FANDOM


Μύγδονες

Mygdones, Μυγδόνες


Maps-Macedonia-02-goog.jpg

Η Μακεδονία κατά την Κλασσική Εποχή.

Maps-Macedonia-16-goog.jpg

Μακεδονία

Maps-Macedonia-14-goog.jpg

Η Μακεδονία κατά την Κλασσική Εποχή.

Maps-Macedonia-04-goog.jpg

Η Μακεδονία κατά την Κλασσική Εποχή.

Ιστορικός λαός της Μακεδονίας.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl.jpg Βόρεια Ελλάδα Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Μακεδονία
Macedonis
Μακεδόνες
Emathia
Αμυθάονες
Bottiaea
Βοττιαίοι
Pelagonia
Πελαγόνες
Lygcestis
Λυγκηστές
Brygeis
Βρύγες
Almopia
Άλμωπες
Pieria
Πίερες
Elimeia
Ελύμειοι
Orestis
Eordaea
Εορδοί
Tymphaea
Τυμφαίοι
Mygdonia
Μύγδονες
Crestonia
Κρήστωνες
Ήπειρος
Chaonia
Χάονες
Molossis
Μολοσσοί
Ellopia
Έλλοπες
Atintania
Ατιντάνες
Thesprotia
Θεσπρωτοί
Cassopia
Κασσωπαίοι
Athamania
Αθαμάνες
Aethicia
Αίθικες
Amphilochia
Αμφίλοχοι
Θεσσαλία
Hestiaeotis
Εστιαίοι
Pelasgiotis
Πελασγοί
Thessaliotis
Θεσσαλοί
Phthiotis
Φθιώτες
Phthia
Φθίοι
Aenis
Αινιάνες
Dolopia
Δόλοπες
Magnesia
Μάγνητες
Perraebia
Περραιβοί


Η ονομασία "Μύγδονες " σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με τις λέξεις:

ΕισαγωγήEdit

Αρχαίος λαός της Μακεδονίας, θρακικής καταγωγής που κατοικούσε από από την προϊστορική εποχή στην εξ αυτών καλούμενη Μυγδονία.

Γενάρχης των Μυγδόνων θεωρείται ο Μύγδων, γιος του Άρη και της νύμφης Καλλιόπης και αδελφός του Ηδωνού.

Καταληφθείσα η χώρα τους από τους Τημενίδες βασιλείς της Μακεδονίας απετέλεσε επαρχία του Μακεδονικού κράτους.

Μύγδονες υπήρχαν επίσης στην Μικρά Ασία:

Γύρω στα 1.000 π.Χ. οι Μύγδονες ίδρυσαν στον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου την πόλη Τίνδη που γρήγορα εξελίχθηκε σε μεγάλο λιμένα και κέντρο της διονυσιακής λατρείας. Η Τίνδη παραφράσθηκε σε "Θέρμη" όταν έφθασαν εδώ Ελληνικά φύλα. Δεν γνωρίζουμε σαφώς πότε άρχισε ο εξελληνισμός της, ήδη όμως από τον 6ο π. Χ αιώνα ο ιστορικός Εκαταίος αναφέρει τον ανάμικτο, από Θράκες και Έλληνες, πληθυσμό της.

Στη διάλεκτο των Μακεδόνων η πόλη ονομαζόταν Θέρμα και ο κόλπος της Θερμαϊκός. Η πόλη εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο λιμένα του Μακεδονικού κράτους και επίνειο της πρωτεύουσάς του Πέλλας.

Ετυμολογικός ΠίνακαςEdit

Συνοπτικά οι λαοί που οι ονομασίες τους συνδέονται ετυμολογικά με τους Σαρμάτες και τους Αμάδοκους αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ετυμολογία: Σαρμάτες και Αμάδοκοι
Χώρα Πιθανοί Ενδιάμεσοι Τύποι Λαός
Λαοί "Μακεδονικού Χώρου"
Ημαθία Αμάδοκοι < *Αμάγθες < *Αμάθες < Ημάθιοι Ημάθιοι
Αμυδών (πόλη Βοττιαίας)
(και Αμυθάων)
Αμάδοκοι < *Αμυδοί < Αμυδό-νες Αμυδόνες
Μακεδονία Αμάδοκοι < *Αμάκδες < *Μάκδαι < *Μακδα-νοί < Μακεδνοί Μακεδόνες
Μυγδονία Αμάδοκοι < *Αμάκδες < *Μάγδαι < *Μύγδοι < Μύγδο-νες Μύγδονες
Μαγνησία Αμάδοκοι < *Αμάγδες < *Μάγθαι < *Μαγα-νοί < *Μάγναοι < Μάγνη-τες Μάγνητες
Μαιδική Αμάδοκοι < *Αμάδες < *Μάθαι < *Μαίδοι < Μαίδοι Μαίδοι
Μοισία, Μυσία, Μίεζα Αμάδοκοι < *Αμάδες < *Μαδοί < *Μοισοί < Μοισοί Μοισοί
Άλλοι Συγγενείς Λαοί
Μοισοί Ευρώπης, Μυσοί Ασίας, Masa Χετταϊκής Αυτοκρατορίας,
Αμαζόνες ( = Χετταίοι)
Σα(ρ)μάτες, Αρμένιοι
Δαλμάτες, Σαλαμίνα, Σαλμώνη Ηλείας, Γερμάνιοι ( = Καρμάνιοι) και Γερμανοί
Μήδοι, Subartu Μεσοποταμίας
Σημείωση
Η εκβολή του αρχικού φωνήεντος δεν είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο:

π.χ.: Άμαρδοι ~ Μαρδοί και Ατιντάνες ~ Τιντανοί

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki