FANDOM


Σμέγχερις

Smenkh-ka-Re

Pharaohs, Eighteenth dynasty of Egypt


Rulers-Pharaoh-02-goog

Υστερο-Aιγυπτιακή Εποχή
Ηγεμόνες Υστερο-Aιγυπτιακής Εποχής
---
Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αιγύπτου
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Αιγύπτιοι
---
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α (0a)
Δυναστεία 0β (0b)
Δυναστεία 1η (I)
Δυναστεία 2η (II)
---
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 3η (III)
Δυναστεία 4η (IV)
Δυναστεία 5η (V)
Δυναστεία 6η (VI)
---
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η (VII)
Δυναστεία 8η (VIII)
Δυναστεία 9η (IX)
Δυναστεία 10η (X)
Δυναστεία 11α (XIa)
---
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11β (XIb)
Δυναστεία 12η (XII)
---
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η (XIII)
Δυναστεία 14η (XIV)
Δυναστεία 15η (XV)
Δυναστεία 16η (XVI)
Δυναστεία 17η (XVII)
---
>>Υστερο-Αιγυπτιακή (New)<<
Δυναστεία 18η (XVIII)
Δυναστεία 19η (XIX)
Δυναστεία 20η (XX)
---
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η (XXI)
Δυναστεία 22η (XXII)
Δυναστεία 23η (XXIII)
Δυναστεία 24η (XXIV)
---
>>Νεο-Αιγυπτιακή (Late)<<
Δυναστεία 25η (XXV)
Δυναστεία 26η (XXVI)
Δυναστεία 27η (XXVII)
Δυναστεία 28η (XXVIII)
Δυναστεία 29η (XXIX)
Δυναστεία 30η (XXX)
Δυναστεία 31η (XXXI)
Δυναστεία 32η (XXXII)
Δυναστεία 33η (XXXIII)
---
Σουμερία (Sumer)
Ηγεμόνες Σουμερίας
Σουμέριοι
---
Ακκαδία (Akkad)
Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ακκάδιοι
---
Συρία
Ηγεμόνες Συρίας
Σύροι
---
Ισραηλία (Israel)
Ηγεμόνες Ισραηλίας
Ισραηλίτες
---
Ιουδαία (Judash)
Ηγεμόνες Ιουδαίας
Ιουδαίοι
---
Φοινίκη
Ηγεμόνες Φοινίκης
Φοίνικες
---
Ασσυρία
Ηγεμόνες Ασσυρίας
Ασσύριοι
---
Βαβυλωνία
Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Βαβυλώνιοι
---
Μιταννία (Mitanni)
Ηγεμόνες Μιταννίας
Μιταννοί
---
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Χετταίοι

- Αυτοκράτορας (φαραώ) της Αιγύπτου.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Αιγυπτιακή Εποχή, 16ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
18η Δυναστεία XVIII
Αυτοκράτορες (φαραώ)
Ahmose
(Nebpehtyre)
1550 – 1525
- Άμωσις
Amenhotep I
(Djeserkare)
1526 – 1506
- Αμένωφθις Α'
Thutmose I
(Akheperkare)
1506 – 1493
- Τέθμωσις
Thutmose II
(A-kheper-en-re)
1493–1479
- Χεβρών
Hatshepsut
(Maat-ka-re)
1479 - 1458
- Μίφρις
Thutmose III
(Men-kheper-re)
1479 - 1425
- Μιφραγμούθωσις
Amenhotep II
(A-kheperu-re)
1427 - 1401
- Άμενσις
Thutmose IV
(Men-kheperu-re)
1401 – 1391
- Θμώσις
Amenhotep III
(Neb-maat-re)
1391 – 1353
- Αμένωφθις Β'
Amenhotep IV
(Nefer-kheperu-Re)
Akh-en-aten
1353 – 1336
- Ακένχερις Α'
Nefertiti
(Nefer-neferu-aten)
1341 – 1337
- Ράθωτις
Smenkhkare
(Ankh-kheperu-re)
1335 - 1333
- Ακέγχερις Β'
Tutankhamun
(Nebkheperure)
1333 – 1323
- Ακέγχερις Γ'
Ay
(Kheper-kheperu-re)
1323 – 1319
- Άρμαϊς
Horemheb
(Djeser-kheperu-re)
1319 – 1292 BC
- Ώρος
Ονόματα Μανέθωνα
Amosis I
(Ahmose)
 ? έτη
Tethmosis
(Thutmose I)
25 έτη
Chebron
(Thutmose II)
(A-kheper-en-re)
13 έτη
Amenophthis I
(Amenhotep I)
20 έτη + 7 μήνες
Amensis
(Amenhotep II)
21 έτη + 9 μήνες
Miphris
(Hatshepsut)
(Maat-ka-re)
21 έτη + 9 μήνες
Miphragmuthosis
(Thutmose III)
(Men-kheper-re)
20/25 έτη + 10 μήνες
Thmosis
(Thutmose IV)
9 έτη + 8 μήνες
Amenophthis II
(Amenhotep III)
20 έτη + 7 μήνες
Horus
(Horemheb)
"Φαραώ της Εξόδου" (?)
36 έτη + 5 μήνες
Acencheris
~ Δαναός (?)
(Amenhotep IV)
(Akh-en-aten)
12 έτη + 1 μήνες
Rathotis
Άθωρις
(Nefer-neferu-aten)
9 έτη
Acencheris
(Smenkh-kare)
(Ankh-kheperu-re)
Αχερρής
12 έτη + 5 μήνες
Acencheris
Xερρής
"Φαραώ της Εξόδου" (?)
(Tut-ankh-amun)
12 έτη + 3 μήνες
Armais
Άρμεσις, Ερμαίος
~ Αίγυπτος (?)
(Ay, Kheper-kheperu-re)
4 έτη + 1 μήνεςΤο όνομα "Σμέγχερις" αποτελεί παραφθορά του Αιγυπτιακού ονόματος "Semenkh-ka-Re"

ΟνομασίαEdit

Οι διάφορες ονομασίες τις οποίες έλαβε ή με τις οποίες αναφέρεται (ή ενδεχομένως αναφέρεται) στην ιστορία είναι:

 • Semenkh-ka-Re = smnx-kA-ra = Vigorous Is The Soul Of Re
 • Djoser-kheperw = Dsr-xprw = Holy Of Manifestations
 • Ankh-kheperw-Re = anx-xprw-ra = Living Are The Manifestation Of Re
 • Nefer-neferu-Aten = nfr-nfrw-itn = Beautiful Is Beauty of Aten
 • Meri-wa-en-Re = mri-wa-n-ra = Beloved Of Dearest Of Re

ΤαύτισηEdit

 • Πιθανότατα, πρέπει να ταυτισθεί με τον φαραώ τον αναφερόμενο από τον Μανέθωνα με τα ονόματα: "Ακενχήρης Α΄"(Acencheres I ) ή "Κενχήρης" (Cencheres ) ή "Αχερρής" (Acherres).

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: 18η Δυναστεία (XVIII).

- Πατέρας: [[]],

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

ΒιογραφίαEdit

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του, είναι:

 • Συνεβασίλευσε με την μητέρα του, Νεφερτίτη
 • One of the most controversial characters in Egyptian history.
 • Experts in the subject created many theories to light up darkness of that period. According to one of the hypotheses he might have been son of Amenhotep III and princess Sitamon and half-brother and successor of Akhenaton.
 • It is also possible he was co-regent in last years of Akhenaten’s rule.
 • According to various scholars Semenhkare might have ruled from 2 to 5 years. Some believe that he died shortly before Akhenaten, aged 25.
 • There is hypothesis that Semenhkare was father of Tutankhamen.
 • According to C. Aldred of Scotland, the most outstanding experts on those times, Semenhkare and Tutankhamun were brothers.
 • As the blood groups of both mummies were the same this fact would additionally confirm that they were close relatives and thus Aldred’s hypothesis seems to be very likely.
 • Certainly, Semenhkare was husband of one of Akhenaton’s daughters, the princess Meritaton. According to R. Krauss she might have held rule single-handed through a year after Akhenaton’s death.
 • By marriage with her, Semenhkare reinforced his rights to the throne. The belief that Semenhkare was co-regent of Akhenaton for a couple of years is recently the most popular.

ΤαφήEdit

Οι πληροφορίες που αφορούν τον τάφο και το μομμιοποιημένο σώμα (μούμια) του είναι:

 • With high reliability, it can be said that mummy found in 1907 by T. Davies in KV55 tomb in the Valley of the Kings was mummy of Semenhkare.

ΧρονολογίαEdit

Οι διάφορες χρονολογίες της βασιλείας του από διακεκριμμένους Αιγυπτιολόγους, αρχαίους και νεώτερους, είναι:

 • Ο Μανέθωνας Manethon (through Josepus, Theophilus) assigned to him a reign of 12 yers and 5mnhs.
 • Manethon (through Africanus) assigned to him a reign of 12 yers.
 • Manethon (through Eusebius) assigned to him a reign of 8 yers.
 • 1351-1348 (Hornung, Parker)
 • 1355 (Redford)
 • 1346-1343 (Dodson)
 • 1342-1340 (Aldred, Kitchen)
 • 1338-1336 (Málek, Grimal, Shaw))
 • 1338-1335 (von Beckerath)
 • 1336-1334 (Wente)
 • 1336-1332 (Murnane, Krauss)
 • 1324-1319 (Helck)
 • 1324-1321 (NarmerSite) (3 years)

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki