FANDOM


Κβάντωσις

Quantization


Wavefunction-01-goog

Κυματοσυνάρτηση.

Hydrogen-Wave-Functions-goog

Κυματοσυνατήσεις υδρογόνου.

Effects-02-goog

Φαινόμενα Φαινομενολογία Φαινόμενο Επιστημονικά Φαινόμενα Επιστήμη Επιστήμες
Αστρονομικά Φαινόμενα Αστρονομία Φυσικά Φαινόμενα Φυσική Βιολογικά Φαινόμενα Βιολογία Γεωλογικά Φαινόμενα Γεωλογία Χημικά ΦαινόμεναΧημεία Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομία Κοινωνικά Φαινόμενα ΚοινωνιολογίαΙατρικά Φαινόμενα Ιατρική Ψυχολογικά Φαινόμενα Ψυχολογία Ιστορικά Φαινόμενα Ιστορία
Θρησκευτικά Φαινόμενα Θεολογία Μεταφυσικά Φαινόμενα Μεταφυσική Υπερβατικά Φαινόμενα Υπερβασιολογία

- Κβάντωση ή αλλιώς διακριτοποίηση είναι ένα ευρέως παρατηρούμενο φαινόμενο της Φύσης.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Κβάντωση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κβάντο" ( = quantum).

ΕισαγωγήEdit

Πολλές φυσικές ιδιότητες υπόκεινται σε κβάντωση, παίρνοντας διακριτές τιμές.

Παρατηρείται σε άτομα και μόρια, εξηγώντας την σταθερότητα της ύλης.

Σημαντικό ρόλο στα κβαντικά φαινόμενα παίζει και η σταθερά Planck.

Κβάντωση και σταθερότηταEdit

Στα πλαίσια της θεωρίας του Bohr τα άτομα στη θεμελιώδη τους κατάσταση είναι σταθερά, παρά τις τις συνεχείς κρούσεις τις οποίες υφίστανται, διότι τα ηλεκτρόνια στην στάθμη αυτή:

  • α) Δεν μπορούν να κατέλθουν (προσεγγίζοντα τον πυρήνα) εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη ενεργειακή στάθμη (χαμηλότερη τροχιά)
  • β) Δεν μπορούν να ανέλθουν (απομακρυνόμενα από τον πυρήνα) διότι η ενέργεια που δέχονται λόγω κρούσεων (καθώς, (KT) δωματίου ≈ 1/40 eV ) είναι αμελητέα σε σύγκριση με την ενεργειακή διαφορά των 10,2 eV που διαχωρίζει τη θεμελιώδη από την αμέσως επόμενη στάθμη.

ƒ Έτσι, παρά τη βιαιότητα και τη συχνότητα των θερμικών τους κρούσεων και το τεράστιο ενδοατομικό κενό, τα άτομα (στη θεμελιώδη τους κατάσταση) συμπεριφέρονται ουσιαστικά ως "χαλύβδινες απαραμόρφωτες σφαίρες". ƒ Αποκλείοντας τις βαθμιαίες και συνεχείς αλλαγές στην κατάσταση των ατόμων (και επιτρέποντας μόνο μεγάλες και ασυνεχείς μεταβολές) η κβάντωση αναδεικνύεται ως ο φυσιολογικός μηχανισμός εξήγησης του μυστηρίου της ατομικής σταθερότητας.

Η εννοιολογική ισοδυναμία της κβάντωσης με την σταθερότητα του ατόμου αποτελεί τη βασική συμβολή της θεωρίας του Bohr στην ανάπτυξη της Κβαντικής Φυσικής.

Πεδιακή ΚβάντωσηEdit

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η "κβάντωση πεδίου" όπως για παράδειγμα "κβάντωση του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου".

Τα φωτόνια θεωρούνται ως τα "κβάντα" του Πεδίου (κβάντα φωτός).

Η διαδικασία αυτή αφορά στην επιβολή μεταθετικών σχέσεων μεταξύ των τελεστών του πεδίου και της συζυγούς ορμής του, και φέρει το όνομα "Δεύτερη Κβάντωση" (καθώς η πρώτη κβάντωση έχει οδηγήσει ήδη στην εξίσωση εξέλιξης το πεδίου όπου το πεδίο ερμηνεύεται πλέον ως κυματοσυνάρτηση).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)