FANDOM


Ταύγαλος

TawagalawaΠιθανός βασιλέας των Αχαιών (Ahhiyawa).

ΓενικάEdit

Αναφέρεται στα χετταϊκά κείμενα ως ο αδελφός του βασιλέα και παραλήπτης της περίφημης επιστολής (Tawagalawa letter) που του απευθύνει (σχεδόν παρακλητικά) ο Χετταίος αυτοκράτορας Αττάσιλος Γ' (Hattusili III).

Ταύγαλος και ΕτέοκλοςEdit

Έχει αναφερθεί από διάφορους ερευνητές ότι ο Tawagalawa των χετταϊκών κειμένων, είναι ο Ετέοκλος, βασιλέας των κράτους των Μινυών, με έδρα τον Ορχομενό της Βοιωτίας ή, τουλάχιστον, ότι είναι ένας Αχαιός με το όνομα αυτό.

Ταύγαλος και ΔευκαλίωνEdit

Αλλά είναι αρκετά πιθανόν, ο εν λόγω Ταύγαλος (Tawagalawa) να ταυτίζεται με τον Δευκαλίωνα, γιό του βασιλέα της Κρήτης, του (Αχαιού) Μίνωα Β' και αδελφού του Κατρέα, διαδόχου του Μίνωα στον Κρητικό θρόνο της Κνωσού.

Ετυμολογικά φαίνεται πιο πιθανή η σχέση:

"Ta-wa-ga-la-wa ~ De-u-ca-lio-(n)"

από την σχέση:

"Ta-wa-ga-la-wa ~ E-teo-c-le-s".

Πρόσθετα ΣτοιχείαEdit

Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα εξής:

  • Η χώρα "Αχαΐα" (Ahhiyawa country) των χετταϊκών κειμένων δεν είναι ούτε ο Ορχομενός της Βοιωτίας ούτε το Άργος της Πελοποννήσου. Είναι η Αχαϊκή Κρήτη και συγκεκριμμένα η χώρα της Κνωσού!
[Σε κάποια αποσπάσματα, ο βασιλέας των Ahhiyawa εμφανίζεται στο μικρασιατικό έδαφος, μετά εκστρατεύει στην Κύπρο και γενικά ασχολείται άμεσα με τις ασιατικές/χετταϊκές υποθέσεις. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένας ηγεμόνας του Ελλαδικού χώρου (Πελοπόννησος, Αττική, Βοιωτία, Θεσσαλία)].
  • Ο Ατταρσίας (Attarsiya), είναι βασιλέας της Ahhiyawa, που στα χετταϊκά κείμενα συμμαχεί με τον Άγαστο (Uhhaziti), βασιλέα της Αρσαβίας (Arzawa) κατά του Χετταίου αυτοκράτορα Μύρσιλου Β' (Mursili II). Αυτόν διάφοροι ερευνητές τον ταυτίζουν με τον Ατρέα, βασιλέα των Μυκηνών. Όμως ορθότερα, πρέπει να ταυτισθεί με τον Αστερίωνα που στην Ελληνική Μυθολογία εμφανίζεται ως πρώτος βασιλέας της Κρήτης ο οποίος συζεύχθηκε την Ευρώπη, ερωμένη του Δία.
  • Ο Πιγαμάραδος (Piyama-radu), είναι ένας Χετταίος αποστάτης ευγενής που, στα χετταϊκά κείμενα, εμφανίζεται να συνεργάζεται με τους Αχαιούς (Ahhiyawa) δημιουργώντας προβλήματα στον Χετταίο αυτοκράτορα. Αυτός πρέπει να ταυτισθεί με τον Ραδά-μανδυ που στην Ελληνική Μυθολογία εμφανίζεται ως αδελφός του Μίνωα και κυβερνήτης των νήσων του ανατολικού Αιγαίου δηλ. της Χίου και πιθανώς της Σάμου (όχι όμως, της Λέσβου που ανήκε στους Χετταίους). Επίσης φαίνεται ότι κατείχε τις Ερυθρές της Μικράς Ασίας.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki