FANDOM


Ανάκλασις

Reflection


Effects-Reflection-01-goog

Ανάκλαση στην Φύση

Reflection-Refraction-Interference-Diffraction-goog

Κυματική Ανάκλαση Κυματική Διάθλαση Κυματική Συμβολή Κυματική Περίθλαση

Effects-Reflection-02-goog

Ανάκλαση.

Mirror-01-goog

κάτοπτρο Φωτεινή Ακτίνα Ανάκλαση Οπτική <center>

Mathematicians-Archimedes-Mirror-goog

<center>O Αρχιμήδης στα τείχη των Συρακουσών καίει με κάτοπτρα τον Ρωμαϊκό Στόλο.

Effects-Reflection-03-goog

Ανάκλαση στην Φύση

Effects-Reflection-04-goog

Ανάκλαση στην Φύση

Είναι ένα Οπτικό Φαινόμενο.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Ανάκλαση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κλάση".

ΠεριγραφήEdit

Ανάκλαση είναι το Φυσικό Φαινόμενο κατά το οποίο μεταβάλλεται η διεύθυνση διάδοσης ενός οδεύοντος κύματος όταν συναντά μια ασυνέχεια του μέσου στο οποίο διαδίδεται (π.χ. ένα εμπόδιο ή μια μεταβολή στις ιδιότητες του μέσου, όπως η μεταβολή της πυκνότητας μάζας μιας χορδής ή του δείκτη διάθλασης), μέσα στο ίδιο το μέσο.

Συνήθη παραδείγματα ανάκλασης είναι η ανάκλαση που συμβαίνει στα:

Ανάκλαση ΦωτόςEdit

Με βάση το ακτινικό μοντέλο για το φως, όταν μια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσο συναντάει τη διαχωριστική επιφάνεια ανάμεσα σε αυτό και σε ένα άλλο μέσο, τότε ένα μέρος της φωτεινής ακτίνας (ή ακόμη και ολόκληρη η ακτίνα) ανακλάται πίσω στο αρχικό μέσο διάδοσης.

  • Κάτοπτρο ή ανακλαστική επιφάνεια, είναι μία επιφάνεια που προκαλεί το φαινόμενο της ανάκλασης. Μία επιφάνεια μπορεί να παίξει το ρόλο του κατόπτρου, μόνο όταν οι ατέλειές της είναι μικρές σε σύγκριση με το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός .
  • Γωνία πρόσπτωσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα ακτίνα και την κάθετο προς την ανακλαστική επιφάνεια, στο σημείο πρόσπτωσης.
  • Γωνία ανάκλασης είναι η γωνία που σχηματίζεται από την ανακλώμενη ακτίνα και την κάθετο προς την ανακλαστική επιφάνεια, στο σημείο πρόσπτωσης.
  • Επίπεδο ανάκλασης είναι το επίπεδο που ορίζεται από την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα.

Η ανάκλαση καλείται κατοπτρική όταν οι φωτεινές ακτίνες προσπίπτουν σε μία λεία και στιλπνή διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο οπτικών μέσων. Σε αυτήν την περίπτωση αν οι προσπίπτουσες ακτίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους, τότε και οι ανακλώμενες ακτίνες θα εξακολουθήσουν να είναι παράλληλες. Κατοπτρική ανάκλαση επίσης παρατηρείται όταν το φως προσπίπτει σε μία λεία αδιαφανή επιφάνεια (π,χ, σε μία επιφάνεια υψηλού βαθμού στιλπνότητας).

Όταν οι ακτίνες προσπίπτουν σε μία τραχιά και ανώμαλη επιφάνεια, οι ακτίνες σκεδάζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Το είδος αυτό της ανάκλασης ονομάζεται διάχυτη ανάκλαση.

Νόμος ΑνάκλασηςEdit

Reflection

Ανάκλαση.

Ας υποθέσουμε πως μία φωτεινή ακτίνα προσπίπτει υπό γωνία σε μία λεία και στιλπή διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο οπτικών μέσων. Τότε:

  1. Η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη ακτίνα καθώς και η κάθετος προς την ανακλαστική επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης, βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο.
  2. Η γωνία ανάκλασης, θα, ισούται με τη γωνία πρόσπτωσης, θπ, δηλαδή θαπ, για όλα τα μήκη κύματος και για οποιοδήποτε ζεύγος υλικών με κοινή διαχωριστική επιφάνεια.

Ολική Εσωτερική ΑνάκλασηEdit

Όταν μία φωτεινή ακτίνα που οδεύει σε ένα οπτικό μέσο που έχει δείκτη διάθλασης $ n_1 $, προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια με ένα δεύτερο οπτικό μέσο που έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης $ n_2 < n_1 $, τότε υπάρχει μία κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης, $ \theta_c $, για την οποία η διαθλώμενη ακτίνα αναδύεται εφαπτομενικά προς την ανακλαστική επιφάνεια. Η γωνία αυτή καλείται οριακή γωνία ή γωνία ολικής εσωτερικής ανάκλασης. Όταν η γωνία πρόσπωσης μιας φωτεινής ακτίνας είναι μεγαλύτερη από την οριακή γωνία, τότε αυτή ανακλάται στο σύνολό της. Το φαινόμενο αυτό συνιστά την ολική εσωτερική ανάκλαση και παρατηρείται μόνον όταν το φως διαδίδεται από ένα μέσο σε ένα άλλο, οπτικά αραιότερο.

Κάνοντας χρήση του Νόμου Snell για τη διάθλαση , η οριακή γωνία βρίσκεται:

$ sin{ \theta_c} = \frac{n_2}{n_1} $ (για $ n_2 < n_1 $)

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Physics for scientists & engineers R.A Serway, Λ.Κ. Ρεσβάνης, Αθήνα, Σ. Αθανασόπουλος - Σ. Παπαδάμης, c1990
  • Πανεπιστημιακή φυσική H.D. Young, E. Αναστασάκης, Αθήνα, Παπαζήσης, c1994, ISBN: 9600210675 και 9600210888

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

<center> - Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)