FANDOM


Νατουραλισμός

Philosophical theories, Naturalism


Theory-01-goog

Επιστημονική Θεωρία
Φυσικές Θεωρίες Χημικές ΘεωρίεςΓεωλογικές Θεωρίες Βιολογικές Θεωρίες Οικονομικές Θεωρίες Φιλοσοφικές Θεωρίες

Theory-02-goog

Επιστημονική Θεωρία
Φυσική Θεωρία Χημική Θεωρία Γεωλογική Θεωρία Βιολογική Θεωρία Οικονομική Θεωρία

Science-goog

Στάδια ανάπτυξης μίας Επιστημονικής Θεωρίας

- Μία Φιλοσοφική Θεωρία αλλά και ρεύμα και της Τέχνης.

ΟρισμόςEdit

Ο νατουραλισμός (φυσιοκρατία) πρεσβεύει ότι αρχή των πάντων είναι η Φύση, που επιδρά ακόμη και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα καθώς και της συλλογικής συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Ο νατουραλισμός είναι μια φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι όλα τα φαινόμενα μπορούν να ερμηνευτούν μηχανιστικά με τη βοήθεια των φυσικών νόμων και της αιτιοκρατίας. Ο νατουραλισμός θεωρεί ότι το Σύμπαν είναι μια απέραντη «μηχανή» ή «οργανισμός», στερούμενος συγκεκριμένου σκοπού ύπαρξης και αδιάφορος προς τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες.

Συγγενείς ΘεωρίεςEdit

Ο νατουραλισμός συχνά συγχέεται με τον δεϊσμό, τον υλισμό, τον λογικό θετικισμό, τον εμπειρισμό, τον ντετερμινισμό και τον επιστημονισμό.

Ύπαρξη Θεού Edit

Οι Θεϊστές ιδρυτές των ΗΠΑ ήταν συνήγοροι του νατουραλισμού. Ο θεϊσμός παραδέχεται την ύπαρξη ενός υπερβατικού δημιουργού του Σύμπαντος, αλλά αρνείται την ανάμειξη του δημιουργού με τη Φύση. Συνεπώς, η κατανόηση του Θεού δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση του Κόσμου.

Οι πανθεϊστικές φιλοσοφίες – όπως αυτή των αρχαίων Στωικών, του John Scotus Eriugena (Ιρλανδία, 9ος αιώνας), Giordano Bruno (Ιταλία, 16ος αιώνας), και Spinoza (Ολλανδία, 17ος αιώνας) - είναι νατουραλιστικές. Στον Πανθεϊσμό, ο Θεός είναι ο Κόσμος.

Ο νατουραλισμός δεν αρνείται την ύπαρξη του Θεού, είτε ως υπερβατικού είτε ως έμφυτου. Ωστόσο, ο νατουραλισμός μετατρέπει το θεό σε άχρηστη υπόθεση και ουσιαστικά περιττή για την επιστημονική έρευνα. Η αναφορά σε ηθικούς ή θεϊκούς σκοπούς δεν έχει καμία θέση στις επιστημονικές ερμηνείες. Από την άλλη πλευρά, η εμβέλεια της επιστήμης περιορίζεται στην ερμηνεία των εμπειρικών φαινομένων χωρίς αναφορά σε δυνάμεις ή επιρροές που είναι υπερφυσικές.

Αντίθεση με την ΜεταφυσικήEdit

Η διαφορά μεταξύ νατουραλιστικών και υπερφυσικών θεωριών μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η πρώτη ευνοεί τις μηχανιστικές ερμηνείες, ενώ η δεύτερη τις τελεολογικές.

Οι μηχανιστικές ερμηνείες δεν κάνουν καμία αναφορά σε σκοπούς ή σχέδια, μόνον μεταφορικά, όπως στη Βιολογία (π.χ. η καρδία σχεδιάστηκε με σκοπό να αντλεί το αίμα).

"Καλό" και "κακό"Edit

Εφόσον τίποτα δεν έχει σχεδιαστεί για την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου σκοπού, το ηθικώς καλό και κακό δεν μπορεί να καθοριστεί από το αν είναι φυσικό ή όχι.

Μπορούμε να επικαλεστούμε κάποια άλλη ηθική αρχή, όπως την ωφέλεια.

Σε κάθε περίπτωση, ο νατουραλισμός δεν ισχυρίζεται ότι όλα τα πράγματα είναι καλά εφόσον όλα τα πράγματα είναι φυσικά υπό κάποια έννοια. Ακόμα και το τεχνητό είναι φυσικό αφού εν τέλει όλα δημιουργούνται μέσα στον φυσικό κόσμο.

Νατουραλιστική ΚοσμοθεωρίαEdit

Η νατουραλιστική κοσμοθεωρία είναι μία θεωρία που δεν περιέχει κανένα υπερφυσικό ή μυστικιστικό στοιχείο.

Το Σύμπαν είναι όλα όσα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα γνωρίσουμε και δεν υπάρχει κανένας αναγκαστικός λόγος να πιστεύουμε σε έναν υπερφυσικό κόσμο πέραν του φυσικού κόσμου.

Η ύπαρξη υπερφυσικών στοιχείων στις ανθρώπινες κοινωνίες είναι από μόνη της ένα Φυσικό Φαινόμενο, που έχει μια νατουραλιστική προέλευση και ιστορία.

Ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία ή δυνάμεις στη Φύση που δεν είναι κατανοητές, αλλά δεν υπάρχει οτιδήποτε που να απαιτεί Μαγεία ή Δεισιδαιμονία ή παρεμβάσεις υπερβατικών όντων.

Ακόμα και θρησκείες και φιλοσοφίες που εστιάζονται σε απόψεις γύρω από το υπερφυσικό, καθώς και οι λεγόμενες μυστικιστικές εμπειρίες, είναι φυσικές οι ίδιες και δημιουργούνται χωρίς τη βοήθεια οτιδήποτε υπερφυσικού.

Ακόμα και τα λεγόμενα θαύματα μπορούν να εξηγηθούν ως φυσικά φαινόμενα.

Και αντίθετα προς την προπαγάνδα που γίνεται από πολλούς ειδικούς όσον αφορά στην αναγκαιότητα κάποιου υπερφυσικού όντος που να δίνει εντολές ώστε να υπάρξουν σωστές ή λάθος πράξεις, τα περισσότερα ηθικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν βασίζονται σε αναφορές σε οτιδήποτε υπερφυσικό.

Επιπλέον, εκατομμύρια ανθρώπων στη Γη ζουν χωρίς να κάνουν την παραμικρή υπερφυσική σκέψη.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki