FANDOM


Σειρήνες και Τυρρηνοί

Sirens and Tyrrhenians


Sirens-goog

Σειρήνες

Είναι αρκετά πιθανόν ότι η Ομηρική Γεωγραφία της Δυτικής Μεσογείου, όπως παρίσταται στην Οδύσσεια ίσως είναι η μακρυνή ηχώ της πραγματικής Γεωγραφίας της περιοχής κατά τους 12ο / 11ο αιώνες π.Χ.

Με βάση αυτή την προϋπόθεση, οι Σειρήνες πιθανόν να αποτελούν τον μυθικό απόηχο ενός λαού που κυριαρχούσε τότε σε εκείνη θαλάσσια περιοχή και ήταν γνωστός στον Ελλαδικό χώρο ως πειρατικός. Ο μόνος λαός που ικανοποιεί αυτό το κριτήριο και που άφησε άλλωστε το όνομά του στο πέλαγος αυτό, είναι οι Τυρρηνοί.

Η γλωσσολογική εξέταση δείχνει ότι η λέξη «Σειρήνες» πηγάζει από την ρίζα Σρν- (Srn-). Αντίστοιχα, η λέξη «Τυρρηνοί» πηγάζει από την ρίζα Tρν- (Trn-). Η μετατροπή των συμφώνων t σε s, άν και δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα, δεν είναι σπάνια κατά τις διαγλωσσικές μεταφορές. (πχ. σοκολάτα ~ chocolate) Οπότε πιθανόν να ακολουθήθηκε η ακόλουθη γλωσσική διαδικασία:

Τυρρην-οί > *Τσυρ(ρ)ήν-ες > *Τσειρήν-ες > Σειρήνες

Tyrrhên-oi > * Tsyr(rh) ên-es > * Tseirên-es > Seirênes


Αν δεχθούμε τα παραπάνω πρέπει να αναζητήσουμε την ή τις Σειρήνιες νήσους.

Υποθέτοντας ότι η Γεωγραφία της Οδύσσειας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα κατάλογο των σημαντικών λαών της Δυτικής Μεσογείου όπως συμβαίνει με τον κατάλογο των πλοίων του Τρωικού Πολέμου της Ιλιάδας για τον Αιγαιωτικό χώρο, τότε δεν είναι δυνατόν η ονομασία αυτή να αφορούσε ασήμαντες βραχονησίδες αλλά τις μεγάλες νήσους της περιοχής: την Σαρδηνία (ή Σαρδώ) και την Κορσική (ή Κύρνος].

Αν εξετάσουμε γλωσσολογικά τις ρίζες των ονομάτων των δύο νήσων θα δούμε ότι είναι παρόμοιες με την ρίζα της λέξης «Σειρήνες»: Σαρδηνία ~ (-Srdn) και Κύρνος ~ (-Crn).

Μένει να δούμε ποιοί ήταν οι Τυρρηνοί. Η συμβατική θεωρία τους θεωρεί ταυτόσημους με τους Ετρούσκους της Βόρειας Ιταλίας αλλά είναι πιθανόν να μην είχαν καμία σχέση. Οι Τυρρηνοί σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές ( Ηρόδοτος κ.α.) προέρχονται από την Μικρά Ασία. Εφόσον λάβουμε υπ’ όψιν την Χετταϊκή Γεωγραφία όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους μελετητές κατά την τελευταία δεκαετία, ο μόνος τόπος από όπου μπορούσαν αυτοί να προέρχονται είναι η Τραχεία Κιλικία στην Ν.Α. Μικρά Ασία. Στην, απομονωμένη από το εσωτερικό, περιοχή αυτή οι κάτοικοι ασχολούνταν ανέκαθεν με την πειρατεία τόσο στην κλασσική εποχή όσο και κατά τις επόμενες εποχές (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή). Στην Χετταϊκή περίοδο υπήρχε εκεί το κράτος της Ταρκωνίας (Tarconia, Tarhuntassa), στα νότια του όρους Ταύρου, που συνήθως αποτελούσε επαρχία της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας.

Πιθανόν αυτοί να λάτρευαν τον θεό Τάρκωνα. Αυτοί θα ίδρυσαν την Ταρσό στην γειτονική Κιλικία (ας σημειωθεί ότι οι Έλληνες τους αποκαλούσαν και Τυρσηνούς και πιθανώς ίσως αυτοί ήταν οι αρχικοί οικιστές και της [[Τύρος \Φοινίκη|Τύρου], στην Παλαιστινιακή παραλία, μία πόλη που αργότερα θα μετατρεπόταν σε ναυτική υπερδύναμη).

Θεωρείται αρκετά πιθανόν ότι τόσο κατά την υποταγή της Κιλικίας στους Χετταίους όσο και κατά την καταστροφή της Χετταίκής Αυτοκρατορίας , στα τέλη του 12ο αιώνα, από τους Λαούς της Θάλασσας, οι Τυρρηνοί θα εγκατέλειψαν μαζικά την χώρα τους (όπως αιώνες αργότερα οι Φωκαείς προκειμένου να αποφύγουν την Περσική κατάκτηση).

  • Μερικοί εγκαταστάθηκαν σε νήσους του Αιγαιωτικού χώρου (π.χ. Λήμνος).
  • Αρκετοί όμως θα προτίμησαν την, μέλλουσα να ονομαστεί εξ’ αιτίας τους, Τυρρηνική Θάλασσα που θα τους εξασφάλιζε επιπλέον και την πειρατική εκμετάλλευση του πανάρχαιου ναυτικού εμπορικού δρόμου του ήλεκτρου (από τον Ροδανό ποταμό της Κελτικής (σημερινής Γαλλίας) έως τις Ιταλικές ακτές).

Προφανώς εθεμελίωσαν αποικιστικούς σταθμούς στις μεγάλες νήσους της περιοχής (Σαρδηνία και Κορσική) ενώ αργότερα θα κατέλαβαν και θέσεις στην απέναντι Ιταλική παραλία όπου ίδρυσαν μερικές πόλεις της (όπως την Ταρκυνία στην Ετρουρία).

Για πολλούς αιώνες έπαιξαν ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνον των Φωκαέων της Αλαλίας του 6ου αιώνα π.Χ.

Όμως από τον 8ο αιώνα π.Χ. καθώς η δύναμη των Ετρούσκων άρχισε να ενισχύεται οι Τυρρηνοί / Σειρήνες άρχισαν βαθμιαία να υποχωρούν και τελικά αφομοιώθηκαν από τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι επέτυχαν να τους υποκαταστήσουν στην ναυτική κυριαρχία της περιοχής.

Οι Έλληνες όμως αδιαφόρησαν για την αλλαγή και συνέχισαν να αποκαλούν και τους Ετρούσκους με την ονομασία «Τυρρηνοί» όπως συνέβηκε πολλές φορές στην Ιστορία.

π.χ.

  • Οι Ανατολικοί λαοί, αφού γνώρισαν πρώτους τους Ίωνες, συνέχισαν να αποκαλούν Yunan τόσο τους λοιπούς Έλληνες που ακολούθησαν αλλά ακόμη και τους Ρωμαίους.
  • Επίσης οι Έλληνες συνέχισαν να αποκαλούν Μήδους τους Πέρσες αν και η Περσική Αυτοκρατορία είχε αντικαταστήσει την Μηδική.
  • Οι Ιταλικοί λαοί απεκάλεσαν Γραικούς τους Έλληνες αν και αυτή η επωνυμία προφανώς ανήκε στους Κρήτες (~ Γρή-τες > Γράϊ-κες > Γραι-κοί), τους πρώτους Βαλκάνιους, με τους οποίους συνήψαν αρχικά εμπορικές σχέσεις.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)