FANDOM


Κλασσική Φυσική

Classical Physics, Κλασική Φυσική


Physics-Atom-01-goog

Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα Φυσικής

Classical-Physics-goog

Κλάδοι της Κλασσικής Φυσικής

Physicists-Newton-10-goog

Ισαάκ Νεύτων

Magnetohydrodynamics-01-goog

Μαγνητοϋδροδυναμική

- Κλάδος της Φυσικής.

ΕισαγωγήEdit

Η Κλασσική Φυσική είναι ένας θεμελιώδης κλάδος της επιστήμης της Φυσικής. Χαρακτηρίζει ιστορικά τη Φυσική που αναπτύχθηκε από τα μέσα του [17ου αιώνα έως τα τέλη του 19ου αιώνα περίπου.

Η Σχετικιστική Φυσική, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, μερικές φορές κατατάσσεται, επίσης, στην Κλασσική Φυσική, με την έννοια ότι δεν συμπεριλαμβάνει την Αρχή Αβεβαιότητας που διαχωρίζει την Κλασσική από την Κβαντική Φυσική.

Κλάδοι Κλασσικής ΦυσικήςEdit

Υποδιαιρείται σε αρκετούς υπο-κλάδους:

α) Κλασσική Μηχανική (ή Νευτώνεια Μηχανική)

β) Αναλυτική Μηχανική (δηλ. Lagrangian και Hamiltonian)

γ) Κλασσική Ηλεκτροδυναμική (ή Ηλεκτροφυσική)

δ) Κλασσική Θερμοδυναμική

ε) Κλασσική Οπτική

στ) Ακουστική

η) Κλασσική Ρευστομηχανική

θ) Ελαστοδυναμική

ι) Χαοτική Μηχανική

Η Κλασσική Φυσική πραγματεύεται, κατά κύριο λόγο, τα φυσικά φαινόμενα που εμπίπτουν στην περιοχή της καθημερινής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αιτίων ( επιδράσεις) των μακροσκοπικών κινήσεων.

Συνήθως, δεν ενδιαφέρεται για τη σύσταση και τη δομή των σωμάτων, αλλά τα αντιμετωπίζει ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την ποσότητα της ύλης τους. (Η μελέτη της δομής της ύλης αποτέλεσε παραδοσιακά αντικείμενο της Χημείας και, αργότερα, της Κβαντικής Χημείας).

Οι κλίμακες στις οποίες χονδρικά εφαρμόζεται συνήθως αφορούν τον Μακρόκοσμο και κυμαίνονται από μερικά εκατοστά του χιλιοστού (διακριτική ικανότητα οπτικού μικροσκοπίου) έως τις διαστάσεις των ουρανίων σωμάτων και των πλανητικών συστημάτων. Η κλίμακα αυτή είναι απλώς ενδεικτική, καθώς ορισμένα φαινόμενα του Μικρόκοσμου (π.χ. μοριακή κίνηση των αερίων) και του Μεγάκοσμου (περιστροφή των γαλαξιών, κινήσεις αστέρων και νεφελωμάτων κ.α.) μπορούν να περιγραφούν επιτυχώς με τις μεθόδους της Κλασσικής Φυσικής.

Όρια ΕφαρμογήςEdit

Αντιθέτως, η Κλασσική Φυσική αποτυγχάνει όταν εφαρμόζεται σε συστήματα σωμάτων που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, παραπλήσιες της ταχύτητας του φωτός, ή όταν αντιμετωπίζει κοσμικές δομές εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας (σμήνη γαλαξιών ή το σύμπαν ως όλον), οπότε ο Χωρόχρονος δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί επίπεδος. Στις περιπτώσεις αυτές η Κλασσική Φυσική αντικαθίσταται από την Ειδική ή την Γενική Σχετικότητα αντίστοιχα.

Επίσης, αποτυγχάνει όταν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές κλίμακες, της τάξης μεγέθους της ατομικής δομής της ύλης. Συγκεκριμένα, αδυνατεί να εξηγήσει την σταθερότητα και τις χημικές ιδιότητες της ύλης, οπότε και αντικαθίσταται από την Κβαντική Φυσική.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki