FANDOM


Στόμαχος

Stomach , Στομάχι


Systems-Digestive-01-goog

Οργανικά Συστήματα
---
Πεπτικό Σύστημα
Στόμαχος
Έντερο
Κοιλία
Φάρυγγας
Οισοφάγος
Στόμα
Οδόντες

Είναι ένα Βιολογικό Όργανο του Πεπτικού Συστήματος.

ΕισαγωγήEdit

Aποτελεί µια διαπλάτυνση του γαστρεντερικού σωλήνα που, λόγω των µυϊκών ινών τις οποίες έχει σε στρώµατα και µάλιστα προσανατολισµένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έχει την ικανότητα

  • αφ’ ενός να εκτελεί δραστικές περισταλτικές κινήσεις, απαραίτητες για την πολτοποίηση της τροφής,
  • αφ’ ετέρου να διατείνεται και να αυξάνει η χωρητικότητά του µε τη λήψη τροφής (από 0,5 L κενό µέχρι 3 - 4 L πλήρες).

ΜορφολογίαEdit

Tα τρία µέρη από τα οποία αποτελείται ο στόμαχος είναι τα ακόλουθα:

  • Ο θόλος (fornix) που είναι το ανώτερο τµήµα
  • Το κυρίως σώµα (stomach body) και
  • Ο πυλωρός (pylory) που είναι το κατώτερο τµήµα και ο οποίος συνδέεται µε το λεπτό έντερο µε τον πυλωρικό σφιγκτήρα, που συνδέει δηλαδή τον στόμαχο µε το λεπτό έντερο.

•H εσωτερική επιφάνεια του στοµάχου καλύπτεται από επιθηλιακά κύτταρα, ανάµεσα στα οποία υπάρχουν εκατοµµύρια γαστρικών αδένων.

Oι γαστρικοί αδένες αποτελούνται από επιθηλιακά κύτταρα τριών ειδών, το δε Γαστρικό Υγρό (gastric juice) αποτελεί το σύνολο των εκκρίσεων και των τριών αυτών εξωκρινών κυττάρων.

Γαστρικό ΥγρόEdit

  • Tο πρώτο είδος κυττάρων του γαστρικού αδένα, τα επιθηλιακά καλυπτήρια κύτταρα (parietal cell), που βρίσκονται στα τοιχώµατα του θόλου και του κυρίως σώµατος, παράγουν το Υδροχλωρικό Οξύ.

H έκκριση του HCl γίνεται µέσα από ενδοκυτταρικά κανάλια που έχουν τα κύτταρα αυτά.

O σχηµατισµός HCl δεν έχει διευκρινισθεί.

H επικρατέστερη άποψη σχηµατισµού HCl (που αποτελεί µια πολύπλοκη πορεία) είναι η εξής:

Aπό το τοίχωµα µεταφέρεται από το πλάσµα του αίµατος στο εσωτερικό του

Eνώ κατά την αντίθετη κατεύθυνση µεταφέρονται (για να ισοσταθµίσουν το φορτίο) τα Na+ και τα H2CO3 που προήλθαν από το ανθρακικό οξύ (που σχηµατίστηκε στο εσωτερικό του κυττάρου µε τη δράση της αφυδρατάσης του καρβονικού οξέος) και από το ΟΗ του.

Tο H+ που αποµένει, προωθείται, µε ενεργό µεταφορά, στο εσωτερικό του καναλιού, µε ανταλλαγήιόντων Κ+.

Eπίσης στο εσωτερικό του διαύλου προωθείται και το ιόν του χλωρίου, από το εσωτερικό

Τα ιόντα αυτά προέρχοντα ιαπό το πλάσµα απ’ όπου παραλαµβάνονται µε ανταλλαγή από τα κύτταρα µε διττανθρακικά ιόντα.

Στη µεµβράνη του διαύλου µε ενεργό (πιθανόν) µεταφορά, εκκρίνεται στο εσωτερικό του

Με αυτό τον τρόπο στο εσωτερικό του διαύλου, δηλαδή στο έκκριµα προς το στοµάχι, δηµιουργείται µια συγκέντρωση Η+ που είναι1.000.000 φορές µεγαλύτερη εκείνης τω νκαλυπτήριων κυττάρων.

  • Tο δεύτερο είδος κυττάρων του γαστρικού αδένα, τα επιθηλιακά βλεννογόνα κύτταρα εκκρίνουν µια βλεννοπρωτεΐνη (µυκίνη) (mucus).

H πρωτεΐνη αυτή καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του στοµάχου και προστατεύει τα κύτταρα του οργανισµού από τη δράση του HCl (µε εξουδετέρωσή του από τα άλατα που δεσµεύονται στη βλέννα) και των ενζύµων που εκκρίνονται στο στόμαχο.

H βλεννώδης αυτή ουσία ανανεώνεται συνέχεια, γιατί και αυτή καταστρέφεται καθώς αποτελεί πρωτεΐνη.

Aν όµως πάψει να εκκρίνεται η µυκίνη ή αν καταστρέφεται γρηγορότερα από το κανονικό και κάποια περιοχή του τοιχώµατος του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου µένει ακάλυπτη στη δράση των εκκρίσεων του στοµάχου, τότε δηµιουργείται έλκος(ulcer) του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου.

  • Tο τρίτο είδος κυττάρων του γαστρικού αδένα, τα επιθηλιακά θεµέλια κύτταρα (chief cell peptic cell), είναι εκείνα που εκκρίνουν τα διάφορα ένζυµα του γαστρικού υγρού.

Kυριότερο και δραστικότερο ένζυµο είναι η πεψίνη(pepsin).

Στους αδένες παράγεται ως προένζυµο (πεψινογόνο, pepsinogen), µε µοριακό βάρος 45.000 και στο στοµάχι, στο όξινο περιβάλλον, µετά την απόσπαση ενός ολιγοπεπτιδίου, παίρνει τη δραστική του µορφή (µοριακό βάρος 34.500).

Έχει βέλτιστη περιοχή δραστικότητας σε pH 1,5– 2,2.

Άλλο ένζυµο που εκκρίνεται στο στοµάχι από τα κύτταρα του γαστρικού αδένα, είναι η χυµοζίνη ή πυτία ή ρεννίνη (rennin) που προκαλεί την πήξη της καζεΐνης του γάλακτος.

Aκόµα εκκρίνεται η πεψίνη B5 που προκύπτει από την πεψίνη, αν αφαιρεθεί το τελευταίο αµινοξύ της.

Tο ένζυµο αυτό δρα σε pH 3 και έχει σηµασία για την πέψη στο στοµάχι των βρεφών, όπου η συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέος είναι µικρότερη.

Ένα άλλο ένζυµο που εκκρίνεται στο στοµάχι των βρεφών είναι µια (άγνωστης προέλευσης) λιπάση, η οποία δεν µπορεί να δράσει στους ενήλικες, αφού καταστρέφεται λόγω του χαµηλότερου pH που επικρατεί στο στοµάχι τους.

Τα πεπτικά αυτά ένζυµα, για να µην προκαλέσουν καταστροφές στα κύτταρα από τα οποία εκκρίνονται,

  • αφ’ ενός µετατρέπονται στη δραστική τους µορφή µέσα στο πεπτικό σύστηµα,
  • αφ’ ετέρου παράλληλα µε τη βιοσύνθεσή τους παράγονται στο έκκριµα και αναστολείς αυτών, ώστε να αδρανοποιούνται πλήρως τα προένζυµα που έχουν πρόωρα ενεργοποιηθεί στο έκκριµα.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki