FANDOM


Σαπαίοι

Thracians, Σάιοι, Σίντιες, Σαπαίοι


Maps-Thrace-07-goog

Θράκη.

Maps-Thrace-wik

Οι Θρακικές φυλές στην Αρχαία Εποχή.

- Ιστορικός λαός της Βαλκανικής Χερσονήσου.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Θράκη Ikl
Ιστορική Διαίρεση
Θράκες
Αλητοί
Άστες
Αψίνθιοι
Βέννοι
Βίστονες
Βησσοί
Βηττέγηροι
Βιθυνοί
Βισάλτες
Βρένες
Δανθαλήτες
Δερσαίοι
Διγήροι
Δόβηρες
Δόλογκοι
Ηδωνοί
Θυνοί
Κίκονες
Καινοί
Κοιλαλήτες
Κορπίλοι
Κόραλλοι
Μαίδοι
Νιψαίοι
Οδομάντες
Οδρύσες
Ορρέσκιοι
Παναίοι
Σάτρες
Σερδική
Σίθωνες
Σίντιες
Σαμαίοι
Σαπαίοι
Σίθωνες
Τραλλίδα
ΤραυσίδαΗ ονομασία "Σαμαίοι" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με την λέξη "Σαμοθράκη" και Σάμος.

ΕισαγωγήEdit

Η αρχαιολογική έρευνα έχει οδηγήσει στον εντοπισμό θέσεων της ύστερης εποχής του χαλκού και της πρώιμης εποχής του σιδήρου. Όπως διαπιστώθηκε με την διενέργεια μιας μικρής δοκιμαστικής ανασκαφής στο ύψωμα "Μουργκάνα" του Νεοχωρίου, η παλαιότερη εγκατάσταση που είναι γνωστή ως τώρα χρονολογείτε στον 12ο αιώνα π.Χ. Οι κάτοικοι του οικισμού αυτού ζούσαν με την κτηνοτροφία, στην καλλιέργεια των μικρών, αλλά εύφορων εκτάσεων της παρανέστιας κοιλάδας και τα αλιεύματα του ποταμού.

Όταν άρχισε η κάθοδος και η διασπορά των Θρακικών φύλλων στη χερσόνησο του Αίμου, στην περιοχή του Νέστου, νότια των Κομνηνών ως το Αιγαίο, εγκαταστάθηκαν οι Σαπαίοι, μεταξύ των Δερσαίων δυτικά και των Βιστόνων ανατολικά, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (7,110): «έθνεα δε Θρηίκων δι’ ών της χώρης οδόν εποιέετο τοσάδε, Παίτοι, Κίκονες, Βίστονες, Σαπαίοι, Δερσαίοι, Ηδωνοί, Σάτραι».

Στην κοιλάδα του Νέστου και πιο βόρεια στη Ροδόπη, ως τον Έβρο και τη Φιλιππούπολη, κατοικούσαν οι Σάτρες. Οι Σαπαίοι έχουν ταυτιστεί με τους Σαϊους, τους Σιντούς ή Σίντιες. Εναντίων των Σαϊων πολέμησε ο ποιητής Αρχίλοχος. Εναντίον των Σαϊων ή Σαπαίων πολέμησαν ασφαλώς και οι άποικοι των Κλαζομενών και της Τέω, για να καταφέρουν να εγκατασταθούν και να ιδρύσουν τα Άβδηρα, ανατολικά των εκβολών του Νέστου.

Ο Στράβων XII 549-550 αναφέρει για τους Σαπαίους: «πάντες γαρ ούτοι περί Άβδηρα την οίκησιν είχον και τας περί Λήμνον νήσους». Στους Περσικούς πολέμους υποτάχθηκαν στους Πέρσες και ακολούθησαν τον στρατό του Ξέρξη εναντίον των Ελλήνων, όπως και οι άλλοι Θράκες, εκτός από τους Σάτρες.

Δεν είναι γνωστό ακριβώς ποια χρονικά διαστήματα οι Αβδηρίτες είχαν τον έλεγχο της διάβασης του Νέστου, μιας περιοχής που είχε στρατηγική σημασία για την προστασία της πόλης και της χώρας τους από τις επιθέσεις των Θρακικών φύλων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα πάντως μαρτυρούν για την παρουσία των Αβδηριτών στην περιοχή από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Το 376 π.Χ. οι Τριβαλλοί εκστρατεύοντας κατά των Αβδήρων διήλθαν με τριάντα χιλιάδες στρατό από την κοιλάδα του Νέστου. Την εποχή του βασιλέα των Οδρυσών Κότυος Α' (384-359 π.Χ.) η χώρα των Σαπαίων βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Οδρυσών, ενώ βορειότερα οι Σάτρες (Βησσοί) παρέμειναν ανεξάρτητοι.

Μετά την δολοφονία του βασιλέα Κότυος Α' (384-359 π.Χ.), ο Κερσοβλέπτης (359-341 π.Χ.) διαμοιράστηκε την εξουσία με τους δυο αδελφούς του.

  • Ο Βηρισάδης πήρε το δυτικό τμήμα, με τη χώρα των Σαπαίων και μέρος της χώρας των Βιστόνων, ενώ
  • ο Αμάδοκος το ανατολικό τμήμα έως τον Έβρο.

Στους χρόνους των Μακεδόνων βασιλέων ο ποταμός Νέστος ήταν το όριο μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης. (Στράβων 7, απόσπ. 33 και 35): «το Νέστου στόμα του διορίζοντος Μακεδονίαν και Θράκην» και «μέχρι Νέστου του ποταμού του αφορίζοντος την κατά Φίλιππον και Αλέξανδρον Μακεδονίαν». Πτολεμαίος III, 12,6: «μετά τον Νέστο, ος έστιν όριον της Θράκης».

Ο βασιλέας της Μακεδονίας Φίλιππος Β' αφού κατέλαβε τις παραλιακές πόλεις της Θράκης (342-339 π.Χ.), έκανε την μεγάλη εκστρατεία του από το Βυζάντιο ως τις εκβολές του Ίστρου. Κατά την επιστροφή του προς την Μακεδονία κατέβηκε από τον Νέστο και έφθασε στους Φιλίππους. Μετά την διάλυση του Θρακικού κράτους των Οδρυσών, ίδρυσε πόλεις, κώμες και φρούρια σε επιλεγμένες θέσεις με στρατηγική σημασία, για να διασφαλίσει τις νέες κτήσεις του και να ελέγχει τις κινήσεις των ανυπότακτων Θρακών. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής απέκτησε τον έλεγχο της κοιλάδας του Νέστου και μαζί της διερχόμενης οδικής αρτηρίας, κατασκευάζοντας φρούρια στα υψώματα εκατέρωθεν του ποταμού, όπως είναι τα φρούρια της Καλύβας και της Μυρτούσας (Αερικού).

Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την εκστρατεία του εναντίον των Τριβαλλών, των Γετών και των Θρακών πρέπει να πέρασε από την περιοχή του Νέστου, στο ύψος πιθανότατα του σημερινού Παρανεστίου.

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η περιοχή βρέθηκε διαδοχικά υπό τον έλεγχο του Λυσιμάχου, του Φιλίππου Ε’, των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων.

Όταν το 179 π.Χ. έγινε βασιλέας της Μακεδονίας ο Περσέας, οι Σαπαίοι με βασιλέα τον Αβρούπολι εισέβαλαν με την προτροπή του Ευμένη της Περγάμου στη Μακεδονία και έφτασαν ως την Αμφίπολη, με σκοπό την κατάληψη των μεταλλείων του Παγγαίου. Με την εμφάνιση του μακεδονικού στρατού όμως οι Σαπαίοι αποχώρησαν, εγκαταλείποντας αιχμαλώτους και ζώα. Ο Περσέας κατόρθωσε να εκθρονίσει τον Αβρούπολι και να ανεβάσει στο θρόνο φιλικό προς αυτόν πρόσωπο.

Μετά την ήττα του Περσέα από τους Ρωμαίους στη μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.) και τη διάλυση του μακεδονικού κράτους, η περιοχή υπαγόταν στην πρώτη μερίδα με πρωτεύουσα την Αμφίπολη, ενώ οι Ρωμαίοι άρχισαν να επεμβαίνουν απροκάλυπτα και να ρυθμίζουν τις εσωτερικές υποθέσεις των Θρακών, ως το 46 μ.Χ., όταν η Θράκη έγινε επίσημα ρωμαϊκή επαρχία.

Η ταύτιση των «στενών των Σαπαίων», τα οποία μαζί με τα «στενά των Κορπίλων» αναφέρονται από τον Αππιανό στην περιγραφή των γεγονότων, λίγο πριν από τη μάχη των Φιλίππων, είναι προβληματική. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη ταυτίζονται με την κοιλάδα του Νέστου.

Οι στρατηγοί του Αντωνίου και του Οκταβιανού Δεκίδιος και Νωρβανός είχαν καταλάβει τα στενά των Κορπίλων ο πρώτος και των Σαπαίων ο δεύτερος.

Οι δημοκρατικοί Βρούτος και Κάσιος πέρασαν τον Ελλήσποντο και βάδισαν δυτικά για να συναντήσουν τους αντιπάλους. Προσπάθησαν με τη βοήθεια του Ρασκουπόλιδος και με κυκλοτερή κίνηση τριών ημερών από δύσβατη περιοχή του Σαπαίου όρους να αιφνιδιάσουν τους εχθρούς, αλλά έγιναν αντιληπτοί και ο Νωρβανός με τις δυνάμεις του έφυγε προς την Αμφίπολη.

Ακολούθησε η μεγάλη μάχη μεταξύ των αντιπάλων παρατάξεων στους Φιλίππους (42 π.Χ.) και η ήττα των δημοκρατικών.

Η περιοχή των Σαπαίων αναφέρεται από τον Πτολεμαίο ως μία από τις στρατηγίες της Θράκης με το όνομα Σαπαϊκή.

Όταν ο Διοκλητιανός (284-305) έκανε τη Θράκη Διοίκηση και τη διαίρεσε σε επαρχίες, η περιοχή ανήκε στην επαρχία Ροδόπης με πρωτεύουσα την Αίνο.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)