FANDOM


Μικρόκοσμος

Microcosm, Microcosmos, Microcosmus


Nanotechnology-Nanoscale-02-goog.gif

Νανοτεχνολογία.

Nanotechnology-Nanoscale-goog.jpg

Νανοτεχνολογία.

Atom-01-goog.jpg

Άτομο
Ατομικός Πυρήνας
Πρωτόνιο
Κυρκόνιο (quark)
Ηλεκτρόνιο

Particle-Astrophysics-01-goog.jpg

Σωματιδιακή Αστροφυσική
Μικρόκοσμος
Μεγάκοσμος

- Είναι μία παρατηρησιακή άποψη του Σύμπαντος.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Μικρόκοσμος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Κόσμος".

ΕισαγωγήEdit

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν στο τέλος του αιώνα, που πέρασε γύρω απ' το άτομο, άνοιξαν πραγματικά καινούριους ορίζοντες στην εξερεύνηση της ύλης και του κόσμου, προκάλεσαν επανάσταση στις μέχρι τότε επικρατούσες αντιλήψεις για την ύλη και επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις πως η ύλη δεν είναι κάτι το πάντα δεδομένο, το στατικό, αλλά πως διαρκώς μεταβάλλεται, άρα μεταβάλλεται και ο κόσμος που αποτελείται απ' αυτή και μαζί κι ο άνθρωπος.

Μικρόκοσμος ονομάστηκε λοιπόν όλος εκείνος ο κόσμος που διακρίνεται με την προσεκτική μελέτη του ατόμου και που μπορεί να συγκριθεί με τον Μακρόκοσμο στην πολυπλοκότητα της σύνθεσης και της λειτουργίας του.

Πρώτο βήμα για την ανακάλυψη του Μικρόκοσμου ήταν η διάσπαση του ατόμου, που το αποτέλεσμά της ήταν να επιβεβαιωθούν οι υποθέσεις μερικών επιστημόνων για το ότι αυτό αποτελείται από απειροελάχιστα σωματίδια που με τη σειρά τους είναι σύνθεση άλλων σωματιδίων.

Έτσι λοιπόν βρέθηκε ότι το άτομο διαιρείται σε αντίθετα ηλεκτρισμένα σώματα, τα ηλεκτρόνια, που εκπέμπουν και ηλεκτρική ενέργεια. Απ' τους Κιουρί απομονώθηκε άλλο συστατικό της ύλης, το ράδιο, επίσης με ηλεκτρικές ιδιότητες.

Ο Ratherford έκανε πρώτος την υπόθεση πως κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα, γύρω από τον οποίο (όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο) στρέφονται τα ηλεκτρόνια, που η μάζα τους είναι αρκετές φορές πιο μικρή απ' αυτήν του πυρήνα.

Και άλλα συστατικά ανακαλύφθηκαν κατά τη διάσπαση του ατόμου και του πυρήνα του. Το πρώτιο, ένα ουδέτερο (επειδή δεν είναι ηλεκτρισμένο) σώμα, το μεσόνιο κλπ.

Με την ανακάλυψη των ραδιενεργών στοιχείων, άρχισε να αναπτύσσεται η θεωρία για τη μετατροπή της ύλης σε ενέργεια και το αντίθετο.

Πίνακας Μεγεθών ΚόσμωνEdit

Δύναμη Πρόθεμα Σύμβολο ΚόσμοςΕπιστημονική κατηγορία
1024 yotta, ιοττα- Y Ιοττόκοσμος Ιοττοεπιστήμη
1021 zetta, ζεττα- Z Ζεττάκοσμος Ζετταεπιστήμη
1018 exa, εξα- E Εξάκοσμος Εξαεπιστήμη
1015 peta, πετα- P Πετάκοσμος Πεταεπιστήμη
1012 tera, τερα- T Τεράκοσμος Τεραεπιστήμη
109 giga, γιγα- G Γιγάκοσμος Γιγαεπιστήμη
106 mega, μεγα- M Μεγάκοσμος Μεγαεπιστήμη
103 kilo, κιλο- K (k)
102 hecto, εκτο- H (h)
101 deka, δεκα- D (da)
100 (None) (None) Μακρόκοσμος Μακροεπιστήμη
10-1 deci, δεκατο- d
10-2 centi, εκατοστο- c
10-3 milli, χιλιοστο- m
10-6 micro, μικρο- u (μ) Μικρόκοσμος Μικροεπιστήμη
10-9 nano, νανο- n Νανόκοσμος Νανοεπιστήμη
10-12 pico, πικο- p Πικόκοσμος Πικοεπιστήμη
10-15 femto, φεμτο- f Φεμτόκοσμος Φεμτοεπιστήμη
10-18 atto, αττο- a Αττόκοσμος Αττοεπιστήμη
10-21 zepto, ζεπτο- z Ζεπτόκοσμος Ζεπτοεπιστήμη
10-24 yocto, ιοκτο- y Ιοκτόκοσμος Ιοκτοεπιστήμη

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

Particles-Zoo-goog.jpg

Μοριακή Φυσική Ατομική Φυσική Πυρηνική Φυσική Σωματιδιακή Φυσική Κβαντική Φυσική
Σώμα Σωμάτιο Σωματίδιο
Μόριο Άτομο Ατομικός Πυρήνας
Σωματίδια Θεμελιώδη Σωματίδια Στοιχειώδη Σωματίδια
Βοσόνιο (boson) Φερμιόνιο (fermion)
Μικρόκοσμος

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki