FANDOM


Ιεραρχία

hierarchy, chain of command, pecking order, corporate ladder


Hierarchy-01-goog

Ιεραρχία

Hierarchy-02-goog

Ιεραρχία

Hierarchy-03-goog

Ιεραρχία

Hierarchy-Science-01-goog

Ιεραρχία Επιστημών

Spacetime-Points-01-goog

Χώρος

- Μία κατάσταση

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Ιεραρχία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ιερότητα".

ΟρισμόςEdit

Είναι η πρόσδοση δομής σε ένα Σύνολο.

ΕισαγωγήEdit

H ιεραρχία είναι πολύ βασική έννοια, καθώς είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσδίδεται διάταξη ή δομή σε ένα σύνολο από στοιχεία. Κατά την ιεραρχική δομή, κάθε στοιχείο έχει ένα καλά καθορισμένο «επίπεδο» στο οποίο ανήκει. Επίσης, κάθε επίπεδο της ιεραρχίας έχει ένα ακριβώς «από πάνω» επίπεδο και ένα ακριβώς «από κάτω» επίπεδο.

Η έννοια της ιεραρχίας έχει πληθώρα πρακτικών εφαρμογών.

Για παράδειγμα, το "ιεραρχικό δέντρο" είναι μία από τις σημαντικότερες "δομές δεδομένων" της Πληροφορικής.

Σε όρους αφηρημένης άλγεβρας ορίζεται απλά ως ένα διατεταγμένο σύνολο ή ένας "άκυκλος γράφος".

Με τον ελληνικό και σήμερα διεθνή όρο ιεραρχία (hierarchy) χαρακτηρίζεται γενικά η κατά βαθμό σειρά και τάξη που μπορεί ν΄ αφορά διάφορα θέματα, (ζητήματα, ανάγκες, κ.λπ.) , καθώς και πρόσωπα κατά την μεταξύ τους σειρά άσκηση καθηκόντων, ως και αντικείμενα κατά ταξινόμηση, ή διάφορες λειτουργίες κατά σειρά αυτών.

Ειδικά, ιεραρχία ονομάζεται αφενός μεν το αξίωμα του ιεράρχη (επισκόπου), που ταυτίζεται με την έννοια «αρχιεροσύνη», αφετέρου το σύνολο των επισκόπων της Εκκλησίας, π.χ. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ιεράρχηση Edit

Η πράξη της ιεραρχίας είναι η ιεράρχηση, που μπορεί να αφορά διαβάθμιση αντικειμένου, ή συστήματος, ή διάστασης, κ.λπ. με κατάληξη μία ταξινόμηση, ή συλλογή, κ.λπ.

Η ιεράρχηση απεικονίζεται είτε κάθετα, κατ΄ ανιούσα ή κατιούσα σειρά, είτε οριζόντια κατά επίπεδο. Συνηθέστερα απεικονίζεται κατά σχήμα πυραμίδας ή ως οργανόγραμμα και σπανιότερα ως γράφημα

Εφαρμογές Edit

Γενικά η ιεραρχία λαμβάνει πλείστες επιμέρους ορολογίες κατ΄ αντικείμενο εξέτασης - ιεράρχησης και τάξεις αυτού. Ειδικότερα στην αλληλογραφία η ιεράρχηση εγγράφων είναι συνώνυμη με την «διαβάθμιση αλληλογραφίας» που μπορεί ν΄ αφορά τόσο την ταχύτητα διεκπεραίωσης (αποστολής και λήψης) αυτών , που φέρεται κατά βαθμό προτεραιότητας, όσο και τον βαθμό ασφαλείας των διακινουμένων εγγράφων και σημάτων, εκ των οποίων βαθμών χαρακτηρίζονται και οι χειριστές αυτών.

Τέλος ο όρος ιεραρχία εξετάζεται ειδικότερα κατ΄ αντικείμενο Δικαίου ως

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τομ.9ος, σελ.818.

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)