FANDOM


Λυκαννίμυνδος

Sumerian King List

Lugal-Anne-Mundu, Λουγκαλαννεμουντού


Rulers-Sumerian-01-goog

Υστερο-Σουμεριακή Εποχή Ηγεμόνες Υστερο-Σουμεριακής Εποχής 25ος Αιώνας π.Χ.

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Αδάβεια (Adab) Ηγεμόνες Αδάβειας

Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ελυμαΐς (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας

Κίσεια (Kish) Ηγεμόνες Κίσειας
Ωρύγεια (Uruk) Ηγεμόνες Ωρύγειας
Ώρεια (Ur) Ηγεμόνες Ώρειας
Αξάγεια (Akshak) Ηγεμόνες Αξάγειας
Ώμμεια (Umma) Ηγεμόνες Ώμμειας
Λαγάσεια (Lagash) Ηγεμόνες Λαγάσειας
Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

MapSumeria-Gary

Χάρτης Σουμερίας και των αυτοκρατοριών της

Maps-Sumerian-Empire-01-goog

Σουμεριακή Αυτοκρατορία

Maps-Sumerian-Empire-02-goog

Σουμεριακή Αυτοκρατορία

- Βασιλέας της Αδάβειας (Adab), πόλης της Σουμερίας (c. 2480 - 2420) .

- Αυτοκράτορας της Σουμερίας (2470 - 2420 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Σουμεριακή Εποχή.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Rulers /Ur

Το όνομα "[[]]" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Βασιλέας της Αδάβειας (Adab), (c. 2495 - 2405)

Ο σημαντικότερος βασιλέας στην ιστορία της Αδάβειας (Adab), πόλης της Σουμερίας. Η βασιλεία του (στην Αδάβεια) ήταν εξαιρετικά μακροχρόνια. Εβασίλευσε 90 έτη.

ΚατακτήσειςEdit

Μεταγενέστερες πηγές αναφέρουν ότι η αυτοκρατορία του περιελάμβανε ολόκληρη την Μεσοποταμία και την Συρία και εκτεινόταν από την Κάτω Θάλασσα (σημερινή Περσικός Κόλπος) έως την Άνω Θάλασσα (σημερινή Μεσόγειος Θάλασσα). Επιπλέον έφθανε έως την οροσειρά του Ζάγρου περιελάμβανε δε και την Ελυμαΐδα (Elam). Η αυτοκρατορία του, η μεγαλύτερη της εποχής διαλύθηκε μετά τον θανάτό του.

ΤίτλοιEdit

Ενδεικτικό της ισχύος του είναι ότι είχε λάβει τους εξής τίτλους:

  • "Βασιλέας των τεσσάρων τετάρτων του Σύμπαντος"
("King of the Four Quarters of the Universe") και
  • "Αυτός που ανάγκασε όλες τις ξένες χώρες να πληρώνουν φόρο υποτελείας, που έφερε την ειρήνη στους λαούς όλων των χωρών, που έκτισε τους ναούς όλων των μεγάλων θεών που επανέφερε την Σουμερία στην δόξα της, που άσκησε την ηγεμονία σε όλον τον Κόσμο"
("He who made all the foreign lands pay steady tribute to him, who brought peace to the peoples of all the lands, who built the temples of all the great gods, who restored Sumer to its glory, who exercised Kingship over the entire World").

Μεγάλη ΕξέγερσηEdit

Δεκατρείς υποτελείς ηγεμόνες (ensis) συνασπίσθηκαν και εξεγέρθηκαν αλλά όλοι κατανικήθηκαν. Οι περισσότεροι απο αυτούς συμπεριλαμβανομένων και των Ελυμαϊκών πόλεων έφεραν Σημιτικά ονόματα (είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν πληροφορίες για Σημίτες που ανέλαβαν ηγετικές θέσεις στην Σουμερία).

Υποταγή της ΓυταίαςEdit

Αργότερα εκστράτευσε στην οροσειρά του Ζάγρου και κατέλαβε την ορεινή Γυταία (Gutium) [Η εκστρατεία αυτή έγινε, ίσως, επειδή εκεί κατέφυγαν οι αντιτιθέμενοι οι οποίοι, με την συνεργασία των ορεσείβιων, έκαναν επιδρομές την αυτοκρατορική επικράτεια].

Τα Αίτια της Επιτυχίας τουEdit

Η Αδάβεια ήταν πάντοτε μία από τις πλέον ασήμαντες πόλεις της Μεσοποταμίας. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό πως, μία τέτοια πόλη, παρέκαμψε δώδεκα ισχυρότερες και δημιούργησε ένα κράτος πρωτοφανούς έκτασης, για τα δεδομένα της εποχής.

Πιθανότατα, ο Λυκαννιμούνδος εκμεταλλεύθηκε την οξύτατη μακροχρόνια αντιπαράθεση Ωρυγείας και Κισείας και την αναζήτηση από τον Σουμεριακό πληθυσμό ενός ηγεμόνα, έστω και μικρής πόλης, που δεν θα νήκε στις υπάρχουσες παρατάξεις και θα ένωνε, επιτέλους, την σπαρασσόμενη από συνεχείς συρράξεις, Σουμερία.

Τα Τέσσερα Τέταρτα του ΣύμπαντοςEdit

Maps-Akkadian-Empire-01-goog

Σουμεριακή Οικουμένη Ακκαδική Αυτοκρατορία

Τα Τέσσερα Τέταρτα του Σύμπαντος (ακριβέστερα της Οικουμένης) σύμφωνα με τους Σουμέριους, ήταν:

  1. Σουμερία (Sumer). Περιλαμβάνει την κυρίως Σουμερία (ή Υρία, σύμφωνα με τους μεταγενέστερους Έλληνες) καθώς και την ευρύτερη Σουμερία (land of Kish) ή Ακκαδία (Akkadia)
  2. Ελυμαΐδα (Elam)
  3. Συβαρτία (Subartu). Περιλαμβάνει την "Παρατίγρεια περιοχή" του βόρειου Τίγρητα καθώς και το βόρειο τμήμα της Ζαγραίας Οροσειράς (Zagros)
  4. Μαρδία (Martu). Περιλαμβάνει την "Παρευφράτεια περιοχή" του βόρειου Ευφράτη, την Άνω Μεσοποταμία (Mesopotamia Upper) και Συρία (Syria) καθώς και την Συριακή έρημο.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki