FANDOM


Ρωμανός Β'

Romanus


Rulers-Byzantium-Emperor-goog

Μεσαιωνική Εποχή Ηγεμόνες Μεσαιωνικής Εποχής 10ος Αιώνας μ.Χ.

Όνομα: Ρωμανός Ηγεμονικά Ονόματα

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Θεοδοσίδες Θράκες Ιουστινίδες Ηρακλειάδες Ίσαυροι Φρύγες Φωκάδες Μακεδόνες Λεκαπηνοί Κομνηνοί Άγγελοι Δούκες Λασκάρεις Καντακουζηνοί Παλαιολόγοι

Βυζαντινή Πελοπόννησος Ηγεμόνες Βυζαντινής Πελοποννήσου
Βυζαντινή Ήπειρος Ηγεμόνες Βυζαντινής Ηπείρου
Βυζαντινή Θεσσαλία Ηγεμόνες Βυζαντινής Θεσσαλίας
Βυζαντινή Μακεδονία Ηγεμόνες Βυζαντινής Μακεδονίας
Βυζαντινή Βιθυνία
("Νίκαια")
Ηγεμόνες Βυζαντινής Βιθυνίας
Βυζαντινός Πόντος
("Τραπεζούς")
Ηγεμόνες Βυζαντινού Πόντου
Σερβία Ηγεμόνες Σερβίας
Βουλγαρία Ηγεμόνες Βουλγαρίας
Βλαχία Ηγεμόνες Βλαχίας
Μολδαβία Ηγεμόνες Μολδαβίας
Ουγγαρία Ηγεμόνες Ουγγαρίας

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας
Αραβική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αραβικής Αυτοκρατορίας
Λατινική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Λατινικής Αυτοκρατορίας
Φραγκική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Φραγκικής Αυτοκρατορίας
Γερμανική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Γερμανικής Αυτοκρατορίας
Οθωμανική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

- Αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (959 - 963 μ.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: 10ος Αιώνας μ.Χ., Μεσοβυζαντινή Εποχή.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Το όνομα "Ρωμανός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ρώμη".

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: Μακεδόνες

- Πατέρας: Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος

- Μητέρα: Ελένη (θυγατέρα του αυτοκράτορα Ρωμανού Α' του Λεκαπηνού)

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

ΒιογραφίαEdit

Νεανική ΗλικίαEdit

Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 939. Πενταετής μόλις νυμφεύθηκε την Βέρθα το 944, κόρη του Γάλλου ηγεμόνα Ούγου. Μετά το θάνατο αυτής (949) ερωτεύτηκε την ωραία Αναστασία (κατ΄ άλλους εξ ευγενούς οικογενείας, κατ΄ άλλους κόρη καπήλου) την οποία και μετονόμασε σε Θεοφανώ.

Εικοσαετής διαδέχθηκε τον πατέρα του που απέθανε στις 6 Νοεμβρίου 959.

Ο Ρωμανός Β', όταν ανήλθε στον θρόνο, ήταν νέος ωραίος αθλητικού παραστήματος, νοήμων, ευπαίδευτος και φίλαθλος, συνεχώς ασχολούμενος με το κυνήγιο και παραμελώντας ενίοτε τα καθήκοντά του.

Υπακούοντας στις διαβολές της συζύγου του απομάκρυνε από το ανάκτορο και ενέκλεισε σε μονή την μητέρα του Ζωή Α' και τις πέντε αδελφές του Ζωή, Θεοδώρα, Αγάθη, Θεοφανώ και Άννα.

Είχε όμως τη δεξιότητα να αναθέτει τα μεγαλύτερα του κράτους υπουργήματα σε άνδρες ικανούς και δραστήριους. Την διαχείριση όλης της βασιλικής εξουσίας εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ Βρίγγα και αρχιστρατήγους του όρισε για τα μεν στρατεύματα της Ασίας τον περιφανή στρατηγό Νικηφόρο Φωκά, των δε ευρωπαϊκών περιοχών τον αδελφό αυτού Λέοντα Φωκά.

Το 960 θέλησε να απαλλάξει την Κρήτη από τον αραβικό ζυγό παρά την αντίθετη άποψη των περισσοτέρων των συγκλητικών, φοβουμένων τη δυσχέρεια της επιχείρησης. Έτσι κάλεσε από τη Μικρά Ασία τον Νικηφόρο Φωκά και του ανέθεσε την αρχηγία της εκστρατείας που τελικά στέφθηκε με επιτυχία.

Στο μεταξύ οι Άραβες της Κιλικίας επωφελούμενοι της απομάκρυνσης του Νικηφόρου με πολύ στρατό εισέβαλαν στο Βυζαντινό έδαφος υπό τον εμίρη αυτών "Χαμβντά". Εναντίον αυτών ο Ρωμανός έστειλε τον Λέοντα Φωκά, το έργο του οποίου ολοκλήρωσε ο Νικηφόρος Φωκάς. Αυτός μετά την επιστροφή του από τη Κρήτη (961) επαναδιορίστηκε στρατηγός στη Μικρά Ασία και πολύ σύντομα κατατρόπωσε τελείως τους Άραβες εκπορθώντας 60 κάστρα όπου έλαβε μεγάλη λεία και συνέλαβε χιλιάδες αιχμαλώτους.

Στο μέσο των μεγάλων αυτών επιτυχιών ο Ρωμανός Β' την 15 Μαρτίου 963 πεθαίνει αιφνιδίως και κατ΄ άλλους δηλητηριασθείς από τη σύζυγό του, κατ΄ άλλους από συγκοπή καρδίας λόγω βιαίων ασκήσεων.

Αυτόν διαδέχθηκαν οι γιοί του Βασίλειος Β' και Κωνσταντίνος Η' επιτροπευόμενοι από τη μητέρα τους τη Θεοφανώ η οποία όμως σύντομα παντρεύτηκε τον Νικηφόρο Φωκά.

Εκτός των υιών αυτών ο Ρωμανός Β' είχε και δύο κόρες, την Θεοφανώ που παντρεύτηκε τον Αυτοκράτορα της Γερμανίας Όθωνα Β' το 972, και την Άννα που το 989 παντρεύτηκε τον ηγεμόνα του Ρωσίας του Κιέβου Βλαδίμηρο τον Μέγα.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • "Ιστορία Ελληνικού Έθνους". Εκδοτική Αθηνών, 1974.
  • Παπαρρηγόπουλου Κωνσταντίνου, "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους", Εκδόσεις Ελευθερουδάκης, Αθήναι, 1930
  • Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνης, "Βυζαντινή Ιστορία", Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1962
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, Αθήνα 1996

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki