FANDOM


Σαργών ο Μέγας

Sargon, Sharruken, Σαργκόν, Σαργόν

Akkadian Kings


Rulers-Akkad-01-goog

Ακκαδική Εποχή Ηγεμόνες Ακκαδικής Εποχής 23ος Αιώνας π.Χ.

Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ελυμαΐς (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας

Κίσεια (Kish) Ηγεμόνες Κίσειας
Αδάβεια (Adab) Ηγεμόνες Αδάβειας
Ωρύγεια (Uruk) Ηγεμόνες Ωρύγειας
Ώρεια (Ur) Ηγεμόνες Ώρειας
Αξάγεια (Akshak) Ηγεμόνες Αξάγειας
Ώμμεια (Umma) Ηγεμόνες Ώμμειας
Λαγάσεια (Lagash) Ηγεμόνες Λαγάσειας
Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

Maps-Akkadian-Empire-01-goog

Σουμεριακή Οικουμένη Ακκαδική Αυτοκρατορία

- Αυτοκράτορας της Ακκαδικής Αυτοκρατορίας (2270 - 2215 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Ακκαδική Εποχή.

- Γέννηση: 2295 π.Χ.?

- Θάνατος: 2215 π.Χ.

ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Rulers /Akkad

Το όνομα "[[]]" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία Edit

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας της Ακκαδικής Αυτοκρατορίας.

Η ακριβής γραφή του ονόματός είναι Sharru-Kin.

Μετά την ήττα του Ur-Zababa, βασιλέα της Κίσειας (Kish), κατέφυγε στην Βόρεια Σουμερία. Εκεί εγκαταστάθηκε στην Αγάδεια (Agade) και βαθμιαία ίδρυσε αυτοκρατορία.

Μετέτρεψε την άσημη Αγάδεια στην Ακκαδία σε περίλαμπρη πρωτεύουσα.

Ήταν Σημιτικής καταγωγής (δηλ. όχι Σουμέριος).

Κατά την παράδοση ήταν κηπουρός, και μετά οινοχόος του βασιλέα Ωροζάβη (Ur-Zababa) της Κίσειας (Kish). Όμως, ο Ur-Zababa νικήθηκε σε μάχη από τον Λευκοζάγγη (Lugal-zaggesi) της Ωρύγειας (Uruk), και η Κίσεια καταλήφθηκε.

Ο Σαργών κατέφυγε στην Αγάδεια (Agade), όπου κατάφερε (ίσως με γάμο) να αναρριχηθεί στην εξουσία.

Βέβαια προφανώς, δεν έκτισε την Αγάδεια αλλά την επανοικοδόμησε, και την ενίσχυσε.

Κατάκτηση της ΣουμερίαςEdit

Όταν παγίωσε την ισχύ του, αποφάσισε να αρχίσει τον πόλεμο κατά της πανίσχυρης Ωρύγειας (Uruk).

Επωφελούμενος από την απουσία του αυτοκράτορα σε κάποια μακρυνή εκστρατεία, αποτίναξε την επικυριαρχία και εισέβαλε στην Σουμερία. Φαίνεται ότι είχε την εύνοια όσων (Σουμερίων ή Σημιτών) αντιδρούσαν στην κυριαρχία της Ωρύγειας.

Ωστόσο, 50 τοπάρχες, υποτελείς βασιλείς των πόλεων και κωμών της Σουμερίας αποφάσισαν να παραμείνουν πιστοί στην αυτοκρατορία και να αντιταχθούν. Ενισχυμένοι με ένα μέρος του στρατού της Ωρύγειας (Uruk) έδωσαν μάχη αλλά ο Σαργών τους νίκησε και τους διασκόρπισε.

Λίγο αργότερα, επέστρεψε ο Λευκοζάγγης (Lugal-zagge-si) με το στρατό του, από την εκστρατεία.

Έγινε νέα μάχη και ο Σαργών νίκησε και πάλι. Ο ηττημένος βασιλέας, αιχμαλωτίσθηκε και δεμένος με αλυσσίδες, μεταφέρθηκε στη Νιππύρεια (Nippur), θρησκευτικό κέντρο της Σουμερίας, προφανώς προς διαπόμπευση.

Μετά τις νίκες αυτές, ο δρόμος για τον Σαργώνα ήταν πλέον ανοικτός.

Συνέχισε την πορεία προς τον Νότο και κατέλαβε την Ώρεια (Ur) και στην συνέχεια την υπόλοιπη Σουμερία. Όταν έφθασε στον Περσικό Κόλπο, έπλυνε τα όπλα του σε αυτόν.

Κατάκτηση της Βόρειας Μεσοποταμίας και ΣυρίαςEdit

Μετά την κατάκτηση της Σουμερίας ο Σαργών δεν αδράνησε.

Έχοντας δημιουργήσει έναν πανίσχυρο στρατό αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει σε απώτερες κατακτητικές αποστολές.

Η πρώτη εξόρμηση ήταν προς την βόρεια Μεσοποταμία όπου οι Σουμέριοι έμποροι πιθανότατα, φορολογούταν άγρια από τις αναδυόμενες τοπικές δυνάμεις.

