FANDOM


Σωσθένης

Sosthenes


Rulers-Macedonia-02-goog

Ελληνιστική Εποχή Ηγεμόνες Ελληνιστικής Εποχής

Ελληνιστική Μακεδονία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Μακεδονίας Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Μακεδονίας Ιολαΐδες Αντιγονίδες
Μακεδονική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Αργεάδες
Ελληνιστική Ήπειρος Ηγεμόνες Ελληνιστικής Ηπείρου Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Ηπείρου Αιακίδες
Ιλλυρία Ηγεμόνες Ιλλυρίας
Ελληνιστική Θράκη Ηγεμόνες Ελληνιστικής Θράκης Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Θράκης Αγαθοκλείδες
Ελληνιστική Αιτωλία Στρατιωτικοί Ελληνιστικής Αιτωλίας Ελληνιστική Αχαΐα Στρατιωτικοί Ελληνιστικής Αχαΐας
Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Στρατιωτικοί Αθήνας Πολιτικοί Αθήνας Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Σπάρτη Ηγεμόνες Σπάρτης Στρατιωτικοί Σπάρτης Πολιτικοί Σπάρτης Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Ελληνιστική Μυσία (Πέργαμος) Ηγεμόνες Ελληνιστικής Μυσίας Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Μυσίας Ατταλίδες
Ελληνιστική Βιθυνία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Βιθυνίας Δοιδαλσίδες
Ελληνιστική Παφλαγονία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Παφλαγονίας Πυλαμαινίδες
Ελληνιστικός Πόντος Ηγεμόνες Ελληνιστικού Πόντου Μιθριδατίδες
Ελληνιστική Καππαδοκία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Καππαδοκίας Αριαραθίδες
Ελληνιστική Αρμενία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αρμενίας Αρταξιάδες

Ελληνιστική Αίγυπτος Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Αιγύπτου Λαγίδες
Ελληνιστική Κυρηναϊκή Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κυρηναϊκής
Ελληνιστική Κύπρος Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κύπρου
Ελληνιστική Συρία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Συρίας Ηγεμονίδες Ελληνιστικής Συρίας Σελευκίδες
Ελληνιστική Κομμαγηνή Ηγεμόνες Ελληνιστικής Κομμαγηνής Οροντίδες
Ελληνιστική Ιουδαία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Ιουδαίας Ασμοναίοι
Πετραία Αραβία Ηγεμόνες Πετραίας Αραβίας Αρετάδες
Ελληνιστική Βακτρία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Βακτρίας Ελληνιστική Ινδία Ηγεμόνες Ελληνιστικής Ινδίας
Ινδοσκυθία Ηγεμόνες Ινδοσκυθίας Ινδοπαρθία Ηγεμόνες Ινδοπαρθίας
Μαγαδία Ηγεμόνες Μαγαδίας
Παρθική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Παρθικής Αυτοκρατορίας
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

- Ηγεμόνας της Μακεδονίας (Ιούνιος 279 - Ιούνιος 277 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Ελληνιστική Εποχή, 3ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Rulers /Macedonia /II Το όνομα "Σωσθένης" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "σθένος"

ΓενεαλογίαEdit

- Οίκος: Ιολαΐδες

- Πατέρας: ίσως κάποιος υιός του Αντιπάτρου Α'

- Μητέρα:

- Σύζυγος: ?

- Τέκνα:

ΒιογραφίαEdit

- Τα σπουδαιότερα γεγονότα του βίου του είναι:

Διαδέχθηκε στην εξουσία τον εκβληθέντα Αντίπατρο Γ' τον Ετησία εν μέσω μίας χαώδους κατάστασης.

Οι Γαλάτες του Βόλγιου δήωναν απηνώς την χώρα.

Ωστόσο όταν το φθιν. του 279 π.Χ. άρχισαν να αποχωρούν έμφορτοι με λάφυρα, ο Σωσθένης επέτυχε να σημειώσει μία νίκη (ίσως όχι εναντίον του κύριου όγκου τους αλλά κατά κάποιας ισχυρής οπισθοφυλακής που επέμενε να συνεχίζει την λαφυραγώγηση)

Η νίκη αυτή του έδωσε τεράστιο κύρος.

Ωστόσο, διατήρησε το αξίωμα του στρατηγού και δεν έλαβε το βασιλικό αξίωμα.

Όμως οι Γαλάτες επανήλθαν το επόμενο έτος, με μεγαλύτερες δυνάμεις, υπό τον Βρέννο και τον Ακιχώριο.

Ο Σωσθένης απέτυχε να τους ανακόψει και ηττήθηκε (έαρ 278 π.Χ.)

Όμως, αυτή την φορά οι Γαλάτες δεν είχαν κύριο στόχο την δήωση της Μακεδονίας αλλά την εγκατάσταση στην Μέση Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Έτσι αδιαφορώντας για τις οχυρωμένες πόλεις και δηώνοντας μόνον την ύπαιθρο διέσχισαν την Θεσσαλία και έφθασαν στις Θερμοπύλες.

Ο Σωσθένης μετά την ήττα του εκτός της Θεσσαλίας που πιθανότατα ανεξαρτοποιήθηκε μετά την εισβολή του Βρέννου πιθανόν διατήρησε μόνο την Κεντρική Μακεδονία.

- Το βορειοδυτικό τμήμα (Λυγκηστίδα κλπ) μάλλον ήδη είχε αυτονομηθεί υπό τον Πτολεμαίο Β' τον Νίο και ενδεχομένως στην συνέχεια (μετά την φυγή του στην Αίγυπτο) υπό τον αδελφό του Αλέξανδρο

- Το νοτιοδυτικό (Εορδαία κλπ) ίσως ελεγχόταν από τον Αντίπατρο τον Ετησία αμέσως μετά την έκπτωσή του από τον θρόνο.

Στην συνέχεια ο Σωσθένης αντιμετώπισε την εισβολή του Αντιγόνου που αφού διέσχισε την Θράκη εισήλθε στην Κεντρική Μακεδονία από τα ανατολικά.

Ο παραμελημένος στόλος του Σωσθένους μάλλον ηττήθηκε (ίσως στην Χαλκιδική) από τον ισχυρό στόλο του Αντιγόνου αλλά ο Σωσθένης αναδιοργανώνοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις του επέτυχε να τον απωθήσει (θέρος 278).

Ο Αντίγονος παρέμεινε στην Χαλκιδική όπου πολιόρκησε την Κασσάνδρεια (Ιούλιος 278 - Μάιος 277)(?)

Ο Σωσθένης απέθανε τον Ιούνιο(?) του 277 αφήνοντας στους διεκδικητές Αντίπατρο και Αντίγονο ελεύθερο το πεδίο για την διαδοχή του.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)