FANDOM


Πηνίον

inductor


Inductor-01-goog.jpg

Πηνίο σε Κύκλωμα LR

Reactance-01-goog.gif

Μαγνητική Επαγωγή

- Είναι όργανο παραγωγής Μαγνητικού Πεδίου

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Πηνίo" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

ΕισαγωγήEdit

Αποθήκευση ΕνέργειαςEdit

Το πηνίο ανθίσταται στην αύξηση του Ηλεκτρικού Ρεύματος, ακριβέστερα στη αύξηση της έντασή του.

Αυτή συμβαίνει π.χ. όταν ο διακόπτης κλείσει ("ανάψει").

Έτσι, λειτουργεί ως αποδέκτης και παρέχει, στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα, ένα "αντίρρευμα" δηλ. ένα επιπρόσθετο Ηλεκτρικό Ρεύμα, αντίρροπο (δηλ. αντίθετης φοράς) με το αρχικό Ρεύμα της Πηγής.

Οπότε, παραλαμβάνει Ηλεκτρική Ενέργεια από το Ηλεκτρικό Κύκλωμα, την οποία αποθηκεύει μετατρέποντάς την σε Μαγνητική Ενέργεια (του δομούμενου Μαγνητικού Πεδίου που αναπτύσσεται κυρίως στο εσωτερικό του).

Απελευθέρωση ΕνέργειαςEdit

Επίσης, το πηνίο ανθίσταται στην μείωση του Ηλεκτρικού Ρεύματος, ακριβέστερα στη μείωση της έντασή του.

Αυτή συμβαίνει π.χ. όταν ο διακόπτης ανοίξει ("σβήσει").

Έτσι λειτουργεί ως πάροχος και παρέχει και πάλι, στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα, ένα "αντίρρευμα" δηλ. ένα επιπρόσθετο Ηλεκτρικό Ρεύμα, αντίρροπο (δηλ. αντίθετης φοράς) με το αρχικό Ρεύμα της Πηγής.

Οπότε, αποδίδει Ηλεκτρική Ενέργεια στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα, η οποία προκύπτει από την επαναμετατροπή της ήδη αποθηκευμένης Μαγνητικής Ενέργειας (του αποδομούμενου πλέον Μαγνητικού Πεδίου που είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό του).

Απλό ΠηνίοEdit

ΠεριγραφήEdit

Διάταξη που περιλαμβάνει περιελισσόμενο αγώγιμο σύρμα γύρω από έναν πυρήνα (ράβδος).

Κάθε πλήρης περιέλιξη (συνήθως ο πυρήνας είναι κυλινδρικός) ονομάζεται σπείρα. Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται ένα πηνίο, έχει κατάλληλο μήκος (ή αριθμό σπειρών) και κατάλληλη διάμετρο σπειρών.

ΛειτουργίαEdit

Είναι γνωστό ότι, αν οι σπείρες ενός πηνίου διαρρέονται από Ηλεκτρικό Ρεύμα, τότε εμφανίζεται Μαγνητικό Πεδίο, ιδιαίτερα έντονο, στο εσωτερικό των σπειρών.

Αντίθετα, αν ένα πηνίο βρεθεί μέσα σε Μαγνητικό Πεδίο, τότε διαρρέεται (το αγώγιμο σύρμα του, οι σπείρες του) από Ηλεκτρικό Ρεύμα.

ΕφαρμογέςEdit

Τα πηνία χρησιμοποιούνται, εξ' αιτίας της ιδιότητας που αναφέρθηκε προηγουμένως, ευρύτατα στα ηλεκτρικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς επίσης και σε συσκευές που βασίζονται επί των ηλεκτρομαγνητών (διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, μικρόφωνα, μεγάφωνα, ηλεκτρικές γεννήτριες, μετασχηματιστές κ.λ.π.).

Επαγωγικό Πηνίο Ruhmkοrff Edit

ΠεριγραφήEdit

Στο Πηνίο Ruhmkοrff ο πυρήνας είναι μία σιδηρά ράβδος, γύρω από την οποία τυλίγονται οι λίγες σπείρες του "πρωτεύοντος" πηνίου ( μετασχηματιστές).

Το δευτερεύον πηνίο αποτελείται από πολλές σπείρες λεπτότερου σύρματος και περιβάλλει το πρωτεύον. Τα άκρα του δευτερεύοντος καταλήγουν σε δύο σφαιρίδια σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Τα σύρματα βέβαια και του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος περιβάλλονται από μονωτικό υλικό καθ' όλο το μήκος τους.

ΛειτουργίαEdit

Το πρωτεύον πηνίο διαρρέεται από Συνεχές Ρεύμα χαμηλής τάσης. Το ρεύμα αυτό "διακόπτεται" και "αποκαθίσταται" με τη βοήθεια ενός διακόπτη, που λειτουργεί όπως ο διακόπτης σε ένα ηλεκτρικό κώδωνα.

Αυτό έχει ως συνέπεια την εμφάνιση εναλλασσόμενης τάσης μεταξύ των ακίδων (σφαιριδίων), η οποία είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των σπειρών του δευτερεύοντος πηνίου.

Πράγματι, έστω ότι κατά τη διακοπή ή αποκατάσταση του κυκλώματος έχουμε μεταβολή της μαγνητικής ροής κατά ΔΦ για κάθε σπείρα.

Τότε, όσο περισσότερες σπείρες έχει το δευτερεύον, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της μαγνητικής ροής.

Άρα, τόσο μεγαλύτερη Ηλεκτρεγερτική Δύναμη επαγωγική θα αναπτύσσεται.

Έτσι μετασχηματίζεται συνεχές σε Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Η συχνότητα αυτού του ρεύματος είναι ίση με τον αριθμό των διακοπών του πρωτεύοντος.

Στη διάταξη που περιγράφηκε, σπινθήρας εμφανίζεται, όταν τα σφαιρίδια πλησιάζουν σε κατάλληλη απόσταση.

ΕφαρμογέςEdit

Το πηνίο R χρησιμοποιείται για την παραγωγή του σπινθήρα ανάφλεξης στις μηχανές εσωτερικής καύσης.

Χρησιμοποιείται ακόμα στα ιατρικά εργαστήρια για τη διέγερση σωλήνων Geissler ( Γκάισλερ).

Η χρήση του όμως περιορίζεται συνεχώς, γιατί είναι εύκολη η παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης με άλλα μέσα.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki