FANDOM


Μολοσσοί

Molossians, Μολοττοί


Maps-Epirus-wik

Ήπειρος.

Maps-Epirus-06-goog

Ήπειρος και Ιλλυρία.

Ιστορικός λαός της Ηπείρου.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Μολοσσοί" σχετίζεται ενδεχομένως ετυμολογικά με τις λέξεις "Μαλιείς ", "Μήλος".

ΙστορίαEdit

Ikl Βόρεια Ελλάδα Ikl
Ιστορική Διαίρεση
Μακεδονία
Macedonis
Μακεδόνες
Emathia
Αμυθάονες
Bottiaea
Βοττιαίοι
Pelagonia
Πελαγόνες
Lygcestis
Λυγκηστές
Brygeis
Βρύγες
Almopia
Άλμωπες
Pieria
Πίερες
Elimeia
Ελύμειοι
Orestis
Eordaea
Εορδοί
Tymphaea
Τυμφαίοι
Mygdonia
Μύγδονες
Crestonia
Κρήστωνες
Ήπειρος
Chaonia
Χάονες
Molossis
Μολοσσοί
Ellopia
Έλλοπες
Atintania
Ατιντάνες
Thesprotia
Θεσπρωτοί
Cassopia
Κασσωπαίοι
Athamania
Αθαμάνες
Aethicia
Αίθικες
Amphilochia
Αμφίλοχοι
Θεσσαλία
Hestiaeotis
Εστιαίοι
Pelasgiotis
Πελασγοί
Thessaliotis
Θεσσαλοί
Phthiotis
Φθιώτες
Phthia
Φθίοι
Aenis
Αινιάνες
Dolopia
Δόλοπες
Magnesia
Μάγνητες
Perraebia
Περραιβοί


Κατείχαν τις περιοχές γύρω από τα σημερινά Ιωάννινα και είχαν στη δικαιοδοσία τους το φημισμένο σε όλη την αρχαία Ελλάδα μαντείο της Δωδώνης.

Υπάρχουν πολλές απόψεις για την καταγωγή τους. Το πιθανότερο είναι ότι ανήκαν στις ιλλυρικές φυλές και κατέβηκαν νοτιότερα. Η κάθοδός τους χρονολογείται στο 13ο αι. π.Χ.

Απώθησαν τους Θεσσαλούς, που κατείχαν τότε την Ήπειρο, και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή. Έτσι ήρθαν σε επαφή με τον Ελληνισμό, απ` όπου παρέλαβαν πολλά στοιχεία.

Στον ελληνικό χώρο εμφανίστηκαν κυρίως στην εποχή του πρώτου βασιλέα τους Θάρυπα (430-390 π.Χ.). Αυτός καθιέρωσε την ελληνική γραφή, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα.

Τόσο ο Θάρυπας, όσο και ο διάδοχός του Αλκέτας, διατήρησαν καλές σχέσεις με την Αθήνα και τις άλλες πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας.

Στην εποχή της κυριαρχίας των Μακεδόνων έχασαν την αυτονομία τους.

Μετά την παρακμή τους άρχισαν πάλι να ακμάζουν και επανέρχονται στο ιστορικό προσκήνιο με το βασιλέα τους Πύρρο.

Με την κατάργηση της βασιλείας, στο τέλος του 2ου αι. π.Χ., παρήκμασαν και πάλι και τελικά υποτάχθηκαν στους Ρωμαίους το 168 μ.Χ. μετά τη μάχη της Πύδνας.

Η εμφάνιση αγγείων κορινθιακής προέλευσης στην Ήπειρο και στο νεκροταφείο του Λιατοβουνίου σχετίζεται με την εγκατάσταση στις ηπειρωτικές ακτές των πρώτων αποίκων από την Ήλιδα (730 - 650 π.Χ.) και λίγο αργότερα από την Κόρινθο (τέλη 6ου αιώνα π.Χ.).

Από τον 6ο αιώνα π.Χ. η Κόρινθος επέτυχε να ασκήσει τον οικονομικό έλεγχο σε αρκετά ηπειρωτικά φύλα.

H κατάσταση αυτή διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητη έως τις αρχές του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.), οπότε οι Μολοσσοί, (υπό τον βασιλέα Θαρύπα), έγιναν σύμμαχοι της Αθήνας). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του αττικού πολιτισμού, γεγονός που είναι εμφανές και από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Με κύριους φορείς τους Μολοσσούς και το φιλοαθηναίο Θαρύπα σημειώνονται από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. ριζικές μεταβολές (μεγαλύτεροι, τειχισμένοι οικισμοί, θέσπιση ετήσιων αρχόντων και βουλής, κοπή τοπικού νομίσματος, εισαγωγή αττικού αλφαβήτου και γραφής).

Τον Θαρύπα διαδέχεται ο γιος του Αλκέτας Α' (385-370 π.Χ.).

Κατά την βασιλεία του η συμμαχία με την Αθήνα γίνεται εντονότερη. Ομού μετά του Αλκέτα Α' συμβασιλεύει ο υιός του Νεοπτόλεμος Α'. Αυτός, μετά το θάνατο του πατέρα του συμβασιλεύει με τον αδελφό του Αρύββα.

Ο Αρύββας παραμένει μόνος μονάρχης μετά το θάνατο του Νεοπτόλεμου, καθώς ο γιος του Νεοπτόλεμου Αλέξανδρος είναι ακόμη ανήλικος.

Στην συνέχεια ο Αρύββας συνάπτει στενή συμμαχία με τον Φίλιππο Β' της Μακεδονίας για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον Βάρδυλη, τον βασιλέα των Εγχέλεων Ιλλυριών που αποτελεί κοινή απειλή για Μακεδόνες και Μολοσσούς.

Ως επισφράγισμα της συμμαχίας με τον Φίλιππο Β' ο Αρύββας προσφέρει σε αυτόν ως σύζυγο την θυγατέρα του αδελφού του Νεοπτόλεμου Ολυμπιάδα (μελλοντική μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου).

Με πρωτοβουλία των Μολοσσών συγκροτείται το "Μολοσσικό Κοινό", η πρώτη πολιτική "κοινοπραξία" (αρχές 4ου αιώνα - 330/325 π.Χ.), το οποίο διαδέχεται η "Μολοσσική Ομοσπονδία" (330/325-232 π.Χ.).

Με τη βίαιη έξωση των τελευταίων Αιακιδών (232 π.Χ.) και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας δημιουργείται το "Κοινό των Ηπειρωτών" (232-168 π.Χ.). Πρόκειται για μια νέα ευρύτερη "κοινοπραξία" στην οποία μετείχαν όλα τα ηπειρωτικά φύλα, από τον Αμβρακικό μέχρι τις εκβολές του Αώου.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki