θεσσαλονίκη) Ourique

Αρίτιον νέον Alvega

Αρίτιον Πραιτώριον Tamazim

Αρμονία; Carmona

Αρταβρών λιμήν ή Νέριον άκρον Cape Finisterre

Denia

Jerez de la Frontera

Astorga

Αυγούστα Βράκαρα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική ή ιβηρική). Braga

Αυγούστα Ημερίτα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική ή ιβηρική). Merida

Αυγουστόβριγα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική των Θρακών –Βριγάντων). Talavera de la Vieja

Αυγουστόβριγα (Ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη ελληνική των Θρακών –Βριγάντων).

 • Αυσών (ίσως από τον Αύσωνα τον υιό του Οδυσσέως και της Κίρκης).

Vic

Αφροδίσιον πόλις –άκρον (Ιερόν Αφροδίτης) (Φωκαείς ή Μασσαλιώτες άποικοι του 600 π.Χ.).

Bolonia

Βαίσιππος Barbate

Βαίτις Ποταμός ή Ταρτησσός (από την πόλη της Ταρτησσού, πρβλ. Βαίτιον Μακεδονίας). Guadalcivir

Βαλεντία (Ρωμαϊκό όνομα ίσως πάνω σε αρχαία ελληνική πόλη). Valencia

Βαλλιαρίδαι νήσοι (από τους Κρήτες μισθοφόρους της Μασσαλίας που έβαλλαν με σφενδόνες 4ος αι. π.Χ.) Βαλεαρίδες

Βανίανα Baena

Βαρβάριον άκρον

Βαρβήσολα Tarifa

Βάρεια (Βαλανία, Βαραλία ή Βαρεία) Vera

 • Βέργιον/ Βέργιδον (πρβλ. Βέργη Οδομαντικής Θράκης) Berga
 • Βίλβιλις (πόλη των Κελτιβήρων προφανώς σε μείξη με τους Μασσαλιώτες)

Gatalayud

 • Βιργιλία (Ρωμαϊκό όνομα ίσως πάνω σε παλαιότερη ελληνική πόλη) Murcia
 • Γάδειρα (ή εκ του φοινικικού gadir = τείχος ή εκ του ελληνικού γα+δειρή, ίσως πόλη του Ηρακλέους). Cadiz

Γεραία

Γερούνδα (Ρωμαϊκό όνομα σε προγενέστερη ελληνική πόλη πιθανότατα). Girone

 • Δερτώσσα (Μασσαλιωτική αποικία του 6ου αιώνος π.Χ.) Tortosa

Δούριος ή Δωρίας Ποταμός (πρβλ. Δωρίς Ελλάδος αλλά και δουρά η ξυλεία). Douro

Εβουροβρίττιον Gaeiras

Έβρος ή Ίβηρ Ποταμός (πρβλ. Έβρος Θράκης και Ίβηρ ο υιός του Ηρακλέους). Ebro

Έβυσος (Έβουσος, Έρεσος, Έβεσος, Βυσσός) νήσος (ίσως αποικία Ροδίων, Βοιωτών και Κρητών). Ibiza

Έβυσος (Ρόδιοι, Βοιωτοί και Κρήτες) Ibiza

 • Ελίκη (πρβλ. Ελίκη, αποικία της Μασσαλίας) Elche

Έλλην;/Ίλινον (ουδέν σχόλιον) Hellin

Έλληνες (πόλη του Τεύκρου και του Αμφιλόχου).

 • Εμπορείον (Νεάπολις & Παλαιόπολις) (προϊστορική πόλη, επανακτίστηκε από Φωκαείς το 550 π.Χ.) Ampurias
 • Έξη Εξιτανών πόλις, Almunecar

Εορδαία

Ερμαντική/ Ελμαντική/ Σαλαμαντική Salamanca

 • Ευανδρία (ίσως πόλη του Αρκάδος Ευάνδρου, του πρώτου οικιστού της Ρώμης).
 • Ζάκυνθος ή Ζακυνθαίων πόλις ή Ζάκανθα (αποικία των Ζακυνθίων).

Sagunto

Ηλίου άκρον

Ήρας ναός (άλλως Ήρας νήσος)

Ήρας νήσος

Θέρμαι;

Θεών νήσοι (Ελ –θεοί απώτατο παρελθόν;)

Ίβηρα (ίσως κτίσμα του Ίβηρος υιού του Ηρακλέους)

Alenquer

Ιερόν ακρωτήριον Sao Vincente

Ινδική (~ Σίντιες)

Ιουλιόβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων)

Ιωνία (Ίωνες άποικοι;)

Καισαρόβριγα (πόλις των Θρακών –Βριγάντων) Talavera de la Reina

 • Καλλίπολις/ Βαρκινών (Ηρακλής -1153 π.Χ.; Φωκαείς άποικοι και ύστερα Καρχηδόνιοι-236 π.Χ.) Barcelona

Καλλίπους Ποταμός

Κάλλιππος S. Sebastiao do Freixo

Καμάρικα

Καναρία νήσος

Καπραρία νήσος

 • Καρθαγένη / Καινή πόλις (Καρχηδόνιος στρατηγός Ασδρούβας -225 π.Χ. ίσως πάνω σε ελληνική πόλη) Cartagena
 • Καρτηΐα (φοινικικό εμπορείον πιθανώτατα πάνω σε παλαιότερο ελληνικό) Bahia de Algeciras
 • Κέλισσα, Κέλσα (Colonia Julia Lepida Celsa ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική). Vellila de Ebro
 • Κλουνία (ρωμαϊκή πόλη πάνω σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική) Alto de Castro

Κονίστοργις

 • Κορδύβη (Σκιπίων Αφρικανός 205 π.Χ., πρβλ. Χορδύλη και Κορδύβη Πόντου)

Cordoba

Κοτινούσσα –Ερύθεια νήσος

 • Κραβασία (Φωκαείς ή Μασσαλιώτες άποικοι 6ου -5ου αι. π.Χ.) Castellon de la plana

Κρομμυούσσα (Ρόδιοι, Κρήτες, ή Μασσαλιώτες άποικοι) Mallorca

Κρόνιον (ίδρυμα του Τιτάνος Κρόνου)

Λαγάθου άκρον

Λαυαρή

Λευκή άκρα (Φωκαϊκή –Μασσαλιωτική αποικία, επανιδρυμένη από τον Καρχηδόνιο Hannibaal) Alicante

Λευκιανή

Λήθης ή Βελιών Ποταμός Lima

Λύκη Αστουρών

Λύκη Αυγούστου Lugos

 • Μαγώ (φοινικικό εμπορείον ίσως θεμελιωμένο σε παλαιότερο ελληνικό).

Mahon

Μαίνοβα (Μαινόβωρα)

Μακάρων νήσοι

 • Μαλάκη (φοινικικό εμπορείον πάνω σε παλαιότερο ελληνικό) Malaga
 • Μελλούσα (Ρόδιοι, Κρήτες, ή Μασσαλιώτες άποικοι) Minorca

Μέλσος

Μενεσθεύς (από τον βασιλέα Μενεσθέα των Αθηνών που κατέφυγε μετά τα Τρωικά στην Ιβηρία).

Μετελλινόν

Μερούα

 • Μιρόβριγα Ciudad Rodrigo
 • Μούνδα (ρωμαϊκή πόλη θεμελιωμένη σε παλαιότερη κελτιβηρική ή ελληνική)

Νινγουαρία νήσος

 • Νομαντία (Μασσαλιώτες άποικοι σε μείξη με Κελτίβηρες) Numancia
 • Οδύσσεια Loja?
 • Ολβία / Όνοβα (ελληνικό εμπορείον που σε κάποια στιγμή κατέστη φοινικικό –Onos Baal) Huelva

Όριππος

Παλλεντία

Πάλμα Palma

Πέλλα (Μακεδόνες άποικοι;)

Πίνητος

Πλουϊαλία νήσος

 • Πυρήνη (Ηρακλής προς τιμήν της Πυρήνης) Donostia /San Sebastian (Μασσαλιώτες άποικοι)

Ραύδα

Ρήγουσα

 • Ρόδη (Ροδιακή αποικία του 7ου -6ου αι. π.Χ.) Golfo de Rosas

Σακχαρεών (λατ. Sucro)

Σεγόβριγα

 • Σέταβις (Μασσαλιωτική αποικία του 6ου αι. π.Χ.) Xátiva
 • Τόλητον (ελληνική ή φοινικική αποικία) Toledo

Τρίλευκον άκρον

Τρίτιον μέταλλον

 • Τύδη (από τον ήρωα Διομήδη, προς τιμήν του πατρός του Τυδέως).

Tuy

Τύρις

Τύριος Ποταμός

Φλαβία Padron

Φλαβία Betanzos

Φοίβου άκρα

Χερσόνησος (Μασσαλιώτες άποικοι;) Peñíscola

Ωρία ή Ωρητία Oreto ?

Ωψικέλλα ή Ωκέλεια (από τον Ωκέλα που έφθασε στην Ιβηρία με τον Αντήνορα και τα τέκνα του).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.