FANDOM


Παλαιογεωγραφία Μεσογείου

[1]Είναι η παλαιογεωγραφική μελέτη της περιοχής της Μεσογείου.


ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία " Παλαιογεωγραφία Μεσογείου" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " Γεωγραφία".


ΓενικάEdit

Με βάση τα διάφορα γεωδυναμικά μοντέλα που έχουν προταθεί για την εξέλιξη του Αλπικού συστήματος και τη νεοτεκτονική δράση στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο και με τα στοιχεία των λεπτομερών στρωματογραφικών ερευνών που έγιναν στις περι-Μεσογειακές χώρες διατυπώθηκε η παρακάτω σταδιακή παλαιο-γεωγραφική αναπαράσταση του χώρου της Μεσογείου και της Παρατηθύος στην Νεογενή Περίοδο.

Φάση Ανω Ολιγοκαίνου (25-23 Ma) Edit

Στην περίοδο αυτή πιστεύεται ότι έγινε μια μεγάλη εισχώρηση της θάλασσας από τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολική-Κεντρική Παρατηθύ τη λεκάνη δηλαδή που αναπτύχθηκε στον εσωτερικό χώρο του Ευρασιατικού περιθωρίου. Δημιουργήθηκε έτσι μια πλατεία θαλάσσια δίοδος ανάμεσα στην Ευρασία και την Αφρική, δίοδος που ένωνε τον Ατλαντικό με τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό. Αυτή η θαλάσσια δίοδος εμπόδισε τελικά μια Αφρικανο-Ευρασιατική ανταλλαγή θηλαστικών ζώων κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου.

Την περίοδο αυτή συμπληρώθηκε η ανάδυση πολλών περιοχών των Ελληνίδων ζωνών (Εσωτερικές ζώνες και Πίνδος), διαμορφώθηκε η Μεσοελληνική αύλακα, όπου αποθέτονταν μολασσικά ιζήματα με τροφοδοσία από την Πίνδο και τις Εσωτερικές ζώνες.

Συγχρόνως στις βαθιές αύλακες πιο εξωτερικά αποθέτονταν ακόμη ο φλύσχης.

Η μολασσική και φλυσχοειδής ιζηματογένεση συνεχίστηκαν στο Ανω Ολιγόκαινο κατά μήκος όλων των Βόρειων παράκτιων περιοχών της Μεσογείου της εποχής εκείνης από τη Μικρά Ασία μέχρι την Ιταλία.

Ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Παρατηθύα υποστηρίζεται ότι υπήρξε μια χερσαία λωρίδα αρκετά εκτεταμένη από το χώρο της σημερινής Γιουγκοσλαβίας έως τη Μικρά Ασία.

Φάση Κάτω Μειόκαινου (20-17 Ma) Edit

Το Κάτω Μειόκαινο σημαδεύεται γεωτεκτονικά από την ηπειρωτική σύγκρουση της Αραβικής μικροπλάκας με την Ευρασία που είχε σαν αποτέλεσμα τη μερική απόσυρση της θάλασσας από τον χώρο της σύγκρουσης όπου αναπτύχθηκαν πολύ ρηχές περιοχές με συνθήκες εβαποριτικές.

Σχηματίζεται επίσης ένα ενδοκόλπωμα στην πρωτογενή ηπειρωτική διάρρηξη της Ερυθράς Θάλασσας.

Η δημιουργία αυτής της γέφυρας ξηράς στην περιοχή της Μεσοποταμίας επέτρεψε τη μετανάστευση πολλών ειδών θηλαστικών ζώων καθαρά Αφρικανικών να μεταναστεύσουν στην Ευρασία.

Με τα παραπάνω γεωτεκτονικά γεγονότα προκλήθηκε διακοπή της ανοιχτής θαλάσσιας σύνδεσης της Ανατολικής Παρατηθύος με τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό.

Φάση Μέσου Μειόκαινου (16-14 Ma) Edit

Η πιο γνωστή εξάπλωση θαλάσσιας πανίδας στη Μεσόγειο και την Παρατηθύ συνέβη στο Μέσο Μειόκαινο εξαιτίας μιας επίκλυσης της θάλασσας που συνέδεσε για άλλη μια φορά τη Μεσόγειο με τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό.

Η επίκλυση αυτή επανέφερε τις θαλάσσιες συνθήκες ιζηματογένεσης σ' όλη την Παρατηθύ και δημιούργησε ένα περι-ισημερινό θαλάσσιο τόξο με τροπικές-υποτροπικές συνθήκες που εκτείνεται στα βόρεια μέχρι τη σημερινή Πολωνία.

Για την μετέπειτα εξαφάνιση της θαλάσσιας αύλακας, που συνέδεε τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό με την Ανατολική Μεσόγειο και την Παρατηθύ, έχει εκφρασθεί η άποψη ότι συντελέσθηκε με βύθιση του πυθμένα της κάτω από το ορογενές του Ζάγκρος (Ιράν).

Αργότερα στην ίδια αυτή περίοδο του Μέσου Μειοκαίνου αρχίζει η διαμόρφωση του τόξου των Απεννίνων, ενώ πιο Ανατολικά παρουσιάζεται ανύψωση της οροσειράς του Καυκάσου και συντελείται μια αποκοπή της Ανατολικής Παρατηθύος που εξελίσσεται σε θάλασσα χαμηλής αλμυρότητας.

Φαση Ανωτέρου Μειόκαινου (12-5,5 Ma) Edit

Η επιταχυνόμενη κίνηση της Αραβικής μικροπλάκας προς Βορρά έκλεισε τη θαλάσσια σύνδεση προς τα Ανατολικά και δημιούργησε ξανά μια χερσαία γέφυρα επικοινωνίας Αφρικής-Ευρασίας.

Στο Ανώτερο Μειόκαινο σχηματίζεται το Ελληνικό τόξο και προκαλείται η πρώτη θάλασσα του Αιγαίου με την λεγόμενη "επίκλυση του Τορτονίου". Στην περίοδο του Μέσου Τορτονίου η επίκλυση έφθασε μέχρι το Βόρειο Αιγαίο και τις ακτές των Δαρδανελίων.

Η Κεντρική Παρατηθύς άρχισε να διασπάται σε πολλές μικρές λεκάνες, οι οποίες μόνο εποχιακά συνδέονταν.

Η γνωστή κρίση αλμυρότητας του Μεσσηνίου είναι το πιο σημαντικό παλαιογεωγραφικό γεγονός του Ανωτέρου Μειοκαίνου με τη μεγάλη εξάπλωση των κοιτασμάτων των εβαποριτών. Τα γεγονότα της κρίσης αυτής προκάλεσαν τον παραπέρα τεμαχισμό της Παρατηθύος σε μικρότερες λεκάνες με ενδημικές πανίδες.

Πολύ γνωστές επίσης για τον Ελληνικό χώρο είναι οι χερσαίες αποθέσεις της βαθμίδας του Πονδίου, με τα πολλά απολιθώματα των θηλαστικών που ανευρίσκονται σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Πλειόκαινη Υποπερίοδος (3,5-3 ΜΗ) Edit

Μια νέα επίκλυση της θάλασσας έλαβε χώρα στο Πλειόκαινο και δημιούργησε τη σύγχρονη θάλασσα της Μεσογείου. Η θάλασσα αυτή κατά το Πλειόκαινο είχε επικοινωνία τόσο με την Μαύρη θάλασσα όσο και με την Κασπία και πιθανόν επεκτάθηκε μέχρι τη λίμνη Βαϊκάλη.


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki