FANDOM


Νευροβιολογία

NeurobiologyΕίναι ένας κλάδος της Βιολογίας.

ΕτυμολογίαEdit

Η λέξη " Νευροβιολογία" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις " νεύρο" και "βιολογία" ( = ζωή).


ΓενικάEdit

Η Νευροβιολογία αποτελεί .


ΤομείςEdit

 • Κυτταρική οργάνωση του ΚΝΣ - Δομή και λειτουργία νευρικών και γλοιακών κυττάρων
 • Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία - Αντιγραφή, Μεταγραφή (μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις), Μετάφραση (μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις)
 • Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία

Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στο ΚΝΣ: Η Μοριακή βάση της πολυπλοκότητας στη κυτταρική δομή και λειτουργία

 • Πλασματική μεμβράνη, δίαυλοι, υποδοχείς, ενδοκυττάρια μεταγωγή σήματος
 • Ανάπτυξη του ΚΝΣ Ι: Επίδραση ενδογενών (γενετικών παραγόντων)
 • Ανάπτυξη του ΚΝΣ ΙΙ: Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (εμπειρία)
 • Δυναμικό ηρεμίας κυττάρου (Γ. Δαλέζιος).
 • Δυναμικά ενέργειας (Γ. Δαλέζιος).
 • Μετασυναπτικά δυναμικά και συναπτική ολοκλήρωση : Διέγερση, Αναστολή
 • Επιβίωση νευρικών κυττάρων, γήρανση, νευροεκφύλιση
 • Μηχανισμοί σύνθεσης, αποθήκευσης, απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών
 • Δομή και λειτουργία υποδοχέων νευροδιαβιβαστών
 • Νευροβιολογία της μνήμης και της μάθησης: Aplysia και LTP
 • Νευροβιολογία της μνήμης και της μάθησης: Θηλαστικά


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

 • E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessell, "Principles of Neural Science", 4th edition, McGraw-Hill, 2000 (Υπάρχει και στα Ελληνικά «Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών», Τόμοι 1, 2, και 3, Εκδόσεις Πασχαλίδη).
 • Alberts, et al., «Molecular Biology of the Cell», Garland Science, 2002 (Υπάρχει και στα Ελληνικά «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» Εκδόσεις Πασχαλίδη).
 • Lodish et al, "Molecular Cell Biology", W.H. Freeman & Co, 1999.
 • Παπαδόπουλος Γ.Χ., et al., «Ο Εγκέφαλος στο Χρόνο», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.
 • Zigmond M.J. et al., "Fundamental Neuroscience", Academic Press, 1999
 • E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessell, "Principles of Neural Science", 4th edition, McGraw-Hill, 2000
 • Shepherd GM (Editor). The Synaptic Organization of the Brain. Oxford University Press (5th edition), 2003.
 • Squire LR et al. (Editors). Fundamental Neuroscience. Academic Press (2nd edition), 2002.
 • Hammond C. Cellular and Molecular Neurobiology. Academic Press (2nd edition), 2001.
 • Fain GL. Molecular and Cellular Physiology of Neurons. Harvard University Press, 1999.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία από κ. Γραβάνη

 • E. J. Huang and L. F. Reichardt, TRK receptors: roles in neuronal signal transduction, Annu. Rev. Biochem 72, 609-642, 2003
 • I. Charalampopoulos et al., Neurosteoids as endogenous inhibitors of neuronal cell apoptosis in aging, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1088, 139-152, 2006
 • E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. *Jessell, "Principles of Neural Science", 4th edition, McGraw-Hill, 2000


ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki