FANDOM


Μηδία

Media


Maps-Media-02-goog

Μηδία

Maps-Media-03-goog

Μηδία

Maps-Media-01-goog

Μηδία

Maps-Median-Empire-03-goog

Μηδική Αυτοκρατορία

Maps-Median-Empire-02-goog

Μηδική Αυτοκρατορία

Maps-Median-Empire-01-goog

Μηδική Αυτοκρατορία

Maps-Persian-Empire-04-goog

Μηδία Περσική Αυτοκρατορία

Maps-Elymais-Babylonia-Susiana-Media-goog

Μεσοποταμία Βαβυλωνία Ασσυρία Μηδία Ελυμαΐδα Κυσσία Ηδυφών Ποταμός Ορόατις Ποταμός

Maps-Hyperzagraeane-05-goog

Υπερζαγραιανή

Maps-Mesopotamia-Syria-01-goog

Συρία Παλαιστίνη Μεσοποταμία

Maps-Hyperzagraeane-07-goog

Υπερζαγραιανή

- Ιστορική χώρα της Ασίας που βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Ιράν.

ΜυθολογίαEdit

Η μυθολογία αναφέρει ότι ιδρύθηκε από το Μήδο, το γιο της Μήδειας.

ΜήδοιEdit

Οι Μήδοι ήταν λαός που προήρθε απ' τη μείξη των αυτοχθόνων λαών με τα διάφορα φύλα της Βακτρίας και Σογδιανής.

ΓεωγραφίαEdit

Πόλεις Μηδίας:

ΙστορίαEdit

Το πρώτο κέντρο πολιτισμού που δημιουργήθηκε στο Ιρανικό οροπέδιο σχηματίστηκε μεταξύ 9ου και 7ου π.Χ. αιώνα στην περιοχή που ονομαζόταν Μηδία από τις Ιρανικές φυλές που την κατοικούσαν.

Αρχικά, νικήθηκαν και υποτάχθηκαν στους Ασσύριους για αρκετούς αιώνες.

Το Μηδικό κράτος δημιουργήθηκε στα ΒΔ τμήμα του Ιρανικού οροπεδίου γύρω στα 673 - 672 π.Χ. και υπήρξε αποτέλεσμα μιας αντί-ασσυριακής εξέγερσης.

Στα 616 - 605 π.Χ. η Μηδία, σε συμμαχία με τη Βαβυλωνία, κατέλυσε το Ασσυριακό κράτος και αφού κατέλαβε την Μαναία (Mana) και την Ουραρτία (Urartu), καθώς και τα μεγαλύτερο τμήμα του Ιρανικού οροπεδίου, έγινε παγκόσμια δύναμη.

Το 550, ως αποτέλεσμα ενός πολέμου πού κράτησε άπά τα 553 - 550 π.Χ. ανάμεσα στη Μηδία και στο υποτελές σε αυτήν βασίλειο της Περσίδας, η εξουσία πέρασε στη δυναστεία των Αχαιμενιδών, πού ανήκαν στην ισχυρή φυλή των Πασαργαδών.

Με την ανάπτυξη της Περσικής Αυτοκρατορίας η Μηδία αποτέλεσε απετέλεσε τμήμα της και σύνδεσε την τύχη της με αυτήν της Περσίας.

Το όνομα Περσίδα (Πάρσα, Πάρς, Φάρς) δόθηκε για πρώτη φορά στο χώρο από τους αρχαίους Έλληνες και, αργότερα, και από τούς άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Η ονομασία αυτή που αναφερόταν σε όλη τη χώρα, αργότερα μετατράπηκε σε Περσία (ονομασία πού διατηρήθηκε στην Ευρώπη ως το 1935).

Χρονολογικός ΠίνακαςEdit

  • 2000-1800 Π.Χ, Η Κάθοδος των Αρείων
  • Deioces, 728Π.Χ - 675Π.Χ
  • Φραόρτης Phraortes (Kashtariti), 675 - 653 π.Χ
  • Scythian interregnum
  • ΚυαξάρηςCyaxares, 625 Π.Χ - 585Π.Χ
  • Αστυάγης, 585Π.Χ - 550Π.Χ
  • 628 Π.Χ, Η γέννηση του Ζαρατούστρα

ΘρησκείαEdit

Πίστευαν σε δυο θεότητες: του Καλού και του Κακού, που βρίσκονταν σε συνεχή πάλη μεταξύ τους. Λάτρευαν και τους αστέρες.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)