FANDOM


Μέρνεφθις

Merenptah

Pharaohs, Nineteenth dynasty of Egypt


Rulers-Egypt-01-goog

Υστερο-Αιγυπτιακή ΕποχήΗγεμόνες Υστερο-Αιγυπτιακής Εποχής Δυναστεία 19η (XIX) 13ος Αιώνας π.Χ.

Αίγυπτος Ηγεμόνες Αιγύπτου Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 0α (0a) Δυναστεία 0β (0b) Δυναστεία 1η (I) Δυναστεία 2η (II)
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 3η (III) Δυναστεία 4η (IV) Δυναστεία 5η (V) Δυναστεία 6η (VI)
>>Πρώτη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 7η (VII) Δυναστεία 8η (VIII) Δυναστεία 9η (IX) Δυναστεία 10η (X) Δυναστεία 11α (XIa)
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 11β (XIb) Δυναστεία 12η (XII)
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 13η (XIII) Δυναστεία 14η (XIV) Δυναστεία 15η (XV) Δυναστεία 16ης (XVI) Δυναστεία 17η (XVII)
>>Υστερο-Αιγυπτιακή (New)<< Δυναστεία 18η (XVIII) Δυναστεία 19η (XIX) Δυναστεία 20η (XX)
>>Τρίτη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 21η (XXI) Δυναστεία 22η (XXII) Δυναστεία 23η (XXIII) Δυναστεία 24η (XXIV)
>>Νεο-Αιγυπτιακή (Late)<< Δυναστεία 25η (XXV) Δυναστεία 26η (XXVI) Δυναστεία 27η (XXVII) Δυναστεία 28η (XXVIII) Δυναστεία 29η (XXIX) Δυναστεία 30η (XXX) Δυναστεία 31η (XXXI) Δυναστεία 32η (XXXII) Δυναστεία 33η (XXXIII)

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Συρία (Martu) Ηγεμόνες Συρίας
Ισραηλία (Israel)Ηγεμόνες Ισραηλίας
Ιουδαία (Judash) Ηγεμόνες Ιουδαίας
Φοινίκη (Phoenicia) Ηγεμόνες Φοινίκης
Ασσυρία (Assyria) Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία (Babylonia) Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Μυκηναϊκή Ελλάδα (Mycenaean Greece) Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Ελλάδας

- Αυτοκράτορας (φαραώ) της Αιγύπτου (Αύγουστος 1213 - Μάιος 1203 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Αιγυπτιακή Εποχή, 13ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
19η Δυναστεία XIX
ο Γέρων
Ramesses I
Men-pehti-Re
1295 - 1294
ο Πολεμικός
Sethos I
Meri-en-Ptah
1294 - 1279
ο Μέγας
Ramesses II
Meri-Amun
1279 - 1213
  • Μέρνεφθις
ο Νικητής
Merneptah
Hotep-her-maat
1213 - 1204
ο Ανίσχυρος
Sethos II
Weser-kheperu-Re
1204 - 1198
ο Σφετεριστής
Amonmose
Heka-Waset
1203 - 1200
ο Νέος
Siptah
Secha-en-Re
1198 - 1193
η Ισχυρή Κυρία
Thuoris
Setep-en-Mut
1198 - 1193 (regent)
1193 - 1190- Το όνομα "Μέρνεφθις" είναι εξελληνισμός του ονόματος "Mer-en-Ptah" που είναι Αιγυπτιακής προέλευσης.

ΟνομασίαEdit

Οι διάφορες ονομασίες τις οποίες έλαβε (ή με τις οποίες αναφέρεται στην ιστορία) είναι:

ΤαύτισηEdit

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: Δυναστεία 19η.

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του, είναι:

Θεωρητικά επί της βασιλείας του έγινε ο Τρωικός Πόλεμος (1218 - 1209 π.Χ.) και αλώθηκε η Τροία.

Merneptah had to carry out several military campaigns during his reign,

- in year 5 (1208 π.Χ.) he fought against the Libyans, who (with the assistance of the Sea Peoples) were threatening Egypt from the West. Merneptah led a victorious six-hour battle against a combined Libyan and Sea People force at the city of Per-ire, probably located on the western edge of the Delta. His account of this campaign against the Sea Peoples and Libu is described in prose on a wall beside the sixth pylon at Karnak, which states:

- "[Beginning of the victory that his majesty achieved in the land of Libya] -i, Ekwesh, Teresh, Lukka, Sherden, Shekelesh, Northerners coming from all lands."

Later in the inscription Merneptah receives news of the attack:

- "... the third season, saying: 'The wretched, fallen chief of Libya, Meryre, son of Ded, has fallen upon the country of Tehenu with his bowmen--Sherden, Shekelesh, Ekwesh, Lukka, Teresh. Taking the best of every warrior and every man of war of his country. He has brought his wife and his children--leaders of the camp, and he has reached the western boundary in the fields of Perire.'"

In the Athribis Stele, in the garden of Cairo Museum, it states

- "His majesty was enraged at their report, like a lion""",

assembled his court and gave a rousing speech.

Later he dreamed he saw Ptah handing him a sword and saying

- "Take thou (it) and banish thou the fearful heart from thee."

When the bowmen went forth, says the inscription,

-"Amun was with them as a shield."

After six hours the surviving "Nine Bows" threw down their weapons, abandoned their baggage and dependents, and ran for their lives.

Merneptah states that he defeated the invasion, killing 6,000 soldiers and taking 9,000 prisoners.

To be sure of the numbers, among other things, he took the penises of all uncircumcised enemy dead and the hands of all the circumcised, from which history learns that the Ekwesh were circumcised, a fact causing some to doubt they were Greek.

There is also an account of the same events in the form of a poem from the Merneptah Stele, widely known as the Israel Stele, which makes reference to the supposed utter destruction of Israel in a campaign prior to his 5th year in Canaan: "Israel has been wiped out...its seed is no more."

This is the first recognised ancient Egyptian record of the existence of Israel--"not as a country or city, but as a tribe" or people.

ΧρονολογίαEdit

Οι διάφορες χρονολογίες της βασιλείας της από διακεκριμένους Αιγυπτιολόγους, αρχαίους και νεώτερους, είναι:

ΤαφήEdit

Οι πληροφορίες που αφορούν τον τάφο και το μομμιοποιημένο σώμα (μούμια) του είναι:

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)