FANDOM


Κέκροψ Α' ο Πρεσβύτερος, ο Διφυής

Cecrops, Κέκρωπας, Κέκροπας


Helmets-Greece-01-goog

Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής‎ 16ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Κέκροψ Ηγεμονικά Ονόματα

Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Μεγαρίδα ‎Ηγεμόνες Μεγαρίδας
Σαλαμίνα ‎Ηγεμόνες Σαλαμίνας
Αίγινα ‎Ηγεμόνες Αίγινας

Βοιωτία ‎Ηγεμόνες Βοιωτίας
Φωκίδα ‎Ηγεμόνες Φωκίδας
Οπουντία Λοκρίδα ‎Ηγεμόνες Οπουντίας Λοκρίδας
Επικνημίδεια Λοκρίδα ‎Ηγεμόνες Επικνημίδειας Λοκρίδας
Οζόλεια Λοκρίδα ‎Ηγεμόνες Οζόλειας Λοκρίδας
Δωρίδα ‎Ηγεμόνες Δωρίδας
Ευρυτανία ‎Ηγεμόνες Ευρυτανίας
Αιτωλία ‎Ηγεμόνες Αιτωλίας
Ακαρνανία ‎Ηγεμόνες Ακαρνανίας
Εύβοια ‎Ηγεμόνες Εύβοιας
Πελοπόννησος ‎Ηγεμόνες Πελοποννήσου
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης
Αιγαία Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαίας Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας
Δαρδανία (Arzawa) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Φοινίκη Ηγεμόνες Φοινίκης
Αίγυπτος Ηγεμόνες Αιγύπτου
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

- Βασιλέας της Αθήνας (1556 - 1506 π.Χ.) (μεγάλη προσέγγιση).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή, 16ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αττικής
Προ-Κεκροπίδες
Κεκροπίδες
Ερεχθείδες
Μητιονίδες
Αιγείδες


  • Κατάργηση της
μοναρχίας (1068?)Το όνομα "Κέκροψ" σχετίζεται ετυμολογικά με τις ονομασίες "Κεκρυφάλεια", Κρωπία, Κεγχρεαί, Κίχυρος, Γραία, Κρήτη

Πιθανόν το μυθικό πρόσωπο "Κέκροψ" να υποκρύπτει εθνολογική αντιπροσώπευση.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπήρχε προελληνικός λαός «*Κέκροπες». Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αυτόν τον λαό στις διασωθείσες πηγές της Ελληνικής Μυθολογίας.

Η γλωσσολογική εξέταση του ονόματος δείχνει ότι η ονομασία «Κέκροψ» προκύπτει από την ρίζα *Ccr-, *Κκρ-.

Η κατάληξη -οψ / -οπος ( = όψη) είναι μία συνήθης αρχαία ελληνική κατάληξη ονομάτων προσώπων.

Η παραπάνω ρίζα, ίσως, είναι συγγενική με την ρίζα *Ccl- , *Κκλ- από την οποία προκύπτει η λέξη «Κύκλωψ».

Αν υποτεθεί λοιπόν, ότι συνέβη διαγλωσσική μεταφορά των λέξεων, από μία προ-ελληνική γλώσσα στην ελληνική, τότε ενδεχομένως ίσχυσε ο γλωσσολογικός νόμος εναλλαγής υγρών συμφώνων (l, r).

Άρα: Κέκροψ < *Κέκρωψ < *Κέκλωψ < Κύκλωψ < Κύκλωπες.

Η άποψη υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι οι Έλληνες της Κλασσικής Εποχής θεωρούσαν όλα, σχεδόν, τα αρχαία τείχη και τις ακροπόλεις των πόλεών τους ως έργα Κυκλώπεια.

Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες λογοπλάστες μετέτρεψαν (εξηλλήνισαν) το φυλετικό όνομα Κέκροπες σε Κύκλωπες. (Στην Αττική όμως το όνομα του γενάρχη διατηρήθηκε αυτούσιο).

Προφανώς, το επόμενο φυλετικό κύμα που κατέλαβε την Αττική (ίσως Βερέσκυνθες (> Βρύγες) υπό τον Ερεχθέα) εκτόπισε τους "Κεκρωπείς" που κατέφυγαν στις Κυκλάδες.

ΓενεαλογίαEdit

- Ηγεμονικός Οίκος: Κεκροπίδες

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ο Κέκροπας, γιος της Γαίας και μυθικός ιδρυτής της πρώτης πόλης των Αθηνών, στην Ακρόπολη, (που ονομαζόταν Κεκροπία, είναι ο πρώτος αττικός ήρωας και χθόνια θεότητα, εμφανιζόμενος συνήθως ως διφυής, από τη μέση και άνω άνθρωπος και από τη μέση και κάτω όφις.

Θεωρείται γενάρχης των Αθηναίων (Κεκροπίδες).

Σε αυτόν αποδίδονται η θέσπιση διάφορων νόμων, η εφεύρεση της γραφής, η απογραφή του πληθυσμού, η κατάργηση των ανθρωποθυσιών, η ταφή των νεκρών, ο τρόπος οικοδόμησης οικιών αλλά η διαιτησία στη διαφωνία μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα για την κηδεμονία της πόλης.

Ο Κέκροπας πρέπει να έζησε γύρω στα 1600 π.Χ.. Σύζυγος του Κέκροπα ήταν η Άγραυλος, κόρη του Ακταίου, πρώτου βασιλέα των Αθηνών, ενώ αργότερα λέγεται πως ο Κέκροπας έλαβε ως σύζυγο τη Μητιάδουσα, αδελφή του Δαιδάλου.

Η Άγλαυρος ήταν η προσωποποίηση της γονιμότητας του εδάφους και του λαμπρού φωτός.

Ο Κέκροπας έκτισε πόλεις στην Εύβοια και την Κωπαΐδα.

Αγώνας Αθηνάς - Ποσειδώνα Edit

Ο Κέκροψ θεωρούνταν ότι ήταν ο κριτής στη διαμάχη μεταξύ του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την θεϊκή προστασία της πόλης.

Προτίμησε την Αθηνά. Σύμφωνα με τον μύθο, οι αντίπαλοι ανέβηκαν πάνω στον βράχο της Ακρόπολης, όπου κατέφθασαν και οι άλλοι δέκα Ολύμπιοι θεοί ως δικαστές στη διαφωνία των δυο θεών. Ο Κέκροπας παρίστατο ως μάρτυρας.

Πρώτος άρχισε ο Ποσειδών, στάθηκε στη μέση του βράχου και με την τρίαινά του κτύπησε δυνατά στο έδαφος. Αμέσως αναδύθηκε μία πηγή ύδατος που σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν «Ερεχθηίδα Θάλασσα».

Μετά ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της. Αυτή φύτευσε μια ελαία στον βράχο, που αμέσως έδωσε άφθονο καρπό. Θεωρούνταν ότι το δέντρο αυτό διατηρούταν ακόμη και στην Κλασσική Εποχή.

Στην συνέχεια ο Ζεύς κήρυξε το τέλος του αγώνα και κάλεσε τους άλλους θεούς να κρίνουν τον νικητή. Αυτοί ζήτησαν τη μαρτυρία και τη γνώμη του Κέκροπα. Αυτός θεώρησε σημαντικότερο το δώρο της Αθηνάς. Έτσι έγινε αυτή η επώνυμη θεά της πόλης. Δυσαρεστημένος ο Ποσειδών στέρησε την πολυυδρία από τους ποταμούς της Αττικής.

Πολιτειακή ΡύθμισηEdit

Σύμφωνα με Αθηναϊκό μύθο ο Κέκροψ (και που κατά το Πάριο Χρονικό βασίλευε το έτος 1318 πριν από το Διόγνητο = 1582 π.Χ.) προσπαθώντας να προστατεύεσει την Αττική από τους θαλασσοκράτορες Κάρες από την θάλασσα και τους Βοιωτούς από την ξηρά, διένειμε την Αττική σε δώδεκα περιοχές

Οι δώδεκα περιοχές ήταν:

Έδωσε επίσης εντολή, ο καθένας πολίτης να ρίξει από ένα λίθο και μετά την μέτρηση βρέθηκαν είκοσι χιλιάδες κάτοικοι.

ΛατρείαEdit

Λατρευόταν κυρίως στην Ακρόπολη υπό τη μορφή όφεος, έχοντας το δικό του ιερέα.

Λατρευόταν επίσης στα Μέγαρα, τη Βοιωτία, τον Αλίαρτο, την Εύβοια, τη Θράκη και τη Σαλαμίνα της Κύπρου.

Θεωρείται ο ιδρυτής της λατρείας του Δία Υπάτου και της Πολιάδας Αθηνάς.

ΤαφήEdit

Πιστεύεται ότι ο τάφος του βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της στοάς των Καρυάτιδων στο Ερεχθείο (Κεκρόπιο).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό "Πάπυρος - Λαρούς", Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1964.
  • "Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας", Pierre Grimal, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1980.

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki