FANDOM


Πυρηνική Τεχνολογία

Nuclear Technology


Κλάδος της Φυσικής και της Τεχνολογίας


Θέματα - ΤομείςEdit

 • Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια.
 • Πυρηνική Σχάση, β
 • ασικές έννοιες Πυρηνικών Αντιδραστήρων.
 • Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Ισχύος.
 • Νόμοι ελαστικής Σκεδάσεως νετρονίων.
 • Διάχυση μονοενεργειακών νετρονίων.


 • Αλληλεπιδράσεις βαρέων φορτισμένων σωματιδίων, θραυσμάτων σχάσεως, σωματιδίων, β, φωτονιακών ακτινοβολιών και νετρονίων με την ύλη.
 • Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας ακτινοβολιών.
 • Ακτινοβόληση του ανθρωπίνου οργανισμού.
 • Υπολογισμοί εκθέσεων και δόσεων από συγκεκριμένες πηγές ακτινοβολιών.
 • Ακτινοπροστασία.
 • Διασπορά ραδιενεργών προϊόντων από πυρηνικές εγκαταστάσεις μέσω της ατμόσφαιρας.
 • Υπολογισμοί δόσεων από ραδιενεργά απόβλητα των νετρονίων.
 • Θέρμανση θωρακίσεως.


 • Επιβράδυνση και θερμοποίηση νετρονίων.
 • Υπολογισμοί κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων καθώς και συστημάτων με ανακλαστή.
 • Συγκρότηση Πυρηνοηλεκτρικών Σταθμών.
 • Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος κατά τη μόνιμη κατάσταση.
 • Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενεργείας.
 • Ασφάλεια Πυρηνικών Εγκαταστάσεων και Ατυχήματα.
 • Βιομηχανικές εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας.


 • Ανιχνευτές και συστήματα ανιχνεύσεως πυρηνικών ακτινοβολιών.
 • Στατιστική των συστημάτων ανιχνεύσεως.
 • Ανιχνευτές με αέριο.
 • Ανιχνευτές σπινθηρισμών.
 • Ανιχνευτές Ημιαγωγών,
 • Ανιχνευτές Νετρονίων.
 • ανιχνευτές Geiger - Muller,
 • ανιχνευτές σπινθηρισμών,
 • ανιχνευτές Τριφθοριούχου Βορίου,
 • Μέτρηση ραδιενέργειας χώρων.
 • Εξασθένηση δέσμης ακτίνων γ, νετρονίων, σωματιδίων β. *Φασματοσκοπία σωματιδίων,
 • Φασματοσκοπία ακτίνων,
 • ­Ενεργοποίηση δισκίων σε υποκρίσιμη Στήλη
 • προσδιορισμός κατανομών της ροής θερμικών και επιθερμικών νετρονίων στο πλέγμα της Στήλης και σε στοιχεία Πυρηνικού καυσίμου.
 • Κινητική αντιδραστήρα.
 • Ράβδοι ελέγχου και ρυθμίσεως.
 • Μεταβολές αντιδραστικότητας κατά τη λειτουργία,
 • πυρηνική δηλητηρίαση.
 • Κατανάλωση και κύκλος πυρηνικού καυσίμου.
 • Απαγωγή θερμότητος.
 • Θερμοδυναμική και Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικών αντιδραστήρων,
 • Θερμοδυναμική και Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος.
 • Μεταβατικά φαινόμενα και ατυχήματα απωλείας ψυκτικού.
 • Θερμοφυσικές ιδιότητες ψυκτικών μέσων και επιβραδυντών,
 • Θέματα ασφαλείας.
 • Κριτήρια επιλογής θέσεως πυρηνοηλεκτρικού σταθμού.
 • Μέθοδοι ανιχνεύσεως ραδιενεργών ιχνοστοιχείων,
 • Κώδικες υπολογισμών πυρηνικής τεχνολογίας.
 • Μετάδοση Θερμότητας κατά τη μόνιμη και τη μεταβατική κατάσταση μονοφασικής και διφασικής ροής ψυκτικού σε κανάλι πυρηνικού αντιδραστήρα.
 • Ανίχνευση ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον (στερεά, υγρά και αέρια) και σχετικές γεωγραφικές απεικονίσεις.
 • Μετρήσεις ραδιενεργών ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki