FANDOM


Παγγαία

Pangaea


Supercontinent-01-goog

Γεωλογία
Παλαιοντολογία
Αρχαιοήπειροι
---
Υπερήπειροι
(Supercontinents)
Βααλβάρη (Baalbara)
Ώρεια (Ur)
Νένα (Nena)
Κενορλάνδη (Kenorland)
Παλαιά Παγγαία (Paleo-Pangaea)
Κολομβία (Columbia, Nuna)
Ροδινία (Rodinia)
Παννοτία (Pannotia)
Παγγαία (Pangaea)
Λαυρασία (Laurasia)
Γονδοβάνη (Gondwana)
Αφροευρασιαμερική (Afro-Eurasia-America)
---
Υποήπειροι
(Hypocontinents)
Αρκτική (Arctica)
Ατλαντική (Atlantica)
Αβαλονία (Avalonia)
Βαλτική (Baltica)
Κιμμερία (Cimmeria)
Κογγολία (Congo craton)
Ευραμερική (Euramerica)
Καλαχαρία (Kalaharia)
Ασιαμερική (Asiamerica)
Καζακοστανία (Kazakhstania)
Λαυρεντία (Laurentia)
Βόρεια Σινική (North China)
Σιβηρία (Siberia, Angara)
Νότια Σινική (South China)
Ανατολική Ανταρκτική (East Antarctica)
Ινδία (Indian continent)
---
Μέλλουσες Υπερήπειροι
(Future Supercontinents)
Αμασία (Amasia)
Εσχάτη Παγγαία (Pangaea Ultima)
Νέα Παγγαία (Pangaea Nova)
---
Μυθικές Ήπειροι
(Mythological Continents)
Ατλαντίδα (Atlantis)
Μεροπίδα (Meropis)
Λεμουρία (Lemuria)

- Μία αρχαιοήπειρος της Γης.

- Είχε σχηματισθεί στην Γη ήδη κατά τον Φανεροζωικό Αιώνα.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Παγγαία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γαία" .

ΕισαγωγήEdit

Είναι νεότερη από την Ροδινία.

Η υπερ-ήπειρος Παγγαία είναι πολύ πιο "διάσηµη" και καλά µελετηµένη, από την προηγούµενή της Ροδινία, µόνο και µόνο γιατί έχουν διατηρηθεί καιυπάρχουν διαθέσιµα πολύ περισσότερα στοιχείαστους πυθµένες των ωκεανών.

Οι ισόχρονες καµπύλες που κατασκευάζονται για παράδειγµα στουςσηµερινούς ωκεανούς, µας δείχνουν την εποχή και τη διεύθυνση της ωκεάνιας διάνοιξης, που ξεκίνησε µε την ταφρογένεση και το διαχωρισµό των ηπείρων σε δύο τεµάχη που αποµακρύνονταν το ένα από το άλλο και ανάµεσά τους εδηµιουργείτο ο ωκεανός.

Η υπερ-ήπειρος Παγγαία, αποτελούσε µια ενιαία µάζα ξηράς µε ακανόνιστο σχήµα, που περιβαλλόταναπό µια ενιαία θάλασσα, γνωστή µε το όνοµα Πανθάλασσα, που στην ουσία αποτελούσε τον πρόγονο του σηµερινού Ειρηνικού.

Η θάλασσα της Τηθύος αποτελούσε ένα µεγάλο κόλπο, που σχηµατιζόταν ανάµεσα στο τµήµατης Παγγαίας που αργότερα εξελίχθηκε στην Αφρική και στο τµήµα που αργότερα εξελίχθηκε στην Ευρασία.

Η θάλασσα αυτή αποτελούσε τον πρόγονο ενός τµήµατος της σηµερινής Μεσογείου. Αποθέσεις παγετώνων περµικής ηλικίας έχουνβρεθεί σε πολύ αποµακρυσµένες σήµερα περιοχές, όπως για παράδειγµα στη Νότια Αµερική, στην Αφρική, στην Ινδία και την Αυστραλία.

Η κατανοµή αυτή µπορεί να ερµηνευθεί µε την θεώρηση τηςύπαρξης ενός ενιαίου ηπειρωτικού παγετώνα, που "έρρεε" κατά το Πέρµιο στις περιοχές της Γκοντβάνα, και βρίσκονταν γύρω από το Νότιο Πόλο, πριν από το διαµελισµό της Παγγαίας.

Ο διαµελισµός αυτός ήταν το επακόλουθο της ταφρογένεσης που έλαβε χώρα, η οποία, ταφρογένεση, συνοδευόταν από εκχύσεις βασαλτικών πετρωµάτων. Υπολείµµατα των πετρωµάτων αυτών, που είναι δείκτες του µεγάλου αυτού γεγονότος του διαχωρισµού της υπερ-ηπείρου, βρίσκονται σήµερασε διάφορα µέρη, όπως στη Νέα Σκωτία (Nova Scotia) στη Βόρεια Καρολίνα και στις Palisades,κατά µήκος του ποταµού Hudson. Τα ραδιοµετρικά δεδοµένα από τα πετρώµατα αυτά δείχνουν ότι η έναρξη της ταφρογένεσης ξεκίνησε περίπου πριν 200 εκ. έτη.

Τελικά η Παγγαία διμελίσθηκε σε Λαυρασία και Γοταβάνη.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki