FANDOM


Σέθωσις Α' ο Ανορθωτής

Seti, Σέθως

Pharaohs, Nineteenth dynasty of Egypt


Rulers-Egypt-01-goog

Υστερο-Αιγυπτιακή ΕποχήΗγεμόνες Υστερο-Αιγυπτιακής Εποχής Δυναστεία 19η (XIX) 13ος Αιώνας π.Χ.

Αίγυπτος Ηγεμόνες Αιγύπτου Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 0α (0a) Δυναστεία 0β (0b) Δυναστεία 1η (I) Δυναστεία 2η (II)
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 3η (III) Δυναστεία 4η (IV) Δυναστεία 5η (V) Δυναστεία 6η (VI)
>>Πρώτη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 7η (VII) Δυναστεία 8η (VIII) Δυναστεία 9η (IX) Δυναστεία 10η (X) Δυναστεία 11α (XIa)
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<< Δυναστεία 11β (XIb) Δυναστεία 12η (XII)
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 13η (XIII) Δυναστεία 14η (XIV) Δυναστεία 15η (XV) Δυναστεία 16ης (XVI) Δυναστεία 17η (XVII)
>>Υστερο-Αιγυπτιακή (New)<< Δυναστεία 18η (XVIII) Δυναστεία 19η (XIX) Δυναστεία 20η (XX)
>>Τρίτη Ενδιάμεση<< Δυναστεία 21η (XXI) Δυναστεία 22η (XXII) Δυναστεία 23η (XXIII) Δυναστεία 24η (XXIV)
>>Νεο-Αιγυπτιακή (Late)<< Δυναστεία 25η (XXV) Δυναστεία 26η (XXVI) Δυναστεία 27η (XXVII) Δυναστεία 28η (XXVIII) Δυναστεία 29η (XXIX) Δυναστεία 30η (XXX) Δυναστεία 31η (XXXI) Δυναστεία 32η (XXXII) Δυναστεία 33η (XXXIII)

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Συρία (Martu) Ηγεμόνες Συρίας
Ισραηλία (Israel)Ηγεμόνες Ισραηλίας
Ιουδαία (Judash) Ηγεμόνες Ιουδαίας
Φοινίκη (Phoenicia) Ηγεμόνες Φοινίκης
Ασσυρία (Assyria) Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία (Babylonia) Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Μυκηναϊκή Ελλάδα (Mycenaean Greece) Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Ελλάδας

- Αυτοκράτορας (φαραώ) της Αιγύπτου (1290 - 1279 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Αιγυπτιακή Εποχή, 13ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
19η Δυναστεία XIX
ο Γέρων
Ramesses I
Men-pehti-Re
1295 - 1294
  • Σέθωσις Α'
ο Πολεμικός
Sethos I
Meri-en-Ptah
1294 - 1279
ο Μέγας
Ramesses II
Meri-Amun
1279 - 1213
ο Νικητής
Merneptah
Hotep-her-maat
1213 - 1204
ο Ανίσχυρος
Sethos II
Weser-kheperu-Re
1204 - 1198
ο Σφετεριστής
Amonmose
Heka-Waset
1203 - 1200
ο Νέος
Siptah
Secha-en-Re
1198 - 1193
η Ισχυρή Κυρία
Thuoris
Setep-en-Mut
1198 - 1193 (regent)
1193 - 1190Το όνομα "Σέθωσις" είναι εξελληνισμός της ονομασίας "Seti" η οποία είναι Αιγυπτιακής προέλευσης και προέρχεται ετυμολογικά από το όνομα Σήθις (Seth).

ΟνομασίαEdit

Οι διάφορες ονομασίες τις οποίες έλαβε (ή με τις οποίες αναφέρεται στην ιστορία) είναι:

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: 19η Δυναστεία (XIX).

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του, είναι:

Seti I fought a series of wars in western Asia, Libya and Nubia in the first decade of his reign. The main source for Seti’s military activities are his battle scenes on the north exterior wall of the Karnak Hypostyle Hall, along with several royal stelas with inscriptions mentioning battles in Canaan and Nubia.

In his first regnal year, he led his armies along the “Horus Military road,” the coastal road that led from the Egyptian city of Tjaru (Zarw/Sile) in the northeast corner of the Egyptian Nile Delta along the northern coast of the Sinai peninsula ending in the town of “Canaan” in the modern Gaza strip. The Ways of Horus consisted of a series of military forts, each with a well, that are depicted in detail in the king’s war scenes on the north wall of the Karnak Hypostyle Hall.

While crossing the Sinai, the king’s army fought local Bedouins called the Shasu.

In Canaan, he received the tribute of some of the city states he visited.

Others, including Beth-Shan and Yenoam, had to be captured but were easily defeated. The attack on Yenoam is illustrated in his war scenes, while other battles, such as the defeat of Beth-Shan, were not shown because the king himself did not participate, sending a division of his army instead.

The year one campaign continued into Lebanon where the king received the submission of its chiefs who were compelled to cut down valuable cedar wood themselves as tribute.

At some unknown point in his reign, Seti I defeated Libyan tribesmen who had invaded Egypt's western border. Although defeated, the Libyans would pose an ever increasing threat to Egypt during the reigns of Merenptah and Ramesses III. The Egyptian army also put down a minor “rebellion” in Nubia in the 8th year of Seti I. Seti himself did not participate in it although his crown prince, the future Ramesses II, may have.

The greatest achievement of Seti I's foreign policy was the capture of the Syrian town of Kadesh (Πολιορκία της Καδύτου) and neighboring territory of Amurru from the Hittite Empire.

Egypt had not held Kadesh since the time of Akhenaten. Tutankhamun and Horemheb had failed to recapture the city from the Hittites.

Seti I was successful in defeating a Hittite army that tried to defend the town. (1η Μάχη της Καδύτου)

He entered the city in triumph together with his son Ramesses II and erected a victory stela at the site.

Kadesh, however, soon reverted to Hittite control because the Egyptians did not or could not maintain a permanent military occupation of Kadesh and Amurru which were close to the Hittite homelands.

It is unlikely that Seti I made a peace treaty with the Hittites or voluntarily returned Kadesh and Amurru to them but he may have reached an informal understanding with the Hittite king Muwatalli on the precise boundaries of the Egyptian and Hittite Empires.

Five years after Seti I's death, however, his son Ramesses II resumed hostilities and made a failed attempt to recapture Kadesh. Kadesh was henceforth effectively held by the Hittites even though Ramesses temporarily occupied the city in his 8th year.

The traditional view of Seti I's wars was that he restored the Egyptian empire after it had been lost in the time of Akhenaten.

This was based on the chaotic picture of Egyptian-controlled Syria and Palestine seen in the Amarna letters, a cache of diplomatic correspondence from the time of Akhenaten found at Akhenaten’s capital at el-Amarna in Middle Egypt.

Recent scholarship, however, indicates that the empire was not lost at this time, except for its northern border provinces of Kadesh and Amurru in Syria and Lebanon.

While evidence for the military activities of Akhenaten, Tutankhamun and Horemheb is fragmentary or ambiguous, Seti I has left us an impressive war monument that glorifies his achievement, along with a number of texts, all of which tend to magnify his personal achievements on the battlefield.

ΧρονολογίαEdit

Οι διάφορες χρονολογίες της βασιλείας του από διακεκριμένους Αιγυπτιολόγους, αρχαίους και νεώτερους, είναι:

ΤαφήEdit

Οι πληροφορίες που αφορούν τον τάφο και το μομμιοποιημένο σώμα (μούμια) του είναι:

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki