FANDOM


Νόμος Ohm

Ohm Law


Laws-Ohm-03-goog

Νόμος Ohm

Laws-Ohm-02-goog

Νόμος Ohm

Laws-Ohm-01-goog

Νόμος Ohm

Laws-Science-01-goog

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Science-01-goog

Επιστήμη Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

- Ένας Φυσικός Νόμος.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Νόμος Oh" σχετίζεται ετυμολογικά με το όνομα " Ohm".

Ο νόμος αυτός έλαβε το όνομά του από τον Georg Ohm που τον ανακάλυψε.

ΕισαγωγήEdit

Tρεις είναι οι εμπλεκόμενες Φυσικές Οντότητες (physical entities) (δηλ. Ηλεκτρικός Αγωγός, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Ηλεκτρικό Πεδίο) στον Νόμο αυτόν.

Τα χαρακτηριστικά τους εκφράζονται από διάφορα Φυσικά Μεγέθη που είναι:

Εκφράζει ότι Διαφορά Δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός αγωγού ή ενός αντιστάτη (resistor) ισούται με το γινόμενο της ένταση του ρεύματος επί την αντίσταση του αγωγού.

$ V = I \cdot R $

όπου:

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Edit

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα αποτελούνται από τις ηλεκτρικές συσκευές που συνδέονται με τα καλώδια (ή άλλους κατάλληλους αγωγούς). Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει ένα από τα απλούστερα ηλεκτρικά κυκλώματα που μπορούν να κατασκευαστούν. Μια ηλεκτρική συσκευή παρουσιάζεται ως κύκλος με τα σύμβολο (+) και (-) τα τερματικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια πηγή τάσης, όπως μια μπαταρία. Η άλλη συσκευή εμφανίζεται σαν ένα σύμβολο ζιγκζακ (Αγγλ. zigzak) με το γράμμα (R). Αυτό το σύμβολο αντιπροσωπεύει έναν αντιστάτη, και το (R) υποδεικνύει την αντίστασή του.

Το θετικό τερματικό της πηγής τάσης (+), συνδέεται με ένα από τα τερματικά του αντιστάτη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο αμελητέας αντίστασης και μέσω αυτού του καλωδίου ένα τρέχον ρεύμα (Ι) υποδεικνύεται σε μια διευκρινισμένη κατεύθυνση όπου εμφανίζεται με ένα βέλος. Το άλλο τερματικό του αντιστάτη ή το αρνητικό τερματικό της πηγής τάσης (-), συνδέεται με ένα δεύτερο καλώδιο και στην συνέχεια με την άλλη άκρη του αντιστάστη.

Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνουμε ένα πλήρες κύκλωμα επειδή όλο το ρεύμα που αφήνει το θετικό τερματικό της πηγής τάσης (+) πρέπει να επιστρέψει στο άλλο τερματικό της πηγής τάσης (-).

Η τάση (V) είναι η ηλεκτρική δύναμη που κινεί (αρνητικά) τα ηλεκτρόνια μέσω των καλωδίων και των ηλεκτρικών συσκευών. Το ρεύμα (I) είναι το ποσοστό ροής ηλεκτρονίων και η αντίσταση (R) είναι η ιδιοκτησία ενός αντιστάτη (ή άλλης συσκευής που υπακούει το νόμο του Ωμ) όπου περιορίζει το ρεύμα σε ένα ποσό ανάλογο προς την εφαρμοσμένη τάση.

Έτσι, για μια δεδομένη αντίσταση R (Ωμ) και μια δεδομένη τάση V (βολτ) που καθιερώνεται πέρα από την αντίσταση, ο νόμος του Ωμ παρέχει την εξίσωση (I=V/R) για τον υπολογισμό του ρεύματος που πρέπει να περάσει από τον αντιστάτη (ή τη συσκευή).

Οι ηλεκτρικοί αντιστάτες είναι αγωγοί που επιβραδύνουν τη μετάβαση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας αντιστάτης με μια υψηλή αξία αντίστασης, για παράδειγμα μεγαλύτερη από 10 μέγα ωμ (ΜΩ), είναι ένας φτωχός αγωγός, ενώ ένας αντιστάτης με μια χαμηλή αξία, για παράδειγμα λιγότερο από 0,1 ωμ, είναι ένας καλός αγωγός. (Οι μονωτές είναι ηλεκτρικές συσκευές που για τους περισσότερους πρακτικούς λόγους δεν επιτρέπουν στο ρεύμα να διαρρέει το κύκλωμα όταν εφαρμόζεται η τάση.) Σε ένα διάγραμμα κυκλωμάτων όπως το παραπάνω, τα διάφορα στοιχεία μπορούν να ενωθούν από τους συνδετήρες, τις επαφές, τις συγκολλήσεις ή τις ενώσεις ύλης συγκολλήσεως των διάφορων ειδών, αλλά για την απλότητα αυτές οι συνδέσεις συνήθως δεν παρουσιάζονται.

Παραδείγματα Edit

Εξίσωση: $ I=V/R => R=2/4 => I=0.5A $

  • Μία λάμπα που είναι συνδεδεμένη σε μία μπαταρία με τάση 6V, διαρρέεται από ρεύμα 60mA. Πόσο είναι η αντίσταση της λάμπας;

Εξίσωση: $ R=V/I => $ $ R=6/0.06 => $ $ R=100 $Ω

Σημείωση:Μετατρέψαμε τα 60mA σε Ampere (60mA=0.06A) για να μπορέσουμε να βρούμε την ανίσταση σε (Ω).

  • Μία αντίσταση 1.2ΚΩ διαρρέεται από ρεύμα 0.2Α. Ποιά είναι η τάση στα άκρα της;

Εξίσωση: $ V=IxR => V=0.2*1200=240V $

Σημείωση:Μετατρέψαμε τα 1.2ΚΩ σε Οhm (1.2 KΩ = 1200 Ω) για να μπορέσουμε να βρούμε την τάση σε (V).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)