Η μελλοντικά ένδοξη Ασσυρία, η ακμάζουσα Μάρεια (Mari), η Ιαρμουτία και η Έβλεια (Ebla), αναγκάσθηκαν να υποκύψουν και να ενσωματωθούν στην δημιουργούμενη αυτοκρατορία.

Κατάκτηση ΣυρίαςEdit

Ακολούθησε η εκστρατεία στην Συρία, που μετά την εποποιία του Γίλγαμου αποτελούσε την κρυφή προσδοκία για κάθε Σουμέριου αυτοκράτορα. Οι πόλεις της, καθώς και το περίφημο "Δάσος των κέδρων" (ο σημερινός Λίβανος) απετέλεσαν επαρχίες του Ακκαδικού κράτους.

Κατάκτηση ΕλυμαΐδαςEdit

Τέλος υπέταξε το Ελυμαΐδα (Elam), το Μπαρακσί, και το Δυτικό Ιράν. Ο πόλεμος με τους Ελυμαίους ήταν σκληρός. Τελικά νικήθηκαν, και τα σούσα έγιναν πρωτεύουσα του αντιβασιλέα της Ακκαδίας, και τα Ακκαδικά επιβλήθηκαν ως νέα γλώσσα στην Ελυμαΐδα (Elam).

Εκστρατεία στην Μικρά ΑσίαEdit

Οι χώρες στο όρος του Αργύρου (δηλ. η σημερινή οροσειρά του Ταύρου) αποτελούσαν χώρες του θρύλου για τις πόλεις της Σουμερίας.

Ο Σαργών αποφάσισε να εκστρατεύσει και εκεί, υπερακοντίζοντας έτσι, το έργο κάθε προηγούμενου Μεσοποταμιακού ήρωα.

Έχοντας πληροφορηθεί για εσωτερικές έριδες της Μικρασιατικής πόλης Παρασκάνδης ανέλαβε την περιώνυμη εκστρατεία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία Ακκαδο-σουμεριακός στρατός διέβη τα στενά του Ταύρου και προέλασε σε μικρασιατικό έδαφος.

Χωρίς να συναντήσει ουσιαστική αντίσταση εισήλθε στην μελλοντική Καππαδοκία και πολιόρκησε την πόλη που αναγκάσθηκε να υποκύψει. Ο Σαργών εγκατέστησε τους πολιτικούς εξόριστους στην εξουσία και εκκένωσε την περιοχή.

Προφανώς η πόλη αυτή ήταν αρκετά μακρυά για να ενσωματωθεί στο Ακκαδικό κράτος, αλλά η εκστρατεία για την κατάληψή της πέρασε στον θρύλο και προσεπόρισε στον νικητή αιώνια δόξα (ανάλογη του Μεγάλου Αλέξανδρου στην μεταγενέστερη Ελλάδα).

Οργάνωση της ΑυτοκρατορίαςEdit

MapAkkadia-goog

Ακκαδική Αυτοκρατορία

Ο Σαργών ήταν όχι μόνο μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης, αλλά και ευφυής κυβερνήτης. Διόρισε Σημίτες στα υψηλά διοικητικά γραφεία και έστειλε σε όλες τις φρουρές των σημαντικών πόλεων Ακκάδιους. Διόρισε την κόρη του Ενχεντουάνα ως κύρια ιέρεια του θεού Νάννη (Nanna) στην [Ώρεια \Σουμερία|Ώρεια]] (Ur), και ως τελετουργικό αντιπρόσωπο της Ινάννειας, στην Ωρύγεια (Uruk).

Από το πρώτο έτος τής βασιλείας του, όλα τα κείμενα γράφηκαν εξ' ολοκλήρου στην Ακκαδική Γλώσσα. Από την εποχή της βασιλείας του, άρχισε να εξελίσσεται ένα νέος ιδανικός τύπος κράτους, διαφορετικός από αυτόν των Σουμεριακών πόλεων-κρατών.

ΤίτλοιEdit

Έλαβε τους εξής τίτλους προκειμένου να καθιερώσει την εξουσία του και να δείξει ότι σεβόταν τις Σουμεριακές παραδόσεις:

  • βασιλέας της Ακκαδίας,
  • βασιλέας της Κίσειας (με την έννοια της Σουμερίας),
  • "ιερέας" του θεού Άνου (An),
  • "μεγάλος βασιλέας" του θεού Ένυλλου (Enlil)", .

Τέλος, ονομάστηκε "βασιλέας του Σύμπαντος", και "βασιλέας των τεσσάρων τετάρτων του Κόσμου".

Εμπορικές ΣχέσειςEdit

Σύμφωνα με τις παραδόσεις, έστειλε επίσης εμπορικές αποστολές στην Ανατολία, στην Αίγυπτο, την Αιθιοπία και στην Ινδία ((Πενταποταμία), αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται, και ειδικά για την Αιθιοπία είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο.

Στην περίπτωση τής Ινδίας, ο πολιτισμός τού Ινδού (ή Χαράπα) διατηρούσε εμπορικές σχέσεις και παλαιότερα με την Σουμερία.

ΤέλοςEdit

Κατά το τέλος τής βασιλείας του σημειώθηκαν επαναστάσεις, τις οποίες κατέπνιξε.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit


ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki